2014 3. Dönem AÖL Tarih 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Osmanlı hükümdarları, aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmamışlardır?

 
 
 
 
Soru 2.

Enderunda eğitim faaliyetlerinin yapıldığı yer, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Osmanlı Devleti’nde Sadrazam sefere gittiği zaman İstanbul’da yerine, aşağıdakilerden hangisini bırakırdı?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi, Divanıhümayûn’a bağlı çalışan kollardan biridir?

 
 
 
 
Soru 5.

Osmanlı Devleti’nde, devletin iç ve dış işlerini yürüten en üst yönetim kuruluşu, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde padişahtan sonra gelen ve onun mutlak vekili olan kişidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, eyaletlerdeki en yüksek rütbeli komutandır?

 
 
 
 
Soru 8.

Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilk defa<8u> öğrenciler, aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde gönderilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Osmanlı Devleti’nde kalemiye sınıfındaki en üst dereceli kalem şefleri, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnâmesine göre oluşturulan; I- Liva (sancak) II- Köy III- Kaza IV- Vilayet gibi taşra yönetim birimlerinin büyükten-küçüğe doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi, Lonca teşkilatı içindeki Ehli hibre’nin görevleri arasında değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Tanzimat’tan sonra Osmanlı sarayında padişah çocuklarına; I- İspanyolca II- Rusça III- Fransızca IV- İngilizce dillerinden hangileri öğretilmeye başlanmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Ortodoks Hristiyanları’nın din merkezi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde büyük çoğunluğu ticaretle uğraşan gruptur?

 
 
 
 
Soru 15.

Duyunu Umumiye İdaresi (Genel Borçlar İdaresi), aşağıdakilerden hangisi sonrası kurulmuştur?

 
 
 
 
Soru 16.

Osmanlı Devleti’nin resmî yazışma dili Türkçe iken; din ve bilim dili, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı musikisinin öncüsü olarak kabul edilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Enderun Mektebi, aşağıdakilerden hangisi döneminde tam anlamıyla kurulmuştur?

 
 
 
 
Soru 19.

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı sonrası da varlığını sürdüren medreseler, aşağıdaki tarihlerin hangisinde kapatılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

II. Mahmut, mehterhaneyi kaldırarak yerine _________ örgütünü kurdurmuştur. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x