2018-2019 1. Dönem AÖL Kelam 2 Çıkmış Sorular

2018-2019 1. Dönem AÖL Kelam 2 Çıkmış Sorular yayınlandı. Sınav sorularını online çözebilirsiniz. Soruları pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi kanundur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

Dinin amelî ve itikâdî hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan farklı anlayışlara………denir.
Bu tanımdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 3.

İslam itikadını delilleriyle savunan ilme………denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Her şeyin yaratıcısı olan bir Tanrı’nın varlığını kabul etme, O’nun mutlak ilmine ve gücüne inanma, aynı zamanda ilim, irade ve kudretiyle varlıklar üzerinde tasarrufta bulunduğunu, vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiğini, âleme ve insana daima müdahil olduğunu benimsemedir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasına etki eden unsurlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

• Hz. Muhammed’in sünnetine uyan, onun ve ashabının yolunda olan kimselerdir.
• İnançla ilgili görüşlerinin şekillenmesinde, ilke ve esaslarının benimsenmesinde Hasan Basrî ile İmam-ı Âzam Ebu Hanife etkili olmuşlardır.
• Müslümanların çoğunluğunu oluşturur.
Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

İnsan herhangi bir şey yapmaya kadir değildir; Allah tarafından yazılmış ve yaratılmış fiilleri yapmaya mecburdur. İnsanın iradesi de hürriyeti de yoktur.
Bu görüşe sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Maturîdî’ye aittir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Haricîliğin doğuşunda etkili olan sebeplerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Hilafetin nas ve tayin yoluyla Hz. Ali ve soyuna tahsis edildiğine inanan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Cebriye mezhebinin savunduğu görüşlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 13.

• Bütün şekilleriyle inançsızlığı reddeder.
• Dine karşı yapılan her türlü tenkide cevap verir.
• Çağa uygun metotlarla Allah’ın varlığını ispat eder.
• İslam inanç esaslarını açıklayıp savunur.
Hakkında bilgi verilen ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Nihilizmin reddettiği konulardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle beraber onun ilim, irade gibi sıfatlarını reddeder, ahiret gibi bazıları inanç esaslarını inkâr eder.
Hakkında bilgi verilen felsefi ekol aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde politeizmin yanlışlığına değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi “agnostisizm” için kullanılan bir kavramdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi pozitivist düşünceye getirilen eleştirilerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

“Allah’ın varlığı ve birliğini, dinin temel hükümlerini inkâr etmek, bunlar hakkında kuşku beslemek veya uyandırmak, dinî kuralları hafife almak” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

İnsanoğlu kendi benliğinde ve dış dünyada gözlemleyebileceği pek çok delille Allah’ın varlığına ulaşabilir. Hem iç dünyasında kendi vicdanıyla hem de dış dünyada sayısız işaretlerle Allah’ın varlığına inanır. Fıtratı bozulmamış tüm insanlar için iman etmek hem kolay hem de doğal olandır. İnançsızlık ve inkâr ise bir sapmadır ve insanın yaratılışına da aykırıdır.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x