Algoritmalar ve Programlama 2018-2019 Final Sınavı

Algoritmalar ve Programlama 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Yukarıdaki mantıksal gösterim hangi bağlı liste türünü ifade etmektedir?

A
Tek yönlü bağlı liste
B
Dairesel bağlı liste
C
Çift yönlü bağlı liste
D
Kuyruk yapısında bağlı liste
E
Dizi yapısında bağlı liste
Soru 2

Özellikler Tanımlar
1 Kök
2 Ağaç yüksekliği
3 Yol
4 Çocuk
5 Dal
K. Bir ağacın en üst noktasında bulunan düğümdür.
L. Bir düğümden sonra yer alan ve o düğüme bir dal ile bağlı olan düğümdür.
M. Birbirleri ile bağlantılı dal dizisidir.

Yukarıdaki ağaç veri yapısı kavramları ile bu kavramlara ait tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 3-M, 4-L
B
1-L, 2-K, 3-M
C
2-K, 3-L, 5-M
D
2-M, 3-L, 4-K
E
3-L, 4-M, 5-K
Soru 3

Belirli değerleri giriş olarak alan ve istenilen amaca uygun olarak bu değerleri bir takım işlemlerden geçirerek bir çıktı üreten işlemler bütününe ne ad verilir?

A
Dizi
B
işlem
C
Algoritma
D
Toplama işlemi
E
Hesaplama
Soru 4

Bir algoritmayı görsel olarak ifade ederek daha kolay anlaşılabilmesine olanak veren algoritma gösterim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konuşma dili
B
Kaynak kodu
C
Akış şeması
D
Veri yapısı
E
Sözde kod
Soru 5

Algoritmanın çalışma zamanının belirli bir girdi değerinden sonra bu gösterimdeki fonksiyondan daha küçük olarak çalıştığını garanti eden analiz gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük O Gösterimi
B
Büyük O Gösterimi
C
Büyük 0 Gösterimi
D
Zaman Karmaşıklığı
E
Alan Karmaşıklığı
Soru 6

Tasarlanan algoritma ile problemin çözümüne ulaşabilmek için yapılan toplam temel operasyon sayısına ne ad verilir?

A
Yer karmaşıklığı
B
Zaman karmaşıklığı
C
Alan karmaşıklığı
D
Çalışma zamanı
E
işlem karmaşıklığı
Soru 7

1’den 100’e kadar olan tamsayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1000
B
5000
C
5050
D
5200
E
5600
Soru 8

Özyinelemeli olmayan algoritmaların analizi yapılırken gerekli ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel operasyon için toplam ifadesini bulmak
B
Algoritmanın temel operasyonunu belirlemek
C
Problemin girdi büyüklüğünü veren parametreyi belirlemek
D
Algoritmanın verimlilik sınıfını bulmak
E
Temel operasyonun neye göre değiştiğini belirlemek
Soru 9

Elemanları [5, 12, 9, 15, 4, 3, 7, 6] olan dizi üzerinde ardışık arama yapılarak 9, 2 ve 3 sayılarının bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.
Bu aramalar için toplam kaç karşılaştırma işlemi yapılır?

A
9
B
13
C
15
D
17
E
24
Soru 10

I. [3,13,15,18,25,43,55,89]
II. [-5,-3,2,12,15,25,36,67]
III. [6, 8, 15, 19, 28, 43, 45, 58]
Yukarıdaki dizilerden hangileri üzerinde ikili arama algoritmasının uygulanması mümkündür?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

________ arama, en temel arama algoritmasıdır ve bu algoritmanın çalışması için dizilerin sıralı olması gerekmez.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Baloncuk
B
Ardışık
C
Hızlı
D
ikili
E
Seçmeli
Soru 12

Elemanları [3, 12, 29, 35, 42, 60, 72] olan ve elemanlarının konumları 1 ile 7 arasında değişen dizi üzerinde ikili arama yapılarak 60 sayısı aranacaktır.
Bu arama yapılırken 2 karşılaştırma adımında ilk, orta ve son elemanların konum bilgileri ne olur?

