2014 1. Dönem AÖL Tarih 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 1. Dönem AÖL Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi “Kadı”nın görevlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Osmanlı Devleti’nde, tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlere ne ad verilirdi?

 
 
 
 
Soru 3.

Padişah mührünün kendisinde bulunmasından dolayı “Padişah Vekili” sayılan Divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

“İlk Osmanlı medresesi, 1331 yılında _________ tarafından İznik’te açılmıştır.” Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunun askerî birliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı hükümdarlarının kullandığı unvanlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, askerîidari örgütlenmenin birimlerindendir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi, reayanın içinde yer aldığı mesleklerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

II. Mahmut’un âyanlarla imzaladığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Osmanlı’nın, aşağıdaki taşra yönetimindeki görevlilerinden hangisinin görevleri arasında, çarşı ve pazarların düzenini sağlamak ve esnaf gruplarını denetlemek vardır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde ticaretin gelişmesinin sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Göçebelerin yetiştirdikleri hayvan miktarına göre devlete ödedikleri hayvan vergisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Lonca ile hükûmet arasındaki ilişkileri yürütür.
II. Gerekli olan ham maddeyi alarak ustalar arasında eşit biçimde dağıtır. Yaptığı işlerden bahsedilen lonca görevlileri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

I — > II
 
 
 
 
Soru 14.

Osmanlı Devleti’nde insan gücünü belirleyen ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır. Bu tarihten önce ülkenin nüfus durumu ile ilgili bilgiler, aşağıdakilerin hangisinden elde edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi, Osmanlı’nın Kuruluş Döneminin önemli bir seramik merkezidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi, Kanuni Sultan Süleyman Döneminin başarılı hattatlarındandır?

 
 
 
 
Soru 17.

İlköğretim, aşağıdaki hangi padişah tarafından zorunlu hâle getirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

Osmanlı eğitim kurumlarından biri olan “Darülhendese”ler, hangi alanda eğitim veren ihtisas medreseleridir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki eserlerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemine ait değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Osmanlı Devleti’nde farklı alanlarda eğitim veren medreseler, Cumhuriyet Döneminde hangi tarihte çıkarılan bir kanunla kapatılmıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x