2017 2. Dönem AÖL Tarih 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 2. Dönem AÖL Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Avrupa karşısında Osmanlı Devleti’nin saldırı gücünün sona erdiği ve ilk toprak kaybettiği antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl Osmanlı tarihine ait bir özellik değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi, Küçük Kaynarca ve Yaş antlaşmalarında değinilen ortak konulardan biridir?

 
 
 
 
Soru 4.

Kanuni Dönemi’nde başlayan Osmanlı – Fransız dostluğu, 18. yüzyılın sonunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda bozulmuştur?

 
 
 
 
Soru 5.

Avusturya’nın 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Ziştovi Antlaşması’nı imzalayıp Rusya’nın yanında girdiği savaştan çekilmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Osmanlı Devleti, Fransa ile 1535 yılında imzaladığı antlaşmanın “Kapitülasyonlar, antlaşmayı imzalayan hükümdarın dönemi için geçerli olacaktır.” hükmünü, hangi yıl “Kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir.” şeklinde değiştirerek Fransa’ya tanıdığı kapitülasyonları sürekli yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler arasında yoktur?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki okullardan hangisinin adı Cumhuriyet Dönemi’nde “Deniz Harp Okulu” olarak değiştirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi 1720’de Lehistan’a, 1725’te de Rusya’ya mehter takımı göndermiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

İstanbul’daki Selimiye Kışlası’nıyaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Osmanlı egemenliğindeki Balkanmilletlerini kendi çıkarları için ba ğımsızlık mücadelesine kışkırtan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

1804 yılında Sırplar, aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde ayaklanmışlardır?

 
 
 
 
Soru 13.

Rusya, aşağıdaki hangi antlaşmaile hem Karadeniz’deki güvenli ğini artırmış hem de Akdeniz’e donanmasını geçirme hakkını elde etmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimlere, aşağıdakilerden hangisiyle devlet memuru olma hakkı tanınmıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Osmanlı’nın “Meşrutiyet” yönetimine geçmesi için büyük çabalar sarf eden grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Osmanlılar, aşağıdaki topluluklardan hangisini “Milletisadıka” olarak adlandırmışlardır?

 
 
 
 
Soru 17.

Osmanlı Devleti’nin ekonomisi, aşağıdaki hangi olaydan olumsuz etkilendiği için ilk kez İngiltere’den dış borç alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Mustafa Kemal’in tanınması ve Millî Mücadele’de önder olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin payı en çoktur?

 
 
 
 
Soru 19.

“Milletler Cemiyeti adına bir ülkenin başka bir devlet tarafından yönetilmesine ___________ yönetimi denir.” Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 20.

I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaş malar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x