A
ilk 1, Orta 4, Son
B
ilk 2, Orta 4, Son
C
ilk 3, Orta 5, Son
D
ilk 4, Orta 5, Son
E
ilk 5, Orta 6, Son
Soru 13

Elemanları [8, 5, 17, 4] olan bir dizi, baloncuk sıralaması algoritması ile küçükten büyüğe doğru sıralanmak istenildiğinde, algoritmanın adımları sonrasında elde edilecek diziler aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A
[4, 5, 8, 17], [4, 5, 8, 17], [4, 5, 8, 17]
B
[5, 4, 17, 8], [4, 5, 8, 17], [4, 5, 8, 17]
C
[5, 4, 17, 8], [5, 4, 8, 17], [4, 5, 8, 17]
D
[5, 8, 4, 17], [4, 5, 8, 17], [4, 5, 8, 17]
E
[5, 8, 4, 17], [5, 4, 8, 17], [4, 5, 8, 17]
Soru 14

Elemanları [33, 79, 24] olan bir dizi, seçmeli sıralama algoritması ile küçükten büyüğe doğru sıralanmak istenildiğinde, algoritmanın adımları sonrasında elde edilecek diziler aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A
[24, 79, 33], [24, 33, 79]
B
[33, 24, 79], [24, 33, 79]
C
[33, 79, 24], [79, 33, 24]
D
[79, 24, 33], [79, 33, 24]
E
[79, 33, 24], [24, 33, 79]
Soru 15

Bir sıralama algoritmasının ________ olması, dizi içerisinde aynı değere sahip elemanların bulunması durumunda, sıralama sonunda bu elemanların birbirlerine göre bağıl olarak yerlerinin değişmemesi anlamına gelmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
karmaşık
B
istikrarlı
C
hızlı
D
kararsız
E
seçmeli
Soru 16

__________ sıralama algoritmasının çalışması, dizinin içerisinden bir pivot eleman seçilmesiyle başlar ve sonrasında pivottan küçük olduğu halde pivotun sağında yer alan elemanlar ile büyük olduğu halde pivotun solunda yer alan elemanların yerlerinin değiştirilmesiyle devam eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Araya sokarak
B
Seçmeli
C
Baloncuk
D
Yığın
E
Hızlı
Soru 17


Yukarıdaki çizge üzerinde, başlangıç noktası 0 olacak şekilde Dijkstra en kısa yol algoritması çalıştırılacaktır. Bu algoritmanın çalışması sonrasında 0 düğümü ile 3 düğümü arasındaki en kısa mesafeyi elde etmek için sırasıyla hangi düğümler ziyaret edilmelidir?

A
0, 1, 2, 0, 1, 3
B
0, 1, 2, 3
C
0, 1, 3
D
0, 2, 1, 3
E
0, 2, 3
Soru 18

Yol (path), çizgenin içerisinde bir düğümden başka bir düğüme ulaşmak için geçilmesi gereken düğümlerdir ve bir yolda tekrar edilen düğümler yoksa bu yola ________ yol denilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hızlı
B
basit
C
istikrarlı
D
ağırlıklandırılmış
E
yönsüz
Soru 19


Yukarıdaki komşuluk matrislerinden hangisi yukarıdaki çizgeye aittir?

A
0 1 1
1 0 1
1 1 0
B
1 1 0
1 1 1
0 1 1
C
1 0 1
0 1 1
1 1 1
D
1 1 1
1 1 1
1 1 0
E

0 1 1
1 1 1
1 1 1
Soru 20


Yukarıdaki çizge üzerinde, başlangıç noktası S olacak şekilde önce derinliğine arama algoritması çalıştırılacaktır. Bir düğümün birden fazla komşusu varsa, bu komşular alfabetik sırada küçükten büyüğe doğru ziyaret edilecektir.
Buna göre çizgedeki düğümlerin ziyaret edilme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A
S, A, B, C, D, E, F, G
B
S, A, B, D, F, E, C, G
C
S, A, C, D, E, G, B, F
D
S, A, G, C, B, D, F, E
E
S, A, G, D, F, E, C, B
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x