Anayasa 2 2016-2017 Vize Sınavı

Anayasa 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Asli kurucu iktidarın ortaya çıkabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması gerekir?

A
Siyasi partiler
B
Hukuk boşluğu
C
Kanun boşluğu
D
Sivil toplum
E
Siyasi muhalefet
Soru 2

Tali kuruculuk fonksiyonu aşağıdakilerden hangisinin iradesi ile sınırlıdır?

A
Yargı
B
Yasama organı
C
Askeri bürokrasi
D
Kurgusal iktidar
E
Asli kurucu iktidar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi anayasa değişiklikleri hakkında şekli yargısal denetimi yapmaya yetkili kılınmıştır?

A
Sayıştay
B
Uyuşmazlık Mahkemesi
C
Danıştay
D
Anayasa Mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 4

Milletvekillerinin parlamentoda görüşülen konular üzerinde bir kez daha düşünmelerini teşvik etmek amacıyla kabul edilen süreye ne ad verilir?

A
Serinleme süresi
B
Dava zamanaşımı
C
infaz süresi
D
Ceza zamanaşımı
E
Yasama uyumsuzluğu
Soru 5

1924 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi yasaklanmıştır?

A
Verginin kanuniliği ilkesinin
B
Mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmasının
C
Devlet biçiminin cumhuriyet olduğunun
D
Cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçilmesinin
E
Laiklik ilkesinin
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde ilk kez yargı hakkının millet adına usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağı hükme bağlanmıştır?

A
1876 Kanun-i Esasi
B
1921 Teşkilat - ı Esasiye
C
1924 Anayasası
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 7

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukuki kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasa
B
Tüzük
C
Kanun hükmünde kararname
D
Yönetmelik
E
Kanun
Soru 8

1924 Anayasası ile kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

A
Cumhurbaşkanına
B
Bakanlar Kuruluna
C
TBMM Başkanı'na
D
TBMM'ye
E
Başbakana
Soru 9

1961 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi olmadıkça yürütme ve idare yönetmelik işlemi tesis edemez?

A
içtüzük
B
Kanun
C
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
D
Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi
E
Yönerge
Soru 10

1961 Anayasası ile tüzük çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

A
Cumhurbaşkanına
B
TBMM'ye
C
TBMM Başkanı'na
D
Bakanlar Kuruluna
E
Başbakana
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin kararı milletvekilliği statüsünün düşürülmesine yol açar?

A
Bakanlar Kurulunun
B
TBMM'nin
C
Başbakanın
D
Cumhurbaşkanının
E
Milli Güvenlik Kurulunun
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yasama bağışıklıklarından biridir?

A
Yasamanın genelliği
B
Yasama uyumsuzluğu
C
Yasamanın ilkelliği
D
Emredici vekâlet ilkesi
E
Yasama sorumsuzluğu
Soru 13

Parlamentonun iki meclisten oluşması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A
Yasama organının etkisizleşmesine
B
Hükümetin verimli çalışmasına
C
Yasama sürecinin yavaşlamasına
D
Hükümetin görev süresi istikrarını artırmaya
E
Devlet başkanlığının daha etkin olmasına
Soru 14

Milletvekilliği yemini aşağıdakilerden hangisinin huzurunda okunur?

A
Cumhurbaşkanı
B
Başbakan
C
TBMM
D
Yüksek Seçim Kurulu
E
TBMM Başkanı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi liste usulü seçim sisteminin çeşitlerinden biridir?

A
Bloke liste
B
Halkoylaması
C
Gensoru
D
Güven oylaması
E
Tek isim usulü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hükümetin izleyeceği politikalardan birinci derecede sorumlu kabul edilir?

A
Cumhurbaşkanı
B
Başbakan
C
TBMM Başkanı
D
Uyuşmazlık Mahkemesi
E
Genelkurmay Başkanı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinin mutlaka TBMM üyesi olması gerekir?

A
içişleri bakanının
B
Adalet bakanının
C
Dışişleri bakanının
D
Maliye bakanının
E
Başbakanın
Soru 18

Kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin imzası gerekir?

A
Cumhurbaşkanının
B
Başbakanın
C
Ankara noterinin
D
Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın
E
TBMM Başkanı'nın
Soru 19

1961 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

A
4
B
5
C
6
D
7
E
10
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yürütme organının düzenleyici işlemlerinden biridir?

A
içtüzük
B
Atama
C
Görevden alma
D
Kanun
E
Tüzük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x