Aile Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Aile Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sembolik Etkileşimci yaklaşım, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları sonucunda boşanmalarının artması durumunu hangi kavramla açıklar?

A
Seçenekleri algılama
B
Yasal değişiklik
C
Duygusal doyum
D
Evlilik rolleri
E
Ebeveynin anlamı
Soru 2

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi sembolik etkileşimci yaklaşım içerisinde yer alır?

A
N. Luhmann
B
L. Coser
C
H. Blumer
D
W. Mills
E
T. Parsons
Soru 3

İşlevselci yaklaşım aşağıdaki konulardan hangisinde çalışma yapmayı hedeflemez?

A
işsizlik
B
Kadının özgürleşmesi
C
Boşanma oranı
D
Evlenme yaşı
E
Çocuk sayısı
Soru 4

Modernist yaklaşımların toplumsal sorunları çözememiş olması ve ekonomik gelişmelere rağmen toplumsal refahın yaygınlaşmamış olması, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

A
Postmodern yaklaşım
B
Sembolik etkileşim
C
işlevselci yaklaşım
D
Çatışmacı yaklaşım
E
Feminist yaklaşım
Soru 5

A. Giddens’a göre, bir çiftin evli olmadan cinsel birliktelik yaşamasına ne ad verilir?

A
Eşcinsellik
B
Tek ebeveynlilik
C
Komün halinde yaşamak
D
Çok eşlilik
E
Birlikte yaşamak
Soru 6

Miras paylaşımının baba soyunun üstünlüğüne göre yapıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patrilokal
B
Bilateral
C
Matriliniyal
D
Patriliniyal
E
Matrilokal
Soru 7

İsrail'de komünal yaşam tarzına göre yaşayan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kobzmi
B
Kibbutz
C
Zeugm
D
Bingham
E
Oneida
Soru 8

Bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla evlenmesine ne ad verilir?

A
Monogami
B
Poliandri
C
Polijini
D
Matrilokal
E
Poligami
Soru 9

Kırsal alanda yaşayan, tarımla geçimini sağlayan, akrabalık bağları kuvvetli, aile adının önemli olduğu, erkeklerin karar almada ön planda olduğu, yaşlı erkeğin ya da erkeklerin aile sorumluluğunu üstlendiği aile tipi özellikleri aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A
Kır ailesi
B
Geleneksel aile
C
Geniş aile
D
Eski aile
E
Geçiş ailesi
Soru 10

Ailenin, “işlevlerinin önemli bir bölümünü yitirmekle birlikte, kendi yapısında da bazı değişiklikler geçirerek endüstriyel toplumla olumlu ilişkiler kurabildiği bir dengeye ulaştığı” görüşü hangi yaklaşım tarafından benimsenmektedir?

A
Sembolik etkileşimci yaklaşım
B
Çatışmacı yaklaşım
C
Diyalektik yaklaşım
D
Yapısal işlevselci yaklaşım
E
Organizmacı yaklaşım
Soru 11

Aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aile, toplumsal yapının bir parçasıdır.
B
Aile, sosyal ilişkilerin en küçük birimidir.
C
Aile evrensel ve yapısı değişmeyen bir kurumdur.
D
Aile, ekonomik ve toplumsal bir birliktir.
E
Aile, hem bir grup, hem de bir topluluktur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi B.Gökçe’nin kasabalı kadın tanımına uygun özelliklerden biridir?

A
Üretimde harcadığı emeğin değersiz olması
B
Aile işletmesinin üretimine katılması
C
Aile bütçesine katkı için çalışması
D
Kentsel yaşama ayak uydurmaya çalışması
E
Sosyal kontrol sonucu tutucu tip olması
Soru 13

İnsan bedeninin sadece hayvanlardan elde edilen proteine ihtiyaç duyduğu iddiası aşağıdaki bilimlerden hangisinin bir varsayımıdır?

A
Modern
B
Uzay
C
Sanat
D
Gelişim
E
Postmodern
Soru 14

Yeryüzünü tinsel, fiziksel, zihinsel ve duygusal dişi bir varlık olarak kabul eden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
D. PlumWood
B
B. Biehl
C
C. BigWood
D
A. Ailen
E
E. King
Soru 15

Birinci ayırımdaki ekofeministlerin savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadın-doğa yakınlığının köklerinin kadın psikolojisi ve biyolojisine dayandığı
B
Kadın-doğa yakınlığının ataerkillik tarafından oluşturulduğu
C
Kadın ve doğa arasında metafizik ve madde ötesi bir ilişkinin olduğu
D
Kadın-doğa yakınlığının ataerkillik tarafından tarihsel süreçlerde oluşturulduğu
E
Kadınların erkeklerden farklı psikolojik ve biyolojik özelliklere sahip olmaları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dişil proteinleri oluşturur?

A
Meyveler
B
Et
C
Tahıllar
D
Süt, süt ürünleri ve yumurta
E
Sebzeler
Soru 17

“Çeşitli oyunlarla belli toplumsal rolleri taklit eden çocuk, toplumsal bir aktör haline gelmiş olur.”
Bu ifade aşağıdaki sosyolojik yaklaşımlardan en çok hangisine uygundur?

A
Sembolik Etkileşimcilik
B
İşlevselcilik
C
Eleştirel Yaklaşım
D
Postmodern Yaklaşım
E
Feminist Yaklaşım
Soru 18

Bireyin sosyal olmayı ve toplumun bir üyesi olmayı öğrendiği sürece ne ad verilir?

A
Modernleşme
B
Sosyalizasyon
C
Olgunlaşma
D
Kolektif
E
Yaşlanma
Soru 19

İşlevselci sosyolojiye göre, çocuğun sosyalizasyonunda en önemli öğrenme mekanizması hangisidir?

A
Çeşitli çocuk oyunlarının öğrenilmesi
B
Amaçsız taklit pratikleri yapması
C
Çeşitli ihtiyaçlar ve yoksunluklarla belli nesnelere yönelmesi
D
Çeşitli hazların itici gücüyle belli nesnelere yönelmesi
E
Özdeşleşim yoluyla kendine rol modeli benimsemesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun doğuştan üyesi olduğu en küçük toplumsal kurumdur?

A
Ekonomi
B
Aile
C
Okul
D
Hukuk
E
Akran grubu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x