Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet 2017-2018 Final Sınavı

Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aile üyelerini bilinçaltının sınırlamasından kurtararak, geçmiş yerine şu anki gerçeklerle ilgilenen bireyler olmalarını sağlamayı amaçlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlanma kuramı
B
Sembolik etkileşimcilik kuramı
C
Feminist kuram
D
insancıl kuram
E
Psikanalitik kuram
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Virginia Satir’in insanı olgunlaştıracağını düşündüğü eylemlerden biri değildir?

A
Ne düşündüğünü söyleyen kendi iç benliğinin işaretleriyle ilişkide olma
B
Farklılıkları tehdit nedeni olarak değil öğrenme için bir fırsat olarak görme
C
Kendi dışındaki, tanıdık başka bir şeye benzemeyen farklılıkları görebilme
D
Kendini başkalarına karşı açık biçimde ortaya koyma
E
Kendini ayrıcalıklı ve özel bir kişi olarak görme
Soru 3

__________ aileyi zaman süreci içinde bir sistem olarak gösteren ve bir ailenin yaşamında önemli olan aşama ya da olaylar dizisidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Aile yaşam döngüsü
B
Aile sosyal hizmeti
C
Aile çalışması
D
Aile sosyal hizmet kurumlan
E
Adli kurumlar
Soru 4

Yapısal yaklaşıma dayalı aile müdahalesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılarak aile yapısını oluşturan transaksiyonları görme ve değiştirme sağlanmaktadır?

A
Çifte-bağlayıcı iletişimler
B
Genogramlar
C
Yönergeler
D
Aile sözleşmeleri
E
iletişim örüntüleri
Soru 5

Bebeklik dönemi sonrasında beş ya da altı yaşına kadar olan gelişimsel dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Son çocukluk dönemi
B
Orta çocukluk ya da okul dönemi
C
ilk çocukluk ya da okul öncesi dönem
D
ileri dönem çocukluk dönemi
E
Ergenlik dönemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nde ele alman hak gruplarından biri değildir?

A
Gelişme hakkı
B
Katılım hakkı
C
Korunma hakkı
D
Mülk edinme hakkı
E
Hayatta kalma hakkı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çocuk adalet sisteminde yer alan sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumluluklarından biri değildir?

A
işbirliği yapılabilecek toplumsal kaynakları araştırmak ve geliştirmek
B
Sosyal inceleme yapmasını engelleyen durumlar için gerekli önlemlerin alınmasını istemek
C
Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması sırasında yanında bulunmak
D
Para cezası ve çocuklara özgü hapis cezası gibi cezaların takip ve tahsilini sağlamak
E
Çocuğa psiko-sosyal destek sağlamak üzere gerekli rehberliği yapmak
Soru 8

Aşağıdaki kanunların hangisinde “bir fiil işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında ceza kovuşturması yapılamaz, ancak, bu çocuklara özgü güvenlik önlemleri uygulanabilir” ifadesi yer alır?

A
iş Kanunu
B
Türk Medeni Kanun
C
Türk Ceza Kanunu
D
Türk Borçlar Kanunu
E
Vergi Kanunu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin ilkelerinden biri değildir?

A
Eşitlik
B
Yerele vurgu
C
Adalet
D
Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi
E
Ayrımcılığın önlenmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi cinsel istismarda çocukların yaşadıklarından bahsetmeme nedenlerinden biri değildir?

A
Cinsel davranışların yanlış olduğunu bilmeyebilirler
B
Toplumda bilinir olmaktan korkarlar
C
istismarcıyı korumak isteyebilirler
D
Kendilerinden inanılmayacağını düşünürler
E
istismarcının tehdidinden korkarlar
Soru 11

2015 yılı verilerine göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusu içindeki çocukların oranını gösterir?

A
Evimiz 23
B
% 25
C
Edebiyat ve edebiyat dergileri ile ne zaman tanıştınız? 28
D
Forum 29
E
Sevr 30
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ihmal-istismar bağlamında aileyle ilgili risk faktörlerinden biri değildir?

A
Aileye bağlılık
B
istenmeyen gebelik
C
Sosyal izolasyon
D
Evsizlik
E
Çok çocukluluk
Soru 13

“Çocuk İzlem Merkezi” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
istismara uğrayan çocuklara bilinçli bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla kurulmuştur.
B
Adli ve tıbbi işlemler tek merkezde ve daha hızlı şekilde yürütülmektedir.
C
Merkezlerin işleyişi Adalet Bakanlığınca koordine edilmektedir.
D
Cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek en temel amaçtır.
E
Savcı talimatı ile çocuğun ifadesi uzmanlarla birlikte alınmaktadır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çocuk mahkemelerinde çalışan sosyal çalışma görevlilerinin görevlerinden biri değildir?

A
Çocukla ilgili kararların yerine getirilmesinde tüm sürecin tek kişi tarafından yürütülmesini sağlamak
B
Çocuk hakkında sosyal inceleme yapmak ve ilgili mercie sunmak
C
Sosyal inceleme yapmasını engelleyen durumların oluşması hâlinde durumu görevlendirildikleri mercie bildirmek
D
Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında çocuğun yanında bulunmak
E
Çocuk hâkimleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından verilen diğer görevleri yapmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi evlat edinme şartlarından biri değildir?

A
Küçüğün, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış olması
B
Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları
C
Eşlerin en az birinin otuz yaşını doldurmuş olması
D
Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması
E
Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az on sekiz yaş büyük olması
Soru 16

I. Koruyucu aile müracaatlarında öncelikle çocuğun yakın çevresi değerlendirilmektedir.
II. Koruyucu aile olmak isteyen 35-55 yaş aralığında olmak durumundadır.
III. Başvuran aile sürekli Türkiye’de ikamet etmek durumundadır
IV. Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olmalıdır.
V. Çocuk öz ailesi ile görüştürülmemelidir.
Koruyucu aile ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II ve V
E
I, III ve IV
Soru 17

“Çocuk Destek Merkezleri” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Adresleri gizli tutulur.
B
Çocuklara yönelik bir tedavi planı oluşturulur.
C
Yaş durumuna göre sınıflandırma yapılır.
D
0-18 yaş grubundaki çocukların kabulü sağlanır.
E
Cinsiyet durumuna göre sınıflandırma yapılır.
Soru 18

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre kaç yaşına kadar çocuk sayılmak mümkündür?

A
13
B
15
C
16
D
17
E
18
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi”nin görevlerinden biri değildir?

A
Çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gerekli mesleki çalışmaları yapmak
B
Çocukların koruyucu aile veya evlat edinmeye verilme işlemlerini gerçekleştirmek
C
Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılamayacak çocuklara öncelik tanımak
D
Çocukların sağlık dosyalarının oluşturulmasını sağlamak
E
Çocukların psikolojik, sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması üzere etkinlikler düzenlemek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çocukların bedensel, zihinsel ya da ruhsal sağlıklarına zarar veren, gelişimlerini engelleyen, tutum ve davranışlarını örseleyen istismar türlerinden biri değildir?

A
Eğitimsel istismar
B
Fiziksel istismar
C
Cinsel istismar
D
Ekonomik istismar
E
Duygusal/psikolojik istismar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x