Antropoloji 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Antropoloji 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Nomotetik bilim anlayışı yerine idyografik bilim anlayışına yaklaşan ilk antropolog kimdir?

A
E. E. Evans-Pritchard
B
Franz Boas
C
Alfred R. Radcliffe-Brown
D
Leslie White
E
Clifford Geertz
Soru 2

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin antropoloji geleneği sosyolojiye daha yakın bir çizgidedir?

A
İngiltere
B
Almanya
C
ABD
D
Fransa
E
İsviçre
Soru 3

Yeryüzünde sıcak bölgelerde yaşayan insan toplulukları nasıl bir vücut yapısıyla bulundukları ortama uyarlanmışlardır?

A
Kilolu
B
Kısa ve tıknaz
C
Küçük ve narin yapılı
D
iri yapılı
E
ince ve uzun
Soru 4

Antropolojide “insanlığın ve kültürün ilkel olandan uygar olana doğru gelişim gösterdiği” kabulüne dayalı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrimcilik
B
ilerlemecilik
C
Yayılmacılık
D
Gelişmecilik
E
Özgücülük
Soru 5

Antropolojinin hangi alt dalı modernleşen ve karmaşıklaşan toplum ve kültürlerin bu süreçte karşılaştıkları yeni durumlara uyarlanma zorluklarını araştırır?

A
Adli antropoloji
B
Dil antropolojisi
C
Paleoantropoloji
D
Etnografya
E
Kalkınma antropolojisi
Soru 6

İnsana genetik olarak en yakın primat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orangutan
B
Goril
C
Babun
D
Şempanze
E
Gibon
Soru 7

Kültürel değişmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültür devrimleri toplumsal dönüşümü sağlayamaz.
B
Kültür bir kuşak tarafından icat edilebilir veya yıkılabilir.
C
Kültür bazen yavaş bazen de hızla değişebilir.
D
Ekonomik dönüşümler kültürde de değişime yol açarlar.
E
Kültürel değişim, teknolojik değişime göre daha yavaştır.
Soru 8

İnsanın hayatta kalmasını ve türünün devam etmesini sağlayan en büyük avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anatomik özellikleri
B
Dil
C
Kültür
D
Yardımlaşma güdüsü
E
Zekâ
Soru 9

Avcı-toplayıcılıktan tarıma ilk geçildiğinde uygulanan tarım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçimlik tarla tarımı
B
Bahçecilik
C
Yoğun tarım
D
Agro - pastoralizm
E
Sulamalı tarım
Soru 10

Yaşamın ilk öğesinin su olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Heraklitos
C
Aristotales
D
Anaksimenes
E
Thales
Soru 11

Ortadoğu'da ilk tarımı yapılan bitkiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Mısır-darı
B
Pirinç - çay
C
Buğday - arpa
D
Mercimek - fasulye
E
Çavdar - yulaf
Soru 12

Fosil kalıntılar, iki ayak üzerinde dik yürümenin günümüzden ne kadar zaman önce ortaya çıktığını işaret etmektedir?

A
500 bin yıl önce
B
1-2 milyon yıl önce
C
3 - 4 milyon yıl önce
D
6 - 7 milyon yıl önce
E
10 - 12 milyon yıl önce
Soru 13

Tarihte kentler ilk kez hangi çağda ortaya çıkmıştır?

A
Demir
B
Tunç
C
Cilalı Taş
D
Buzul
E
Yontma Taş
Soru 14

Berder, paralel ve çapraz yeğen evlilikleri ne tür bir takas biçimidir?

A
Dolaylı takas
B
Asimetrik takas
C
Dolaymışız doğrudan takas
D
Gecikmeli dolaylı takas
E
Gecikmeli doğrudan takas
Soru 15

Her toplumun, kendi kültürü içinde cinsiyetlerin anlam ve rollerini, onların biyolojik biçimlenmelerinden bağımsız olarak inşa etmesine ne ad verilir?

A
Cinsiyetin kültürel yanı
B
Eşcinsellik
C
Biyolojik cinsiyet
D
Toplumsal cinsiyet
E
Cinsiyet rolleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ilk devletlerin ön koşullarından biri değildir?

A
Askerler
B
Demokrasi
C
Nüfus artışı
D
Denetlenecek tarımsal üretim alanı
E
Kent
Soru 17

Bireylerin, kültürleme süreci içerisinde edindiklerine kendi kişilik özelliklerini ve özel eğilimlerini katarak kendinlerine özgü bir konuşma üslubu geliştirmesine ne ad verilir?

A
Tarz
B
Diyalekt
C
Ağız
D
İdiolekt
E
Şive
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ritüellerin amaçlarından biri değildir?

A
Bir inancı ifade etmek
B
Bir inancı pekiştirmek
C
Bir inanç etrafında dayanışma hali yaratmak
D
Bir inancın kökenini açıklamak
E
Bir inanç etrafında bir kimlik yaratmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın yollarından biri değildir?

A
Yazı dili
B
Mimik
C
Empati
D
işaret
E
Simge
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi din ve inanç konusunda antropolojinin cevap aradığı sorulardan biridir?

A
Din toplumsal süreçlerle ne tür ilişkiler içindedir?
B
Dinsel inançlar doğru veya yanlış mıdır?
C
Hangi ibadet biçimi dinen doğru ibadet biçimidir?
D
Mitolojiler doğru veya yanlış mıdır?
E
Mutlak bir yaratıcı var mıdır?
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x