2015 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Hukuk kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişi olarak kabul edilmez?

 
 
 
 
Soru 3.

Kişilerin devletten ve toplumdan isteyecekleri haklara isteme hakları denir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardandır?

 
 
 
 
Soru 4.

Herhangi bir konuda mağdur olan, devletin ya da kişilerin demokrasi ve insan haklarına aykırı davranış ve uygulamalarına maruz kalan kişilerin mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirerek mağduriyetlerinin kaldırılmasını isteme hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Varlık nedeni kamu düzeninin sağlanması olan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Kanunların nasıl uygulanacağını gösteren, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Adaleti, şerefli yaşama, herkese payına düşeni verme ve kimseye zarar vermeme olarak tanımlayan düşünür hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

“Hukuk devleti” “polis devleti” nin karşıtı olarak kullanılan bir ifadedir. Burada “polis devleti” kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Sosyal devlet; kişiler, sosyal sınıf ve zümreler ile farklı din ve mezheplere mensup olanları öncelikle yasalar karşısında eşit muamele görmelerini sağlama ve kişilerin mensup oldukları sınıf, zümre, ırk, din veya mezhep nedeniyle ya da sahip oldukları ekonomik güçten dolayı ayrıcalıklı muamele görmelerini engellemeye çalışması sosyal devletin aşağıda verilen görevlerinden öncelikle hangisinin gereği olan uygulamalardır?

 
 
 
 
Soru 12.

Anayasaya göre, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Bir yönetim biçimi olarak demokrasiyi ilk uygulayan uygarlık olarak Yunanlılar kabul edilir. Eski Yunan’da uygulanan demokrasiye ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

Siyasi Partiler Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardandır?

 
 
 
 
Soru 17.

I. İç hukuk yolları tüketilmeden mahkemeye başvuru yapılmaz.
II. Yargıçlar seçildikleri ülkeden bağımsız olarak görev yaparlar.
III. Birleşmiş Milletlere üye ülkelerden şeçilen yargıçlar görevlendirilir.
IV. Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.
Yukarıda verilenlerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

 
 
 
 
Soru 19.

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Atatürk ilkelerinden “Laiklik” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...