Algoritmalar ve Programlama 2016-2017 Vize Sınavı

Algoritmalar ve Programlama 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir program geliştirici, tamsayılar üzerinde işlem yapan bir algoritmayı kontrol ederken, algoritmanın negatif tamsayılar ile çalıştırıldığında beklenenden farklı sonuçlar ürettiğini tespit etmiştir. Programcının karşılaştığı bu durumda, algoritmanın karşılayamadığı temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verimlilik
B
Açıklık
C
Sonluluk
D
Girdi ve çıktı bilgisi
E
Doğruluk
Soru 2

int fibonacci (int n) {
if(n return 0;
}
else if(n == 1) {
return 1;
}
else {
return fibonacci (n-1) + fibonacci (n-2);
}
}

Yukarıda gösterilen özyinelemeli fibonacci fonksiyonu, fibonacci(6) olarak çağrıldığında döndürülen değer kaç olur?

A
6
B
8
C
9
D
16
E
32
Soru 3

Algoritmaların gösterim yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akış şeması, programcıya görsel bir kolaylık sağlar.
B
Bir algoritmayı konuşma dili ile ifade etmek mümkündür.
C
Sözde kod, bilgisayar tarafından derlenip çalıştırılabilir.
D
Akış şemasında algoritma adımlarını ifade eden kutucuklar yer alır.
E
Sözde kod içerisinde programlama komutlarına benzer ifadeler yer alır.
Soru 4

Sırt çantası problemi, kapasitesi belirli bir sırt çantasına, ağırlıkları ve değerleri bilinen nesneleri toplam değer en fazla olacak şekilde doldurmayı sorgulayan bir optimizasyon problemidir.
Buna göre, sırt çantası probleminin çözümünde kullanılan en yaygın algoritma sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaba kuvvet algoritmaları
B
Böl ve yönet algoritmaları
C
Aç gözlü algoritmalar
D
Dinamik programlama
E
Geri izlemeli algoritmalar
Soru 5

Veri yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir veri yapısının çalışma mantığını tarif etmek için günlük hayattan örneklerden yararlanılabilir.
B
Veri yapılarının etkin kullanımı, işlemci verimliliğini artırır.
C
Veri yapısında veriler, belirli bir mantıksal düzen içerisinde saklanır.
D
Bir veri yapısı için tanımlanan işlem, farklı bir veri yapısında yer almamalıdır.
E
Veriye hızlı bir şekilde erişebilmek için veri yapılarından faydalanılabilir.
Soru 6

int dizi[M][N]; şeklinde tanımlanmış bir tamsayı dizisinin tüm elemanlarını dolaşmak isteyen bir programcı kaç adet for döngüsünü iç içe kullanmalıdır?

A
2* M
B
2
C
M * N
D
M2
E
N2
Soru 7

Bir bağlı listenin dairesel bağlı liste sınıfına girebilmesi için listenin hangi özelliğe sahip olması gerekmektedir?

A
Listedeki ilk düğümde liste sonunu işaret eden bir gösterici olmalıdır.
B
Liste elemanları küçükten büyüğe doğru sıralı olmalıdır.
C
Listenin son düğümü, liste başını işaret eden bir göstericiye sahip olmalıdır.
D
Liste yapısında, listenin eleman sayısını saklayan bir tamsayı değişkeni tanımlanmalıdır.
E
Listenin sabit bir uzunluğu olmalıdır.
Soru 8

#include < stdio.h >
#define N 8
int main(void) {
int dizi [N] = {1,2,3,4};
int a= 1, i;
for (i=0; i } printf ( % d , a); return 0; }
Yukarıdaki programda bir dizi tanımlaması yapılmış ve bu dizinin elemanları ile işlemler yapılmıştır.
Buna göre, program çalıştırıldığında ekrana basılan değer kaç olur?

A
0
B
4
C
10
D
16
E
24
Soru 9

Dizilerde, dizi elemanlarına doğrudan erişimde kullanılan sayısal değerlere ne ad verilir?

