2015 1. Dönem AÖL Tarih 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

XV
III. yüzyılda Avrupalı devletlerin, devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurulabileceği” anlayışıyla hareket ettikleri fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Sanayi İnkılabı sonrasında en büyük sömürge imparatorluğunu aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

 
 
 
 
Soru 4.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için _________ olarak kabul edilmiştir. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 
Soru 6.

III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatların tümüne “_________” adı verilirdi. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Osmanlı Divan teşkilatında bulunan reisülküttabın görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

XV
III. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırıldığı ilk belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Askerî amaçlarla da olsa Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı, aşağıdaki hangi padişah döneminde yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

II. Mahmut Dönemi’nde• Devlet memurlarının elbiselerinin yerli kumaştan yapılması• Ordunun fes ihtiyacını karşılamak için feshanenin kurulması• Türk tüccar ve esnafa kolaylık sağlanması gibi faaliyetlerle, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki Sırp ve Rum azınlığın milliyetçilik fikri doğrultusunda isyan çıkartmaları, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında yaşanmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonrasında Yunanistan bağımsız hâle gelmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez hangi olay ile seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkmış fikir akımlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

İtalya’nın 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etmesinde; I. Ham madde arayışı
II. Pazar arayışı
III. Bölgenin turizm potansiyelinden faydalanmak
IV. Bölgedeki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletler arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 18.

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerin hangisinde başarı kazanmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Dünya Savaşı sonunda;• Dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti’nin büyük devletlerin çıkarlarını koruması• Sömürgeciliğin manda ve himaye şeklinde devam etmesi• İmzalanan antlaşmaların ağır hükümler taşıması durumları, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 20.

1 Kasım 1922’de ________ kaldırılması ile Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x