Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sağlıklı bir ailenin en temel göstergelerinden biri değildir?

A
Karşılıklı saygı
B
İş birliği
C
Eve, çocuklara karsı sorumluluk
D
Yakın dostlara karsı sorumluluk
E
Topluma karşı sorumluluk
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ailenin özelliklerinden biri değildir?

A
Aile üyeleri arasında çok az çatışma vardır.
B
Olaylara farklı açıdan bakamazlar.
C
Stresli olaylarla çok kolay baş edebilirler.
D
Yetişkinler kendi özelliklerini korurlar.
E
Şefkatli, sempatik, sıcak ve sorumluluk sahibidirler.
Soru 3

Yetişkin çocuklara sahip olma evresinde, ebeveynlerin yetişkin çocuğun evden ayrılış sürecini sağlıklı atlatabilmesi için gerekli olan unsurlardan biri değildir?

A
Değişimi sağlıklı yönetebilmek
B
Eş olma ilişkisinin kalitesinin artırılması
C
Çocuk sorumluluğunun azalması ile ortaya çıkan zamanı birlikte geçirebilmek
D
Eş olarak birlikte iletişim ve paylaşımı artırabilmek
E
Eşlerin bu süreci kendi istek ve arzularını gerçekleştirmek için bireysel kullanmaları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ailelerin karşılaştığı sorunların çözümü için aileye yönelik planlı müdahale sürecinin aşamalarıdır?

A
Tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma
B
Ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme
C
Planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme
D
Tanışma, öndeğerlendirme, planlama
E
Tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle sosyal hizmetin gerçekleşmesinde uygulanan bir dizi ilkeden biri değildir?

A
Ailelere yardım etmek için en iyi yer onların evidir
B
Aile parçaların toplamından daha fazla olan bir bütündür.
C
Aile daha büyük sosyal sistemlere aittir ve birçok alt sisteme karşılık gelir
D
Aileler değişme ve değişmemeyi dengelemeye çalışır
E
Bir aile üyesinde meydana gelen değişme tüm aile üyelerini etkilemez.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle sosyal hizmetin amaçlarından biri değildir?

A
Ailelere rehberlik etmek
B
Danışmanlık vermek
C
Tedavi sağlamak
D
Rehabilitasyon sağlamak
E
Ev yaşamına müdahale etmemek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle sosyal hizmetin amacına uygun değildir?

A
Ailelere rehberlik etmek
B
Danışmanlık vermek
C
Tedavi sağlamak
D
Rehabilitasyon sağlamak
E
Statülerini korumak
Soru 8

Aileyi odak alan aile hizmet kurumları genellikle üç boyutlu bir hizmet programı sunar.
Aşağıdakilerden hangisi bu programların içinde yer almaz?

A
Aile tedavi ve danışması
B
Eğitici faaliyetler
C
Ailenin sosyal kurumlarla ilişkisini düzenlemek
D
Ailenin sosyal kurumlarla savunuculuğunu yapmak
E
Ailenin sosyal kurumlarla ekonomisini yükseltmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Her aile için o aileye özgü bir yaşantı düzenlemek ve böylece ailenin yaşama bakışını değiştirme konusunda özel bir çaba harcanmalıdır.
B
Yaşantısal yaklaşımda bireyin yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan duygularını dışa vurmasının sağlanması çok önemli bir terapötik hedeftir.
C
Yaşantısal aile danışmanlığı sorunları çözmeye değil, duygusal esenliğe önem vermektedir
D
Aileyle çalışan profesyonel her zaman aileden biri olarak görülür. Kendi yaşantısını aileye göre sürdürür.
E
Aile üyelerinin durumlarını görme biçiminin değiştirilmesi, etkileşim biçimlerinin değiştirilebilmesini de sağlayacaktır
Soru 10

Bowen’ın aile danışmanlığı yaklaşımının nihai amacı nedir?

A
Benin ortaya çıkması
B
İletişim odağı
C
Tartışma odağı
D
Şiddet odağı
E
Kendilik odağının arttırılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yapısal aile danışmanlığı alanında bir klasik sayılan ‘Aileler ve Aile Terapisi’ adlı kitabın yazarıdır?

A
Virginia Satir
B
Murray Bowen
C
Salvador Minuchin
D
Jay Haley
E
Mary Richmond
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi aile sosyal hizmet uygulaması kapsamında sosyal hizmet uzmanının, odaklandığı spesifik aile sorunlarından birisi değildir?

A
Çocuk istismarı
B
Akademik başarısızlık
C
İşsizlik
D
Aile parçalanması
E
Engellilik
Soru 13

Savunuculuk sosyal hizmetin hangi alandan ödünç aldığı bir kavramdır?

A
Psikoloji
B
Sosyoloji
C
Hukuk
D
Felsefe
E
Antropoloji
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi anksiyeteyi azaltan terapi stratejileri arasında yer alır?

A
Duygu ve düşünceleri izleme
B
Alternatifleri sınama
C
Yeniden düzenleme
D
Düşünceleri durdurma
E
Sistematik duyarsızlaştırma
Soru 15

Yeni evlenmiş ya da evlenecek çiftlerle yapılan vaka ve grup çalışmaları ile anneler kulübü gibi faaliyetler aile sosyal hizmet çalışmalarından hangisine bir örnektir?

A
Eğitici Faaliyetler
B
Ego psikiyatri yaklaşım
C
Aile rehberliği
D
Savunuculuk hizmetleri
E
Aile tedavisi ve danışma hizmetleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve madde bağımlılığında risk etmenlerinden biri değildir?

A
Arkadaş ve akran gruplarına ait olma gereksinimi ve onlardan gelen baskıcı davranışlar
B
Aile içi sosyal destek mekanizmalarında zayıflık
C
Yoksulluk, göç ve kentsel uyum sorunları, başka bir yaşama heves etme hayalleri
D
Sevgi ve ilgi yoksunluğu içinde büyüyen bireyler
E
Yaşlılık döneminde olma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ABD'de boşanma oranının yüksek olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Terfi ve maaş zamları
B
Yükselen bireycilik
C
Romantik aşkın zayıflaması
D
Evliliklerin çoğunun gergin olması
E
Boşanmanın yasal olarak kolaylaşması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ackerman'ın belirttiği aile tedavisi ve danışma hizmetleri çeşitlerinden birisi değildir?

A
Evlilik rehberi
B
Aile rehberi
C
Sistem yaklaşımı
D
Deneysel tedavi
E
Ego psikiyatri yaklaşım
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle sosyal hizmet ilkelerinden biridir?

A
Ailelere, danışmanlık birimlerinde yardım edilmelidir.
B
Aile parçaların toplamından ibarettir.
C
Öncelikle ailelerin acil gereksinimleri karşılanmalı, daha sonra uzun dönemli amaçlara yönelinmelidir.
D
Aileler değişmeye itilmelidir.
E
Bir aile üyesinde meydana gelen değişme bireyseldir.
Soru 20

Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç ne anlama gelir?

A
Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “bütünleştirici” bir öğrenmedir.
B
Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “bireysel” bir öğrenmedir.
C
Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “deneyimsel” bir öğrenmedir.
D
Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “teorik” bir öğrenmedir.
E
Aile hayatı eğitiminde arzu edilen sonuç “uygulamalı” bir öğrenmedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x