Zihin Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı

Zihin Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zihinsel ve fiziksel nitelikler arasındaki ayrım aşağıdaki sorunsallardan hangisi ile ilintilidir?

A
Bilincin doğası
B
Yönelimsellik
C
Zihin-beden sorunu
D
Zihin ve gerçeklik ilişkisi
E
Kendiliğin doğası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi zihin felsefesi ile metafiziğin örtüştüğü sorun veya konular arasında yer almaz?

A
Deneyim öznelerinin ontolojik konumu
B
Bilginin sınırları
C
Zihnin nasıl oluştuğu sorunu
D
Zihin ve gerçekliğin doğası
E
Zihinsel olguların durumu ve doğası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi zihin felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz?

A
Doğruluk
B
Bilinç
C
Düşünme
D
Kendilik
E
Öznellik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel olgu kavramıyla kastedilen şeyler arasında yer almaz?

A
imgeleme
B
Duyma
C
Hatırlama
D
Hayal kurma
E
Eyleme
Soru 5

Varlığın temeli olarak suyu ortaya atan doğa filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anaksimenes
B
Tales
C
Anaksimandros
D
Herakleitos
E
Empedokles
Soru 6

Anaksagoras'a göre, başka türlü anlaşılmayan bir evren için anlaşılır bir taslağı uygulamaya koyan, tümüyle yaygın akıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atom
B
Nefret
C
Nous
D
Logos
E
Sevgi
Soru 7

Düşün tarihinde ilk kez varolanın niteliklerinin salt düşünme yoluyla irdelenmesi fikrini ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Empedokles
B
Parmenides
C
Anaksagoras
D
Herakleitos
E
Tales
Soru 8

Pythagorasçı öğreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Varlığın temeli sayıdır.
B
Ruh ölümsüzdür
C
Ruh ve beden birbirinden ayrılamaz.
D
Ölümsüz ruhun sürekli hareket halinde olması yaşamın temel ilkesidir.
E
Doğa birlik, bütünlük İçindendir ve varlık homojendir.
Soru 9

Platon’a göre, ezeli ebedi, zorunlu ve akıl yoluyla bilinebilir varlıklara dayanan gerçek bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nous
B
Logos
C
Duyum
D
Episteme
E
Doksa
Soru 10

Thomas Aquinas’a göre, duyu nesnesinin zihnin nesnesi haline gelmesini sağlayan akıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuramsal akıl
B
irade
C
Edilgin akıl
D
Duyum
E
Etkin akıl
Soru 11

Aristoteles’in ruh anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ruh saklı olanağın gerçekleşmesidir.
B
Ruh bedenden ayrı ve bağımsızdır.
C
Ruh bedenin formudur.
D
Canlı varlıklar ruha sahiptir.
E
Ruh amaçtır.
Soru 12

Marcus Aurelius felsefe tarihinde aşağıdakilerden hangisinin temsilcisidir?

A
Deneycilik
B
Sofistler
C
Elea Okulu
D
Atomculuk
E
Stoacılık
Soru 13

Aziz Augustinus’un insana ait ruhun en yüce tarafına verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
An i ma
B
Spiritus
C
Mens
D
Animus
E
Nous
Soru 14

Descartes’ın zihin kuramına göre ideyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihnin nesnesi
B
Düşünme biçimi
C
Birincil nitelik
D
Zihinsel eylem
E
Zihinsel nitelik
Soru 15

I.Meditasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I.Meditasyon kendinden şüphe edilen şeyler hakkındadır.
B
I.Meditasyonda sistematik şüphe yöntemi kullanılır.
C
I.Meditasyon birincil ve ikincil nitelikler ayrımına dayanır.
D
I.Meditasyonda şeyler hakkında bilgiye ulaşılamaz.
E
I.Meditasyon’un sonunda Descartes, duyuların yanılmazlığını saptar.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi zihin teriminin Spinoza’nın felsefesinde taşıdığı anlamlardan biri değildir?

A
Duygulanışları sınırlamaması
B
Genel olarak düşünmesi
C
Bedeni ve diğer bütün bedenlerin doğasını algılaması
D
Tanrıya ilişkin upuygun bilgisinin olması
E
Kavramlar oluşturması
Soru 17

Descartes’ın geliştirdiği şüphe yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yöntemsel şüphecilik olarak bilinir.
B
Şüphe yöntemiyle insan bilgisine şaşmaz, çürütülmez bir temel bulmayı hedeflemiştir.
C
Doğruluğundan açık seçik emin olmadığı bilgilerden şüphe eder.
D
Şüpheciliği genel bir şüpheciliktir.
E
Şüphecilerin Tanrı'nın varlığına karşı geliştirdikleri iddiaları çürütmek üzere geliştirmiştir.
Soru 18

Maddenin var olmadığını, gerçekten var olan tek tözün ide olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
George Berkeley
B
Rene Descartes
C
David Hume
D
Immanuel Kant
E
John Locke
Soru 19

Kendinden önceki bütün metafizik kurguları hedef alan eleştirel deneyci bir felsefe geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Immanuel Kant
B
John Locke
C
George Berkeley
D
Rene Descartes
E
David Hume
Soru 20

Modern deneysel psikolojinin öncülerinden sayılan deneyci düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Immanuel Kant
B
David Hume
C
Rene Descartes
D
John Locke
E
George Berkeley
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x