2014 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi şiirin ahenk unsurlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşk, ayrılık, doğa güzellikleri, yiğitlik gibi din dışı konuları işler. Bu edebiyatta ürünlerin kimin tarafından söylendiği bellidir. Koşma, semai, varsağı, destan vb. başlıca ürünleridir. Parçada sözü edilen edebiyat kolu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Sen akşamlar kadar büyülü sıcak, Rüyalarım kadar sade, güzeldin. Baş başa uzandık günlerce ıslak, Çimenlerine yaz bahçelerinin. (Ahmet Hamdi Tanpınar) Bu dizeler, konusu bakımından hangi şiir türüne girer?

 
 
 
 
Soru 4.

Fani Karac’oğlan fani Veren alır tatlı canı Yakışmazsa öldür beni Yeşil bağla ala karşı (Karacaoğlan) Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere; Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere, Dikenler içinde sarı gül vardır. (Rıza Tevfik Bölükbaşı) Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Tasavvuf edebiyatında mürşitlerin müritleri aydınlatmak amacıyla söyledikleri şiirlere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 8.

İnsanlarda estetik duygular uyandıran, duygu, düşünce ve hayal dünyalarını zenginleştiren dil ürünü eserlere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Mühür gözlüm seni elden Sakınırım kıskanırım Yağan kardan esen yelden Sakınırım kıskanırım (Âşık Ali İzzet) Bu dörtlüğün ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Bir edebî eserin incelenmesinde, yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken hangi bilim dalından yararlanılır?

 
 
 
 
Soru 11.

Bir yazıda süse ve gösterişe kaçmadan, az sözle duygu ve düşüncelerin dile getirilmesine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Gazelin son beytine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Ben yürürüm yane yane, Aşk boyadı beni kane, Ne akilem ne divane; Gel gör beni aşk neyledi. (Yunus Emre) Bu dörtlük aşağıdaki edebiyat kollarından hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aramızı kesti dumanlı dağlar Tepesinden aşan yollar yücedir Artıyor efkârım yine bu çağlar Bilmiyorum nazlı yârim nicedir (Âşık Veysel) Bu dörtlükte aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Fikir yazılarında düşüncelerin açıklanıp örneklendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı bölüme ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Niçin kondun a bülbül Kapımdaki asmaya Ben yârimden ayrılmam Götürseler asmaya Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle cinas yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı içerisinde yer almaz?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aralarında ortak nitelik bulunan iki varlıktan zayıf olanı güçlü gibi gösterme sanatına ne ad verilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x