Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı

Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanların doğal bir güdü olarak bebeklikten itibaren, başkalarıyla bağlanma ihtiyacı içinde olduğunu, bu eğilimin bebekleri ve çocukları zarar görmekten koruyarak her yönden sağlıklı bir gelişim içinde olmalarını sağladığını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlanma kuramı
B
insancıl kuram
C
Psikoanalitik kuram
D
Feminist kuram
E
Sembolik etkileşimcilik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de aile yapısının dönüşümüne etki eden faktörlerden biri değildir?

A
Yoksulluk
B
Göç
C
Toplumsal değerler
D
Kadınların çalışma hayatına girmesi
E
ilk çocuğa sahip olma yaşının düşmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işlevlerini yerine getirebilen sağlıklı bir ailenin özelliklerinden biri değildir?

A
Gelişimsel değişikliklere çok kolay uyum sağlaması
B
Yetişkinlerin kendi özelliklerini koruyamaması
C
Başkalarını sempatik olarak algılayabilmesi
D
Olaylara farklı açıdan bakabilmesi
E
Stresli olaylarla çok kolay başedebilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ailenin sosyal işlevi ile ilgilidir?

A
Bireylerin cinsel ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlama
B
Aile üyelerinin güven duygularını karşılama
C
Üremeyi sağlama
D
Aile üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak üretim birimi olma
E
Toplumsal norm ve değerlerin aktarımını sağlama
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yapısal-işlevselci aile kuramına göre alt-sistemler arasında katı sınırların olduğu aile türüdür?

A
Belirsiz
B
Optimal/sağlıklı
C
Kopuk
D
Bütünleşik/fonksiyonel
E
iç içe
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve madde bağımlılığına etki eden risk faktörlerinden biri değildir?

A
Arkadaş ve akran gruplarından gelen baskıcı davranışlar
B
Aile içi sosyal destek mekanizmalarında zayıflık
C
Ergenlik/ilk gençlik döneminde olma
D
Aile içinde iletişim sorunları olması
E
Ailenin tek çocuğu olma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı tedavisi sürecinde sosyal hizmet uzmanının gerçekleştirdiği işlevlerden değildir?

A
Bağımlı bireyin, ailesi ve sosyal çevresine yönelik çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri değerlendirme
B
Bireye medikal tedavi programı uygulama
C
Bireyin tedaviye ilişkin gerçekçi beklentiler geliştirmesine yardımcı olma
D
Tedavi motivasyonunu artırma
E
Ailelere yönelik bilgilendirme ve danışmanlık yapma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yoksul ailelerde yaygın olarak görülen özelliklerinden biri değildir?

A
Dış dünyaya karşı yabancı tutumlar geliştirme
B
iş ve gelir kaynaklarının yeterli olmaması
C
Toplumsal kurumlarla sınırlı ilişkiler kurma
D
Dış sistemlerle bağlantı kurmada başarılı olma
E
Dış sistemlerden etkilenme ve maddi açıdan sıkıntılar yaşama
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi boşanmayla ilgili W.Kornblum ve J.Julian’ın ortaya koyduğu özelliklerden biri değildir?

A
Boşanmaların önemli bir kısmının evlendikten sonraki ilk üç yıl içinde meydana gelmesi
B
20’li yaşlardaki çiftlerin boşanmaya daha fazla eğilimli olması
C
Boşanma oranlarının kırsal alanlara göre kentsel alanlarda daha yüksek olması
D
Boşanmaların, yüksek sosyo-ekonomik düzeylerde daha sık görülmesi
E
Genç yaşta evliliğin boşanma için risk faktörü olması
Soru 10

Sevgi göstermeme, saygı eksikliği, küfür, hakaret, aşağılama, sürekli eleştiri, kıskançlık gibi eylemlerin yer aldığı şiddet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsel istismar
B
Fiziksel istismar
C
Duygusal istismar
D
Ekonomik istismar
E
ihmal
Soru 11

I. Evliliğe uyum sağlama
II. Ebeveyn rollerini üstlenme
III. Büyük ebeveynlere oda hazırlama
Yukarıdaki görevler aile yaşam döngüsünün hangi aşamasında yer almaktadır?

A
Çocuk bakımı yapan aile
B
Yeni evlenmiş çift
C
Okul öncesi çocuğa sahip aile
D
Okul çağında çocuklu aile
E
Orta yaşlı ebeveynler
Soru 12

Genogram tekniği ilk kim tarafından geliştirilmiştir?

A
Ann Hartman
B
Virginia Satir
C
Murray Bowen
D
Jay Haley
E
Nathan Ackerman
Soru 13

Sosyal hizmet uzmanının sorun ve gereksinimle ilgili teşhisinin esnek olmasına dikkat ettiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik aile tedavisi yaklaşımı
B
Psiko-sosyal yaklaşım
C
Psikodinamik yaklaşım
D
Bilişsel davranışçı yaklaşım
E
Genel sistemler yaklaşımı
Soru 14

“Bireylerin davranışları aile örüntüsünün bir uzantısıdır.” varsayımı aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturmaktadır?

A
Aile yaşam döngüsü
B
Aile sosyal hizmetleri
C
Eğitici faaliyetler
D
Aile tedavileri
E
Savunuculuk faaliyetleri
Soru 15

Planlı değişim basamaklarından biri olan ________ aşaması, ön değerlendirmede elde edilen bilgilerin anlamları konusunda sonuçlar alındıktan ve durum içinde aile anlaşıldıktan sonra başlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
tanışma ve bağlantı kurma
B
son değerlendirme
C
takip ve izleme
D
sonlandırma/bağlantıyı kesme
E
uygulama
Soru 16

Aşağıdaki kuramcılardan hangisi Virginia Satir’in insanın doğasına ilişkin görüşünü büyük oranda paylaşmaktadır?

A
Cari Rogers
B
Simund Freud
C
Albert Ellis
D
Aaron Beck
E
Murray Bowen
Soru 17

Sosyal hizmet uzmanının, aile sistemindeki veya bir alt sistemdeki daha az güçlü olanın tarafını tutması ve böylece daha güçlü olanın gücünü çalması aşağıdaki tekniklerden hangisine bir örnek sayılabilir?

A
Sınır oluşturma
B
Yapısal harita çıkartma
C
Dengeleri değiştirme
D
Kısır varsayımları sorgulama
E
Genogram oluşturma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi stratejik hümanizm olarak da adlandırılan stratejik yaklaşımın en önemli tekniğidir?

A
Yönergeler
B
Yönlendirmeler
C
Etkilemeler
D
Görev vermeler
E
Sınırlandırmalar
Soru 19

Bir kişi karşı taraftan birinden zıt mesajlar aldığında bir zihinsel karmaşa ve çatışma yaşar ve ne tepki vereceğini bilemez.
Yukarıdaki durumu anlatmada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden çerçevelendirme
B
Sorunu çarpıtma
C
Soruna doygun
D
Eleştirel iltifat
E
Çifte bağlayıcı iletişim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kendi ailesindeki duygusal tepkiselliği bireysel olarak çözen ve bu alanda özgün bir yaklaşım geliştiren aile terapistidir?

A
Michael White
B
Salvador Minuchen
C
Jay Haley
D
Murray Bowen
E
Cari Whitaker
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x