Antropoloji 2016-2017 Final Sınavı

Antropoloji 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insan türünü primat takımın diğer üyelerinden ayırt eden bir özelliktir?

A
iki ayak üzerinde duruş ve hareket sistemi
B
Üç boyutlu görme
C
iri beyin
D
Pençelerinin olmaması
E
Yavrunun plasenta içinde gelişmesi
Soru 2

Australopiteklerin alet üretme becerileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alet üretebilecek ya da kullanabilecek anatomik özelliklere sahip değillerdir.
B
Taş, kemik gibi nesnelerden ürettikleri çeşitli aletler bulunmuştur.
C
Ok ve yay gibi aletler yapmışlardır.
D
Taş, kemik gibi nesneleri şeklini değiştirmeden alet gibi kullanmışlardır.
E
Sadece kaba taş baltalar üretmişlerdir.
Soru 3

Teknolojik gelişmenin kültürel evrimle koşut gittiğini kabul ederek kültürel evrimi teknolojiyi esas alan üç ana evreye ayıran antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edward Tylor
B
Maurice Gaudelier
C
Lewis Henry Morgan
D
Franz Boas
E
Julian Stevvard
Soru 4

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin antropoloji geleneği sosyolojiye daha yakın bir çizgidedir?

A
Almanya
B
İsviçre
C
ABD
D
Fransa
E
İngiltere
Soru 5

Kültürlerin zaman zaman yakın oldukları kültürlerden farklılaşıp başka kültürlerle ilişkiye geçmelerine ne ad verilir?

A
Kapsama
B
Evrilme
C
Sarmaşma
D
Dönüşme
E
Uyarlanma
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu'da evcilleştirilerek tarıma alınan bitki türlerinden biridir?

A
Pririnç
B
Arpa
C
Mango
D
Soya fasulyesi
E
Hindistan cevizi
Soru 7

Tavuk aşağıdaki bölgelerden hangisinde evcilleştirilmiştir?

A
Kafkasya
B
Orta Amerika
C
Ortadoğu
D
Afrika
E
Güneydoğu Asya
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ilk devletlerin ön koşullarından biri değildir?

A
Demokrasi
B
Kent
C
Denetlenecek tarımsal üretim alanı
D
Nüfus artışı
E
Askerler
Soru 9

İnceleme konusu kent toplumuna özgü popüler kültür, iletişim biçimleri, tüketim tarzları, toplumsal cinsiyet, kimlik ve kimlik ideolojileri olan araştırma alanına ne ad verilmektedir?

A
Kültürel çalışmalar
B
Kültürel antropoloji
C
Psikolojik antropoloji
D
Uygulamalı antropoloji
E
Endüstriyel antropoloji
Soru 10

Yukarı Mezopotamyalı bir halk olan Assurluların, Anadolu’daki en önemli ticaret kolonisi olan ve Assurlularla yerli halkın bir arada yaşadığı kozmopolit Tunç Çağı kenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sardis
B
Kaniş-Karum
C
Troya
D
Çatalhöyük
E
Efes
Soru 11

Toplulukların ellerindeki ürün fazlasını hediyelerle birlikte birbirleriyle değiş-tokuş etmelerine ne ad verilir?

A
Sessiz ticaret
B
Potlaç
C
Argonaut
D
Kula
E
Ticaret kardeşliği
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mitosların işlevlerinden biridir?

A
Ayinleri yönetmek
B
ibadetleri düzenlemek
C
Din görevlilerinin görevlerini tebliğ etmek
D
Varoluşsal sorulara cevaplar sunmak
E
Dinin örgütlenmesini gerçekleştirmek
Soru 13

Antropologlar din ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt ararlar?

A
Hangi inanç biçimi daha doğrudur?
B
ibadet yerleri ibadete uygun mudur?
C
Bir inanç biçimi bir topluma ne kadar uygundur?
D
inançlar nasıl değişime uğrar ve farklılaşır?
E
Tanrı var mıdır?
Soru 14

Berder, paralel ve çapraz yeğen evlilikleri ne tür bir takas biçimidir?

A
Asimetrik takas
B
Dolaylı takas
C
Dolaymışız doğrudan takas
D
Gecikmeli dolaylı takas
E
Gecikmeli doğrudan takas
Soru 15

Simgeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Keyfî olarak belirlenmiş işaretlerdir.
B
Anlamı kültüre bağlıdır.
C
Aynı simge farklı kültürlerde başka anlamlara gelebilir.
D
Bir simgenin anlamı zaman içinde değişmez.
E
Simgeler arasında ilişkiler kurulabilir.
Soru 16

Evliliğin bir mübadele ilişkisi olduğu tezi aşağıdaki antropologlardan hangisine aittir?

A
C. Levi-Strauss
B
B. Malinovvski
C
L. H. Morgan
D
M. Mead
E
R. Benedict
Soru 17

İspanya’nın kuzey kıyısında yaşayan Bask halkının dili aşağıdaki dillerden hangisiyle ortak bir kökenden gelmektedir?

A
Arapça
B
Kafkas dilleri
C
İngilizce
D
İskandinav dilleri
E
Fransızca
Soru 18

Bütün mesaisini dinsel alana ayırmamış şamanlar aşağıdaki toplum biçimlerinden hangisinde görülür?

A
Küçük ölçekli tarımcı toplumlarda
B
Endüstriyel toplumlarda
C
Beylik tipi örgütlenmeye sahip toplumlarda
D
Tarımcı toplumlarda
E
Göçebe-çoban veya avcı-toplayıcı toplumlarda
Soru 19

Sesbilimin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filoloji
B
Etnolinguistik
C
Fonoloji
D
Etnoloji
E
Morfoloji
Soru 20

Evlenenlerin büyük çoğunluğunun çift anayerli (matrilokal) yerleşimi tercih ettiği anasoylu topluluklarda ikinci yerleşim tercihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çiftyerli (sırayla anne ve babayerli)
B
Dayıyerli
C
Halayerli
D
Teyzeyerli
E
Babayerli
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x