Anayasa 1 2015-2016 Final Sınavı

Anayasa 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Maddi anayasa tanımı aşağıdaki ölçütlerden hangisi esas alınarak yapılan bir tanımdır?

A
Usul
B
Meşruluk
C
içerik
D
Biçim
E
Egemenlik
Soru 2

Devlet otoritesinin hukuk kurallarıyla sınırlanmasına ilişkin gelişmelere ne ad verilir?

A
Meşruiyet
B
Veto
C
Gensoru
D
Anayasacılık
E
Kadük olma
Soru 3

Sosyal sözleşme hipotezi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Pagan inancına
B
Roma hukukuna
C
Tek tanrılı dinlere
D
Pozitif hukuk öğretisine
E
Tabiî hukuk öğretisine
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi olmazsa federal devletten söz edilemez?

A
Devlet başkanının halk tarafından seçilmesi
B
Devlet başkanının yasama organı tarafından seçilmesi
C
Yürütme organının ikili olması
D
Coğrafi esasa dayanan yetki paylaşımı
E
Hükümetin güvenoyuna dayalı olması
Soru 5

Cumhurbaşkanlığı makamı ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle oluşturulmuştur?

A
1923 Anayasa değişikliği
B
1924 Anayasası
C
1928 Anayasa değişikliği
D
1937 Anayasa değişikliği
E
1961 Anayasası
Soru 6

Kanun-i Esasi'ye göre devlet başkanlığı aşağıdaki yollardan hangisiyle intikal eder?

A
Kura
B
Eğilim yoklaması
C
Atama
D
Seçim
E
Veraset
Soru 7

Modern Türkiye’nin kuruluşunun ilk adımı aşağıdakilerden hangisi ile atılmıştır?

A
1921 Anayasası’nın kabulü
B
1924 Anayasası'nın kabulü
C
1961 Anayasası'nın kabulü
D
Çok partili siyasal hayata geçiş
E
Cumhuriyetin ilanı
Soru 8

Padişah, 1808 Sened-i İttifak belgesini aşağıdakilerden hangisiyle imzalamıştır?

A
Sadrazam
B
Kaptan-ı Derya
C
Şeyhülislâm
D
Âyan temsilcileri
E
Nişancı
Soru 9

1924 Anayasası’nın benimsediği çoğunlukçu demokrasi anlayışı aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Tabii hukuk öğretisine
B
Parlamentonun üstünlüğü kuramına
C
Genel irade anlayışına
D
Ölçülülük ilkesine
E
Yasamanın genelliği kuralına
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1923 Seçimleri’nin çoğulculuk ve yarışmacılık boyutundan yoksun olmasına yol açmıştır?

A
Bir anayasanın yürürlükte bulunması
B
Parlamentonun açılması
C
Tek parti yönetiminin egemen olduğu bir ortamın bulunması
D
işgalin sona ermesi
E
Saltanatın kaldırılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ile ilk kez anayasanın üstünlüğü ilkesine yer verilmiştir?

A
1924 Anayasası
B
1928 Anayasa Değişiklikleri
C
1945 Anayasa Değişiklikleri
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 12

Kadınlar, aşağıdaki seçimlerden hangisinde oy kullanamamıslardır?

A
1923 seçimleri
B
1946 seçimleri
C
1950 seçimleri
D
1977 seçimleri
E
1983 seçimleri
Soru 13

1961 Anayasası’nın hazırlanması döneminde aşağıdakilerden hangisine Bakanlar Kurulu’nu denetleme yetkisi tanınmıştır?

A
Devlet Başkanına
B
Kurucu Meclis'e
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı'na
D
Genelkurmay Başkanlığı'na
E
Danıştay'a
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasal düzeninde çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir?

A
Kuwetler birliği
B
Hukuk devleti
C
Kısıtlı oy ilkesi
D
Bağımlı yargı örgütü
E
Güçlü silahlı kuwetler
Soru 15

27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’nin ertesinde kurulan geçici anayasa düzeninde aşağıdakilerden hangisi bakanları görevden alma yetkisine sahip kılınmıştır?

A
TBMM
B
Hükümet
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D
Milli Birlik Komitesi
E
Devlet Başkanı
Soru 16

1961 Anayasası aşağıdakilerden hangisini sağlayamamıştır?

A
TBMM Başkanı’nın seçilmesini
B
Hükümet kurulmasını
C
istikrarlı bir demokrasi kurulmasını
D
Hükümetin güvenoyu almasını
E
Yerel seçimlerin yapılmasını
Soru 17

1982 Anayasal düzeninde aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel koşullarından birini oluşturur?

A
Kuwetler birliği
B
Siyasal çoğulculuk
C
Tek partili siyasal yaşam
D
Partilerin izine bağlı olarak kurulması
E
Kısıtlı oy ilkesinin uygulanması
Soru 18

1982 Anayasası'nda aşağıdaki ilkelerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri olarak düzenlenmiştir?

A
Ölçülük
B
Sosyal devlet
C
Kuwetler birliği
D
Yasamanın devredilmezliği
E
Yasamanın aslîliği
Soru 19

1982 Anayasası bir rasyonelleştirme mekanizması olarak aşağıdakilerden hangisine koşulları dahilinde seçimleri yenileme yetkisini tanımıştır?

A
Adalet Bakanına
B
içişleri Bakanına
C
Başbakana
D
TBMM Başkanı'na
E
Cumhurbaşkanına
Soru 20

1982 Anayasası’na göre seçimler aşağıdakilerden hangisinin yönetim ve denetimi altında yapılır?

A
Devlet Başkanı
B
TBMM
C
Hükümet
D
Yargı
E
Devlet Denetleme Kurulu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x