Antropoloji 2015-2016 Vize Sınavı

Antropoloji 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Antropolojinin hangi dalı yaşayan insan topluluklarının büyüme ve gelişme sorunlarını inceler?

A
Biyoarkeoloji
B
Tıbbi antropoloji
C
Paleoantropoloji
D
Kalkınma antropolojisi
E
Fiziksel antropoloji
Soru 2

Bir topluluğun öznel değerleriyle fiziksel ve zihinsel dünyayı, onların doğaüstü ile girdiği ilişkiyi anlama ve anlamlandırma becerisini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emik
B
Etik
C
Nomotetik
D
Yorumlamacılık
E
idyografik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal-kültürel antropolojinin araştırma konularından biri değildir?

A
Çevreye uyarlanma biçimleri
B
Toprak altından çıkarılan eski insan topluluklarına ait maddi kültür varlıkları
C
Aile ve akrabalık sistemleri
D
Gelenek ve görenekler
E
Toplumların iç düzenini ve istikrarını sağlayan hukuksal ve siyasal sistemler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi antropolojik yaklaşımın temel ilkelerinden biridir?

A
Etnikmerkezcilik
B
Kültürel ayrımcılık
C
insanmerkezcilik
D
Ulusalcılık
E
Kültürel görecilik
Soru 5

İnsanın hayatta kalmasını ve türünün devam etmesini sağlayan en büyük avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anatomik özellikleri
B
Kültür
C
Yardımlaşma güdüsü
D
Dil
E
Zekâ
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Edward Taylor tarafından tanımlanan antropolojik kültür kavramının bileşenlerinden biri değildir?

A
Genetik aktarım
B
Bilgi
C
Öğrenme
D
Gelenek-görenek
E
Toplumsallık
Soru 7

Büyük İskender’in doğu seferleriyle Helen kültürünün İran, Mezopotamya ve Hint kültürlerinden etkilenerek değişmesi ve aynı zamanda bu kültürlerin de Helen kültüründen etkilenmesi hangi kültürel sürece örnektir?

A
Kültürleme
B
Kültürel gecikme
C
Kültürleşme
D
Kültür şoku
E
Kültürlenme
Soru 8

Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültür hem evrenseldir hem de özeldir.
B
Kültür bir soyutlamadır.
C
Kültür toplumsaldır.
D
Kültür öğrenilmez, yaşanır.
E
Kültür bir bütündür ve bütünleştiricidir.
Soru 9

Simgeci / yorumcu antropoloji yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültürü çelişik duygu, inanç ve kurallar topluluğu olarak görür.
B
Kültürler birbirlerine benzerler önermesini reddeder.
C
Ayinler ve mitoslar gibi yorumlama biçimlerinin toplumsal hayat içinde nasıl kullanıldıklarını inceler.
D
Kültürün, o kültürün mensuplarınca ortak olarak paylaşılan simge ve anlamlardan ibaret olduğunu savunur.
E
Kişilerin kendi kültürleri üzerine söyledikleri şeyleri esas alır.
Soru 10

Kültürün içindeki üretim ve dağıtım araçlarının nasıl şekillendiğini ve nasıl değişim geçirdiğini incelemeye yönelen antropoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel-ekoloji
B
Yeni işlevcilik
C
Etnobilim
D
Yeni evrimcilik
E
Marksçı antropoloji
Soru 11

Antropolojinin konusunun kültür olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kimdir?

A
Franz Boas
B
Bronislaw Malinowski
C
Edward Tylor
D
Julian Steward
E
Lewis Henry Morgan
Soru 12

Yapısal işlevselciliğin kurucusu kimdir?

A
Ruth F. Benedict
B
Edward Taylor
C
Bronislaw Malinowski
D
Lewis H. Morgan
E
Alfred R. Radcliffe-Brown
Soru 13

Yeryüzünde sıcak bölgelerde yaşayan insan toplulukları nasıl bir vücut yapısıyla bulundukları ortama uyarlanmışlardır?

A
Küçük ve narin yapılı
B
Kilolu
C
iri yapılı
D
ince ve uzun
E
Kısa ve tıknaz
Soru 14

Arının ve yarasanın kanadı gibi uçmaya yarayan yani işlev bakımından benzer ancak yapısal ve evrimsel kökenleri bakımından farklı organlara ne ad verilir?

A
Görevdeş
B
Kökendeş
C
Evrimdeş
D
Kardeş
E
Benzerdeş
Soru 15

Primatlar takımının ayrıldığı iki alt takım aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Antropoidler - prosimiyenler
B
Platiriniler - katariniler
C
Yeni dünya maymunları - eski dünya maymunları
D
Maymunlar - insanlar
E
Lemurlar - maymunlar
Soru 16

Renkleri ve görünüşleri nasıl olursa olsun tüm insanların aynı türün üyesi olduklarını, hepsinin Adem ve Havva’dan geldiğini, ancak sonradan farklı çevrelere adapte olarak değişik görünümler kazandıklarını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homosantrizm
B
Öjenizm
C
Monogenizm
D
Polimorfizm
E
Poligenizm
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Homo cinsinin üyesi olan türlerden biri değildir?

A
Homo ergaster
B
Homo heidelbergensis
C
Homo ramidus
D
Homo habilis
E
Homo sapiens
Soru 18

Fosil kalıntılar, iki ayak üzerinde dik yürümenin günümüzden ne kadar zaman önce ortaya çıktığını işaret etmektedir?

A
500 bin yıl önce
B
1-2 milyon yıl önce
C
3-4 milyon yıl önce
D
6-7 milyon yıl önce
E
10 - 12 milyon yıl önce
Soru 19

Kanıtlarla çok iyi bir şekilde desteklenmiş hipoteze ne ad verilir?

A
Bilimsel bilgi
B
Bilimsel kuram
C
Bilimsel önerme
D
Bilimsel veri
E
Bilimsel problem
Soru 20

Evrim düşüncesiyle ilgili bilgilerin kökeni hangi döneme dayanmaktadır?

A
Ortaçağ
B
16 . yüzyıl
C
Antik Çağ
D
Aydınlanma Çağı
E
17 . yüzyıl
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x