Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri 2018-2019 Vize Ünite 4 Sınavı

Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri 2018-2019 Vize Ünite 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ülkemizde hastane triyaj sisteminde kullanılan kategoriler‘e (renk kodlamasına) göre siyah renk neyi ifade etmektedir?

A
Hafif Yaralı
B
Ağır Yaralı
C
Ölü veya Ölmek Üzere Olan Yaralı
D
Kritik Yaralı
E
Gecikebilir Yaralı
Soru 2

Hastaların hastane dışında güvenli bir yere nakli hangi tahliye türüne örnektir?

A
İnternal Tahliye
B
Eksternal Tahliye
C
Horizontal Tahliye
D
Vertikal Tahliye
E
Parsiyel Tahliye
Soru 3

Türkiye’de ilk defa Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu hangi yıl hazırlanmıştır?

A
2012
B
2013
C
2014
D
2015
E
2016
Soru 4

I. Olayın tarifi
II. Oluşan veya olası riskler
III. Yatakların kullanılabilirliği
IV. Personel tedarik durumu
Yukarıdakilerden hangisi durum raporunda yer alan başlıklardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II, III ve IV
E
III ve IV
Soru 5

Yapısal olmayan elemanların (tesisat, ekipman, donanım vb.) jeoloji, hido-meteoroloji, teknoloji, karakterli sarsıntı, akıntı vb. sonucunda doğrudan hareketlenerek kayması, sallanması, kopması düşmesi veya devrilmesi tanımı hangi terimi açıklamaktadır?

A
Yerinden oynama
B
Sarsıntı
C
Arızalar
D
Kırılma
E
Gerilme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hastanenin afet ve acil duruma müdahalesinde, acil müdahale planının etkinleştirilmesi ve olay yönetim ekibinin harekete geçmesiyle birlikte gerçekleştirilecek öncelikli uygulamalardan biri değildir?

A
Triyaj
B
Tahliye
C
Psikososyal destek
D
Ekonomik destek
E
Bilgi yönetimi
Soru 7

Mevcut hastanelerin afetlere karşı güvenli hale getirilmesi ve yeni kurulacak hastanelerin afetlere karşı güvenli inşa edilmesi yaklaşımının öneminin kabul edildiği “Hyogo Çerçeve Eylem Planı” 168 ülke tarafından hangi yılda onaylanmıştır?

A
2003
B
2005
C
2010
D
2012
E
2015
Soru 8

Seçeneklerden hangisi hastanelerde afet risk azaltma süreç ve uygulamaları kapsamındaki yapısal risk elemanlarından bir tanesidir?

A
Kirişler
B
Donanım
C
Tesisat
D
Elektrik sistemi
E
Kapılar
Soru 9

Seçeneklerden hangisi Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)'ın afete hazırlık çerçevesindeki temel hedeflerinden birisi değildir?

A
Eğitim ve tatbikatlar ile afete hazırlık düzeyini sürekli artırmak.
B
Tüm paydaş kişi ve kurumların afet ve acil durum görev ve sorumluluklarını tanımlamak.
C
Afetlerde kullanılacak açık ve anlaşılır komuta ve kontrol mekanizmalarını, standart işleyiş ve uygulama kurallarını oluşturmak.
D
Kaynakları en iyi ve etkin şekilde kullanmak.
E
Afet durumlarında hastanelerin ilk 72 saat kendilerine yetebilmeleri için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek.
Soru 10

HAP Hazırlama Kılavuzu’nda, ülkemizde hastane triyaj sisteminde kullanılan kategoriler kapsamında Birkaç dakika içerisinde verilen basit müdahalelerle kurtulabilir durumundaki yaralılar hangi renk koduyla tanımlanır?

A
Siyah
B
Mavi
C
Kırmızı
D
Yeşil
E
Sarı
Soru 11

I.Ekipman-donanım kaybı.
II. Fonksiyonun kesintiye uğraması.
III. Can güvenliği
Yukarıdaki yapısal olmayan risklerin azaltılması amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde, yapısal olmayan elemanın zarar görebilirliği ve hastanenin hizmetine etkisi hangi seçenekte öncelik sırasıyla verilmiştir?

A
I-II-III
B
II-I-III
C
I-III-II
D
II-III-I
E
III-II-I
Soru 12

Hastane Afet ve Acil Durum Planı kısaltması hangi seçenekte verilmiştir?

A
HAD
B
HAADP
C
HAAP
D
HAP
E
HADP
Soru 13

“Hastane içi yangın” Hastane Afet ve Acil Durum Planının hangi alt planına örnektir?

A
Olaya özel planlar
B
Olası planlar
C
Zorunlu planlar
D
Acil Planlar
E
Karma planlar
Soru 14

Hastaların hastane dışında güvenli bir yere nakli hangi tahliye türüne örnektir?

A
İnternal Tahliye
B
Eksternal Tahliye
C
Horizontal Tahliye
D
Vertikal Tahliye
E
Parsiyel Tahliye
Soru 15

Hastanelerde afet güvenliği bakımından esas alan hedeflerin öncelik sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması- Hayatın korunması- Yatırımın korunması
B
Hayatın korunması-Yatırımın korunması- Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması
C
Yatırımın korunması- Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması- Hayatın korunması
D
Hayatın korunması- Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması- Yatırımın korunması
E
Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması- Yatırımın korunması- Hayatın korunması
Soru 16

Türkiye’de ilk defa Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu hangi yıl hazırlanmıştır?

A
2012
B
2013
C
2014
D
2015
E
2016
Soru 17

Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre aşağıdakilerden hangisi Olay seviyesi 3’ün kapsamındadır?

A
Yerel ve ulusal düzeyde tüm sağlık yöneticileri tamamen olaya dahil olur.
B
Çok sayıda sağlık tesisi ya da hastane olaya dahil olur.
C
Yakın bölgedeki sağlık tesisleri ve diğer sağlık hizmetleri (112, kan bankası vb.), olayın gidişatına göre alarm (hazır olma) haline geçebilir.
D
Ulusal kapasitenin yanı sıra uluslararası desteğe ihtiyaç duyulan olaylardır.
E
İlgili sağlık yöneticileri bilgilendirilir, üst düzeyde izleme/değerlendirme gerçekleştirilir.
Soru 18

Aşağıdaki Acil Müdahale Planı (AMP) için verilen etkinleştirme düzeyleri ve tanımlarından hangisi doğru olarak eşleştirilmiştir?

A
Seviye 1 (Afet durumu
B
Seviye 2 (Hazırlığı arttırma
C
Seviye 2 (Hazır olma/Alarm
D
Seviye 1 (Hazırlığı arttırma
E
Seviye 3 (Hazır olma/Alarm
Soru 19

Aşağıdaki birimlerden hangisi operasyon şefinin sorumluluk alanı dahilindedir?

A
Dokümantasyon sorumlusu
B
İnsan kaynakları sorumlusu
C
Hukuk/Tazminat sorumlusu
D
Acil durum sonlandırma sorumlusu
E
Tehlikeli madde sorumlusu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hastanenin afet ve acil duruma müdahalesinde, acil müdahale planının etkinleştirilmesi ve olay yönetim ekibinin harekete geçmesiyle birlikte gerçekleştirilecek öncelikli uygulamalardan biri değildir?

A
Triyaj
B
Tahliye
C
Psikososyal destek
D
Ekonomik destek
E
Bilgi yönetimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x