Algoritmalar ve Programlama 2017-2018 Final Sınavı

Algoritmalar ve Programlama 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

int gizem(int A[ ], int N) { int i;
int ara = 0; for (i = 0; i < N; İ++) { ara += A[ i ];
}
return ara/N;
N elemanlı bir A dizisi için yukarıdaki fonksiyon aşağıdakilerden hangisini hesaplamaktadır?

A
Dizinin en küçük elemanını
B
Dizideki elemanların ortalamasını
C
Dizideki elemanların toplamını
D
Dizideki elemanların çarpımını
E
Dizinin en büyük elemanını
Soru 2

Tamsayı tipinde verileri saklayacak şekilde tanımlanmış bir yığına 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1 sayıları yazılış sırasıyla eklenip sonrasında yığından 2 kez çıkarma işlemi yapılırsa yığının tepe noktasında hangi eleman yer alır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 3


Yukarıdaki ikili ağaç, Preorder gezinme yöntemi ile dolaşıldığında hangi harf dizilimi elde edilir?

A
ABCDEFGH
B
CBADFGHE
C
CEFGBAHD
D
FEBDHAGC
E
FECBGHDA
Soru 4

Bir sonraki adıma geçemeyerek sonsuz döngüye giren bir algoritma, hangi temel algoritma özelliğini karşılayamamaktadır?

A
Sonluluk
B
Doğruluk
C
Girdi ve çıktı bilgisi
D
Açıklık
E
Verimlilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi temel asimptotik verimlilik sınıflarından lineer sınıfı ifade eder?

A
n2
B
n!
C
nlogn
D
logn
E
n
Soru 6

Bir dizideki maksimum elemanı bulma algoritmasının alt ve üst zaman sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A
0(n)
B
O(loglogN)
C
0(1)
D
0(n3)
E
0(logn)
Soru 7

int Toplama(int A[ ], int N) {
int i;
int toplam = 0; for (i = 0; i < N; İ++) { toplam += A[ i ];
}
return toplam;

Yukarıdaki algoritma için toplam adım sayısı T(n) aşağıdakilerden hangisidir?

A
T(N) = N2 + 3
B
T(N) = N2 + logN
C
T(N) = N3 + 2
D
T(N) = logN + N
E
T(N) = 2N + 3
Soru 8

nxn boyutlu iki matrisin toplamının zaman karmaşıklığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
0(1)
B
0(n2)
C
O(loglogn)
D
O(logn)
E
O(n)
Soru 9

Elemanları [5, 16, 21, 27, 34, 38, 47] olan ve elemanlarının konumları 1 ile 7 arasında değişen dizi üzerinde ikili arama yapılarak 16 sayısı aranacaktır.
Bu arama yapılırken 2 karşılaştırma adımında ilk, orta ve son elemanların konum bilgileri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
ilk 1, Orta 2, Son
B
ilk 1, Orta 3, Son
C
ilk 1, Orta 4, Son
D
ilk 4, Orta 5, Son
E
ilk 5, Orta 6, Son
Soru 10

Elemanları [3, 8, 7, 9, 16, 28, 42] olan dizi üzerinde ardışık arama yapılarak 8, 15 ve 16 sayılarının bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.
Bu aramalar için toplam kaç karşılaştırma işlemi yapılır?

A
7
B
9
C
12
D
14
E
16 11.
Soru 11

[3,5,7,10,15,18,25]
II. [7,9,16,25,35,45,65]
III. [5, 7, 6, 12, 13, 14, 16]
Yukarıdaki dizilerden hangileri üzerinde hem ardışık hem de ikili arama algoritmalarının uygulanması mümkündür?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Elemanları [2, 8, 17, 15, 19, 28, 23, 25, 32, 64] olan dizi üzerinde ardışık arama yapılarak önce 19 ve daha sonra 40 sayısının bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.
Bu aramalar için toplam kaç karşılaştırma işlemi yapılır?

