2014 3. Dönem AÖL Sanat Tarihi 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Sanat Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Hunlar hakkındaki ilk bilgileri __________ kaynaklarından öğrenmekteyiz.” Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 2.

Orta Asya Türklerinin eşya ve hayvanlarıyla gömüldükleri mezarlara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Budizm
II. Zerdüştlük
III. Maniheizm
IV. Hristiyanlık Verilen inanışlardan hangileri, Uygur minyatür ve fresklerini etkilemiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

İslam tarihinde “Medine Camisi” olarak bilinen yapı, aşağıdakilerden hangisinin zaman içinde geliştirilerek camiye çevrilmiş şeklidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Emevilerin, mimari süslemede tercih ettikleri mozaik ve freskonun yerini Abbasilerde, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Karahanlı hükümdarı Nasr bin İbrahim, “Ribatı Melik” adı verilen kervansarayı, aşağıdaki yol güzergâhlarının hangisi üzerinde yaptırmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, Selçuklu mimarisinde kabartma olarak kullanılan motif ve figürlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Anadolu’nun, aşağıdaki hangi yüzyıllar arasındaki dönemi “Beylikler Dönemi” olarak isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Adını, firuze renkli sırlı tuğla minaresinden alan “Yivli Minare Camisi”, günümüzde aşağıdaki illerimizden hangisinde bulunmaktadır?

 
 
 
 
Soru 10.

Lale Devri’nin Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’da bulunan Ortaköy Camisi’nin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Büyük Selçukluların geliştirdiği çini tekniği, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Süleymaniye Camisi’nin avlusunda bulunan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nin mimarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Bursa’daki Yeşil Türbe, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin adına yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Turfan, Hoça, Bezeklik ve Sorçuk bölgelerinde yapılan araştırmalar sonucunda ele geçen minyatür örnekleri, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

Kanuni Sultan Süleyman’ın, 1534 1536 yıllarında yaptığı Irak Seferi’ni “Beyanı Menazili Seferî Irakeyn” adlı eserinde anlatan ünlü Osmanlı minyatürcü, hattat ve tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Minbersiz İslam ibadet yapısına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki garlardan hangisi, Mimar Kemalettin’in eseridir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi heykeltıraşlarından hangisi, Atatürk ile tanışarak onun bir maskını yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

• Bu grup, Türk resim sanatında “Sanayii Nefise Çıkışlı Sanatçılar” olarak da bilinir.• Bu grubun sanatçılarının çoğu, Sanayii Nefise Mektebinin 1910 yılında açtığı sınavı kazanarak başta Fransa olmak üzere Almanya ve İtalya’ya resim öğrenimi için gönderilmişler fakat I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İstanbul’a geri dönmüşlerdir.• Bu ressamların çoğunluğu Türkiye’ye izlenimci etkilerle dönmüşlerdir.• Akımın sanatçıları doğayı hiç değiştirmeden kopya etmek yerine, kişisel duygularını ve yorumlarını tuvale aktarmalarıyla kendilerinden önceki ressamlardan ayrılırlar.• Bu grubun başlıca üyeleri İbrahim Çallı, Ruhi Arel, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Namık İsmail, Sami Yetik ve Ali Sami Boyar’dır. Türk resim tarihinde “1914 Kuşağı” olarak da tanınan ve hakkında kısa bilgi verilen sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...