2014 2. Dönem AÖL Tarih 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdaki Divanıhümayun üyelerinden hangisi, padişah malının mutlak vekili durumundadır?

 
 
 
 
Soru 2.

• İstanbul Sarayburnu’nda, Osmanlı Devleti’nin 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır.• Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 1464 yılları arasında yaptırılan saray, Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmî ikametgâhı olmuştur.• Saray, halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır.• Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Kutsal Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir. Hakkında bilgi verilen saray, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Osmanlı Devleti’nde adliye teşkilatının bulunduğu en küçük yönetim birimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Osmanlı Devleti’nde, mali ve idari işlerin yönetilmesinden sorumlu olan sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde “Yeniçeri Ocağı” kurulmuştur?

 
 
 
 
Soru 6.

Osmanlı Devleti’nde âyanların varlığı ilk kez, aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Sultan
II. Mahmut Döneminde, aşağıdaki görevlilerden hangisine “müşir” unvanı verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Osmanlı’da eğitim işlerini örgütlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 1841 yılında kurulan meclis, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanlara ait olan öşri toprakların özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Osmanlı hükümdarlarından ________ Döneminde “akçe” adı verilen ilk gümüş para, 1327 yılında bastırılmıştır.” Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 11.

Osmanlılarda ilk defa Osman Gazi’nin pazara getirilen her yük mal için iki akçe almalarını emretmesi ile başlayan ve ilk zamanlar sadece satıcıdan alınan vergi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Osmanlıdaki Devlet Darphanesi, hangi yıl para basma konusunda yetkili kılınmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Osmanlı Devleti, 19 . yüzyılda imzaladığı aşağıdaki hangi antlaşma ile bağımsız bir dış ticaret politikası izleme hakkını kaybetmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında kurulan Bankı Osmanînin merkezi, aşağıdaki Avrupa şehirlerinden hangisindedir?

 
 
 
 
Soru 15.

Osmanlı döneminde nakış işleyen, desen hazırlayan, minyatür çizen sanatçılara ne isim verilirdi?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki kentlerden hangisi, Osmanlı’nın taşra şehirlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Osmanlı Devleti’nin edebiyat alanında yaygın olarak kullandığı dil, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’ndeki askerî mızıka okulunun adıdır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki devletlerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin İstanbul ve Bağdat şehirlerinde okullar açmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

1773 yılında, ordunun deniz subayı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan “Mühendishane – i Bahr – i Hümayun” okulu, hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x