A
5
B
10
C
13
D
15
E
17
Soru 13

I. Yığın sıralaması, verileri yığın veri yapısı üzerinde temsil etmeye ve o yapıyı kullanarak sıralama yapmaya dayanır.
II. Hızlı sıralama algoritmasının en kötü durumdaki zaman karmaşıklığı 0(n2) ye eşittir.
III. Birleştirerek sıralama algoritması özyinelemeli bir algoritmadır.
Sıralama algoritmaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Elemanları [45, 36, 41, 29] olan bir dizi, araya sokarak sıralama algoritması ile küçükten büyüğe doğru sıralanmak istenildiğinde, algoritmanın adımları sonrasında elde edilecek diziler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
[29, 41, 45, 36], [29, 45, 41, 36], [29, 36, 41, 45]
B
[29, 36, 45, 41], [36, 41, 45, 29], [29, 36, 41, 45]
C
[36, 41, 45, 29], [36, 41, 45, 29], [29, 36, 41, 45]
D
[36, 45, 41, 29], [36, 41, 45, 29], [29, 36, 41, 45]
E
[41, 36, 45, 29], [29, 45, 41, 36], [29, 36, 41, 45]
Soru 15

Elemanları [19, 15, 18, 1] olan bir dizi, baloncuk sıralaması algoritması ile küçükten büyüğe doğru sıralanmak istenildiğinde, algoritmanın adımları sonrasında elde edilecek diziler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
[1, 15, 19, 18], [1, 15, 18, 19], [1, 15, 18, 19]
B
[1, 18, 15, 19], [15, 1, 18, 19], [1, 15, 18, 19]
C
[15, 18, 1, 19], [15, 1, 18, 19], [1, 15, 18, 19]
D
[15, 18, 19, 1], [1, 18, 15, 19], [1, 15, 18, 19]
E
[15, 19, 18, 1], [15, 18, 1, 19], [1, 15, 18, 19]
Soru 16

Elemanları [24, 32, 20, 18, 15] olan dizi, hızlı sıralama algoritması ile küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır. 20 sayısı pivot eleman olarak seçilmiştir.
Hızlı sıralama içerisindeki bölümleme algoritması 1 defa çalışıp tamamlandıktan sonra dizinin son durumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
[15, 18, 20, 24, 32]
B
[15, 18, 20, 32, 24]
C
[18, 15, 20, 24, 32]
D
[18, 20, 15, 32, 24]
E
[20, 15, 28, 32, 24]
Soru 17


Yukarıdaki çizge üzerinde, başlangıç noktası 0 olacak şekilde Dijkstra en kısa yol algoritması çalıştırılacaktır. Bu algoritmanın çalışması sonrasında 0 düğümü ile 3 düğümü arasındaki en kısa mesafeyi elde etmek için sırasıyla hangi düğümler ziyaret edilmelidir?

A
0, 1, 2, 0, 1, 3
B
0, 1, 2, 3
C
0, 1, 3
D
0, 2, 1, 3
E
0, 2, 3
Soru 18

I. Çizgelerin ulaşım, bilgisayar ağları ve elektrik devreleri gibi günlük hayattaki birçok alanda uygulamaları mevcuttur.
II. Çizgeler, kenar bağlantılarının tipine göre yönlü çizge ve yönsüz çizge olmak üzere ikiye ayrılırlar.
III. Yol, çizgenin içerisinde bir düğümden başka bir düğüme ulaşmak için geçilmesi gereken düğümlerdir.
Çizgelerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19


Yukarıdaki komşuluk matrislerinden hangisi şekildeki çizgeye aittir?

A
1 0 1 0 1 1 1 1 1
B
0 1 1 1 0 1 1 1 0
C
1 1 01 1 10 1 1
D
1 1 1 1 1 1 1 1 0
E
0 1 11 1 1 1 1 1
Soru 20


Yukarıdaki çizge üzerinde, başlangıç noktası S olacak şekilde önce derinliğine arama algoritması çalıştırılacaktır. Bir düğümün birden fazla komşusu varsa, bu komşular alfabetik sırada küçükten büyüğe doğru ziyaret edilecektir.
Çizgedeki düğümlerin ziyaret edilme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
S, A, B, C, D, E, F, G
B
S, A, E, C, B, D, F, G
C
S, C, A, B, E, D, F, G
D
S, C, A, E, B, D, F, G
E
S, F, D, G, B, C, A, E
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x