Algoritmalar ve Programlama 2016-2017 Final Sınavı

Algoritmalar ve Programlama 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Veri yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çift yönlü bağlı listelerde, liste içerisinde hem ileri hem geri hareket edilebilir.
B
Bir yığının tepe noktasındaki elemanın değerini elde etmek mümkündür.
C
Kuyruğa ilk giren eleman kuyruktan ilk çıkar.
D
Diziler tek boyutlu olabildiği gibi, çok boyutlu da olabilir.
E
Yığına son giren eleman yığından en son çıkar.
Soru 2

Bir hırsız, gizlice girdiği bir evde bulduğu kasayı açmak istemektedir. Kasayı incelediğinde şifrenin 4 adet rakamdan oluştuğunu anlayan hırsız, 0000’dan 9999’a kadar olan tüm ihtimalleri denemeye karar verir. Tüm ihtimalleri birer birer deneyecek olan hırsız, ev sahipleri gelmeden şifreyi bulmayı ümit etmektedir. Hırsızın kullandığı bu yöntemin algoritma sınıflarındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geri izlemeli algoritmalar
B
Böl ve yönet algoritmaları
C
Aç gözlü algoritmalar
D
Kaba kuvvet algoritmaları
E
Dinamik programlama
Soru 3

AVL ağaçlarını diğer ikili arama ağaçlarından ayıran farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düğümlerde yer alan veriler arasında büyüklük-küçüklük ilişkisinin olması
B
Ağaç içi yükseklik dengesinin korunması
C
Ağacın yüksekliğinin sabit bir değer olarak belirlenmesi
D
Ağaçtaki düğüm sayısının belirli bir limitinin olması
E
Veri yapısının programlanmasında göstericilerin kullanılması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi böl-fethet yöntemindeki aşamalardan biri değildir?

A
Problemi eşit parçalara ayırmak
B
Alt parçaların çözümünü yapmak
C
Genel sonucu kullanıcıya sunmak
D
Algoritmayı değiştirmek
E
Alt parçaların sonucunu birleştirmek
Soru 5

Bir algoritmayı oluşturan adımların yapılan iş için kabul edilebilir bir süre içerisinde tamamlanması algoritmanın hangi özelliğidir?

A
Verimlilik
B
Genellik
C
Açıklık
D
Sonluluk
E
Doğruluk
Soru 6

Elemanları [12, 7, 10, 8] olan bir dizi, baloncuk sıralaması algoritması ile küçükten büyüğe doğru sıralanmak istenildiğinde, algoritmanın adımları sonrasında elde edilecek diziler aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A
[7, 8, 12, 10], [8, 7, 10, 12], [7, 8, 10, 12]
B
[7, 10, 8, 12], [7, 8, 10, 12], [7, 8, 10, 12]
C
[8, 7, 12, 10], [7, 8, 12, 10], [7, 8, 10, 12]
D
[8, 10, 12, 7], [8, 7, 10, 12], [7, 8, 10, 12]
E
[10, 12, 7, 8], [7, 10, 12, 8], [7, 8, 10, 12]
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi f(n) = n2 + n + 5 fonksiyonunun zaman karmaşıklığıdır?

A
0(n2)
B
0(n3 logn)
C
0(n3)
D
O(n)
E
0(n5)
Soru 8

int faktoriyel (int n) { if (n == 0) return 1; else return faktoriyel (n - 1)*n; } Faktoriyel hesabının özyinelemeli fonksiyonu yukarıda verilmiştir. Bu fonksiyona göre n>0 değerleri için özyinelemeli çalışma zamanı ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
T(n) = T(n-1) + n2
B
T(n) = 2T(n-1) + 1
C
T(n) = T(n-1) + n
D
T(n) = T(n-1) + 2n
E
T(n) = T(n-1) + 1
Soru 9

NxN boyutundaki bir matriste eleman arama işleminin zaman karmaşıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
0(n3)
B
0(log n)
C
0(n)
D
0(n log n)
E
0(n2)
Soru 10

1’den 100’e kadar sayıların aşağıdakilerden hangisidir? toplamı

A
1000
B
5000
C
5050
D
5200
E
5600
Soru 11

I. Arama, herhangi bir veri yapısının içerisinde bir elemanın bulunup bulunmadığının tespitidir.
II. Arama algoritmaları, arama işlemini birbirinden farklı yollarla gerçekleştiren algoritmalardır.
III. Ardışık arama algoritmasının doğru çalışması için dizinin sıralı olması zorunludur.
Arama kavramı ve arama algoritmaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Elemanları [3, 5, 9, 23, 27, 34, 38, 42, 45, 49, 53] olan ve elemanlarının konumları 1 ile 11 arasında değişen dizi üzerinde ikili arama yapılarak 39 sayısı aranacaktır. Bu arama yapılırken 2. karşılaştırma adımında ilk, orta ve son elemanların konum bilgileri aşağıdakilerden hangisi olur?

A
ilk 1, Orta 3, Son: 5
B
ilk 1, Orta 6, Son: 11
C
ilk 7, Orta 8, Son: 9
D
ilk 7, Orta 9, Son: 11
E
ilk 7, Orta 1C , Son : 11
Soru 13

Elemanları [4, 9, 10, 12, 16, 7, 15, 35, 40] olan bir dizi üzerinde ardışık arama yapılarak önce 12 ve daha sonra 25 sayısının bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Bu aramalar için toplam kaç karşılaştırma işlemi yapılır?

A
11
B
13
C
15
D
17
E
19
Soru 14

I. [1,5,17,27,30,32,40,45]
II. [1, 30, 35, 45, 20, 15, 9, 4]
III. [70, 55, 40, 38, 37, 30, 25, 16]
Yukarıdaki dizilerden hangileri üzerinde ikili arama algoritması uygulanabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

I. Baloncuk sıralaması
II. Birleştirerek sıralama
III. Yığın sıralaması
Yukarıdaki sıralama algoritmalarının hangilerinin en kötü durumdaki zaman karmaşıklığı 0(n*log(n)) ifadesine eşittir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Elemanları [27, 34, 23, 8] olan bir dizi, seçmeli sıralama algoritması ile küçükten büyüğe doğru sıralanmak istenildiğinde, algoritmanın adımları sonrasında elde edilecek diziler aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A
[8, 27, 23, 34], [8, 23, 27, 34], [8, 23, 27, 34]
B
[8, 34, 23, 27], [8, 23, 34, 27], [8, 23, 27, 34]
C
[23, 27 , 8, 34], [23, 8, 27, 34], [8, 23, 27, 34]
D
[23, 34 , 8, 27], [8, 23, 27, 34], [8, 23, 27, 34]
E
[34, 27 , 23, 8], [8, 27, 23, 34], [8, 23, 27, 34]
Soru 17

I. Çizge, düğümler ve bu düğümleri birbirine bağlayan kenarlardan oluşan bir veri yapısıdır.
II. Dijkstra algoritması ile bir çizgedeki düğüm noktaları arasındaki en kısa mesafeler hesaplanabilir.
III. Yönsüz çizge, kenar bağlantılarının yönleri temsil eden oklarla gösterildiği çizgedir.
Çizgelerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x