A
Düğüm
B
Fonksiyon
C
Tepe noktası
D
Gösterici
E
indis
Soru 10

#include
struct Node { int data;
struct Node* next;
};
struct Node* top = NULL; void push (int a) {
struct Node* t = (struct Node*) malloc(sizeof(struct Node));
t->data = a ;
if (top == NULL) { top = t;
/ Kuyruk boşken eleman eklemede bir eksiklik bulunuyor.
}
else {
t->next = top; top = t;
}
}
Yığın veri yapısı üzerinde çalışan bir programcı, geliştirdiği programın push fonksiyonunda (kuyruğa eleman ekleme) bir eksiklik olduğunu fark etmiş ve bu durumu kod içerisinde bir yorum ile belirtmiştir. Fonksiyonun işlevini doğru olarak yerine getirebilmesi için programcının yorum satırının altına eklemesi gereken komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
top->next = a;
B
t->data = NULL;
C
t->data = top;
D
top->next = NULL;
E
free(top);
Soru 11

void foo (TreeNode *root) { if(root != NULL) { foo (root->left); printf(%d, root->data); foo (root->right); } İkili ağaç veri yapısı için tanımlanmış foo fonksiyonunun görevini en doğru şekilde tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağaçta yer alan düğüm sayısını hesaplamak
B
Ağacın tüm düğümlerini gezinip, en küçük elemanı bulmak
C
Önce sol alt ağacı, sonra kökü, en son olarak da sağ alt ağacı gezinmek
D
Ağacın kökünde yer alan elemanın değerini bulmak
E
Önce sol alt ağacı, sonra sağ alt ağacı, en son olarak da kökü gezinmek
Soru 12

Ağaç veri yapılarında ağacın en üst noktasında bulunan düğüme ne ad verilir?

A
Sağ çocuk
B
Sol çocuk
C
Yükseklik
D
Kök
E
Dal
Soru 13

Boş durumdaki bir ikili arama ağacına sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayıları ekleniyor. Oluşan son durum için ağacın yüksekliği kaç olur?

A
4
B
5
C
9
D
10
E
11
Soru 14

I. Problemi anla.
II. Algoritma tasarım tekniğine karar ver.
III. Algoritmayı analiz et ve kodunu yaz.
IV. Algoritmayı tasarla ve doğruluğunu kanıtla.
Algoritma tasarım ve analiz işleminin doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I-II-III-IV
B
I-II-IV-III
C
III - IV-1-II
D
iv-1-II-III
E
IV-I-III-II
Soru 15

Başlangıç: 34 15 20 27 46 30 17 95 1. Adım : 15 34 20 27 46 30 17 95 Araya sokma sıralama algoritmasında başlangıçtaki dizi ve birinci adım sonucu verilmiştir.
Buna göre ikinci adımda elemanların sıralaması nasıl olur?

A
15, 20, 34, 27, 46, 30, 17, 95
B
20, 34, 17, 27, 15, 30, 95, 46
C
30, 17, 95, 15, 20, 34, 27, 46
D
46, 30, 17, 95, 15, 20, 34, 27
E
95, 15, 20, 34, 27, 46, 30, 17
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir Fibonacci dizisidir?

A
0,1,1,2,3,5,8,13,...
B
1,2,2,4,6,10,16,26,...
C
1,2,4,3,5,8,9,10,...
D
2,5,7,12,19,31,49,...
E
3,5,8,13,0,1,1,2,...
Soru 17

int Sir3 (int A[ ], int N) {
if (N == 1) return A[0]; int orta = N / 2;
int locaM = Sir3 (&A [0], orta); int local2 = Sir3 (&A [orta], N - orta);
return locaM + local2;
}

Yukarıdaki fonksiyon aşağıdakilerden hangisini hesaplamaktadır?

A
Bir dizideki eleman sayısını
B
Bir dizinin elemanları toplamını
C
Bir dizideki pozitif sayıların toplamını
D
Bir dizideki tek sayıların çarpımını
E
Bir dizideki elemanların çarpımını
Soru 18

int sir (int A[ ], int N)
{
int i; int cvp;
cvp = A[0] ;
for (i = 1; i < N; İ++) { if (cvp < A[ i ]) cvp = A[ i ] ;
}
return cvp;
}

Yukarıdaki fonksiyona A={4, 6, 10, 20, 1, 50} dizisi ve N=5 tamsayısı girdi olarak verilirse programın çıktısı aşağıdakilerden hangisi olur?

A
1
B
4
C
10
D
20
E
50
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x