2017 3. Dönem AÖL Tarih 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2017 3. Dönem AÖL Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 2.

İngiltere, Amerika’nın bağımsızlı ğını aşağıdaki hangi antlaşmayla kabul etmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Fransız İhtilaline karşı Avrupa’daki krallıkların ilk defa bir araya gelerek, Avrupa’nın sınırlarını çizdikleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Osmanlı Devletinde yenilik hareketlerinin gerçekleştiği Lale Devri aşağıdaki hangi olayla son bulmuştur?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’da köylerden şehirlere göçler yaşanmış, fabrikalarda çalışan işçi sınıfı ile sendikacılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Avrupa başkentlerine ilk kez daimi elçiliklerin açılması aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Osmanlı Devleti’nde XV
III. yüzyılda Mühendishane-i Bahri Hümayun ve Humbaracı Ocağı gibi okulların açılması, hangi alandaki ıslahatlara örnektir?

 
 
 
 
Soru 9.

II. Mahmut Dönemi’nde Padişah ile Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’ın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin etkisiyle isyan edip Osmanlı Devleti’nden ayrılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Rusya’nın izlediği politikalardan birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Avrupa’da, XIX. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Avrupalı Devletler 1828 tarihinde Navarin Limanında Osmanlı Donanması’nı yakmışlardır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yapılan bir yenileşme hareketi değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Osmanlı Devleti için çok ağır hü kümler taşıyan ve Ermeni meselesinin dünya kamuoyuna taşındığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımından ve yabancı devletlerin kışkırtmalarından etkilenerek Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini kurup özellikle Doğu Anadolu’da isyanlar çıkaran azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü olumsuz durumdan kurtarmak için aydın ve düşünürler arasında fikir akımları ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet yanlısı aydınlar tarafından kurulan ve daha sonra ülke yönetimindesöz sahibi olan siyasi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Mısır’ı İngilizlerden geri almak ve İngilizler’in sömürgeleri ile bağlantısını kesmek için Almanya’nın isteği üzerine açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x