2018 1. Dönem AÖL İşletme 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2018 1. Dönem AÖL İşletme 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I. Tüketici

II. Fayda

III. Üretim

IV. Emek
V. Doğa
Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek isteyen bir girişimci yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duyar?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?

 
 
 
 
Soru 4.

Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Yemek yemek

II. Spor yapmak

III. Giyinmek

IV. Kitap okumak
V. Su içmek
Yukarıda verilen ihtiyaçlardan birincil olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Verimlilik ilkelerinden “analitik ilkesi”ne ait doğru açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir? Üretim faktörleri —– Aldığı pay

 
 
 
 
Soru 8.

Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Mallar —– Hizmetler

 
 
 
 
Soru 9.

Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıda verilen “kâr” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Verilerin toplanması, organize edilmesi, analiz edilmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması ve bunlardan bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için öncelikli özellik değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

 
 
 
 
Soru 17.

Verimlilik ilkelerinden “uygunluk ilkesi” hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla elde edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x