Antropoloji 2016-2017 Vize Sınavı

Antropoloji 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Antropolojinin hangi alt dalı modernleşen ve karmaşıklaşan toplum ve kültürlerin bu süreçte karşılaştıkları yeni durumlara uyarlanma zorluklarını araştırır?

A
Adli antropoloji
B
Kalkınma antropolojisi
C
Paleoantropoloji
D
Dil antropolojisi
E
Etnografya
Soru 2

Antropolojide “insanlığın ve kültürün ilkel olandan uygar olana doğru gelişim gösterdiği” kabulüne dayalı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrimcilik
B
ilerlemecilik
C
Yayılmacılık
D
Gelişmecilik
E
Özgücülük
Soru 3

Nomotetik bilim anlayışı yerine idyografik bilim anlayışına yaklaşan ilk antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. E. Evans-Pritchard
B
Franz Boas
C
Alfred R. Radcliffe-Brown
D
Leslie White
E
Clifford Geertz
Soru 4

Antropolojinin konusunun kültür olduğunu söyleyen ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edward Tylor
B
Lewis Henry Morgan
C
Bronislavv Malinovvski
D
Franz Boas
E
Julian Stevvard
Soru 5

Yalçın İzbul (1983) tarafından yapılan kültür tanımında, Tylor’ın (1871) tanımından farklı olarak kültürün aşağıdaki hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A
Beceri
B
Toplumsallık
C
Öğrenme
D
Değişme
E
Alışkanlık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A
Simgesellik
B
Uyarlanma
C
Durağanlık
D
Toplumsallık
E
Değişme
Soru 7

Bir topluluğun öznel değerleriyle fiziksel ve zihinsel dünyayı, onların doğaüstü ile girdiği ilişkiyi anlama ve anlamlandırma becerisini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etik
B
Nomotetik
C
idyografik
D
Emik
E
Yorumlamacılık
Soru 8

Bir kültürün içine doğan bireyin, annesinden başlayarak halkalar halinde genişleyen kurumlar ve öğeler üzerinden içine doğduğu o kültürü öğrenme sürecine ne ad verilir?

A
Kültür şoku
B
Kültürel yayılma
C
Kültürleşme
D
Kültürlerime
E
Kültürleme
Soru 9

Tarih ve kültür araştırmaları gibi toplumsal bakış açılarıyla ele alınması gereken insani çeşitliliğe ilişkin durumları biyolojik / genetik nedenlere dayandıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni evrimcilik
B
Sosyobiyoloji
C
Kültür-kişilik
D
Bilişsel antropoloji
E
Yeni işlevcilik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin sorduğu sorulardan biridir?

A
Bazı kültürler neden diğerlerinden daha üstündür?
B
Kültürler neden değişmezler?
C
Hangi kültürler daha değerlidir?
D
Kültürler neden benzeşirler?
E
Bazı kültürler neden diğerlerinden daha ileridir?
Soru 11

Antropolojiyle insanı ele alan diğer bilimler arasındaki temel farkı belirleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorgulayıcı yaklaşım
B
Eleştirel bir bakış açısı
C
Deneysel metodoloji
D
Tarihselci yaklaşım
E
Bütüncü ve geniş bir bakış açısı
Soru 12

Antropolojik kültür kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nasıl davranacağımızı ve düşüneceğimizi üyesi olduğumuz kültürden öğreniriz.
B
Bir kültür için doğru olan bir başka kültür için yanlış olabilir.
C
Kültürel değişimin hızı kültürden kültüre, zamandan zamana değişir.
D
Bir kültür için olağan olan bir başka kültür için anormal olabilir.
E
Bazı kültürler değişirken bazıları değişmeden kalırlar.
Soru 13

Australopiteklerin beslenme biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğu saptanmıştır?

A
Böcekçil
B
Otçul
C
Etçil
D
Karma
E
Leş yiyici
Soru 14

Doğurarak üreme özelliğimiz biyolojik olarak hangi canlı sınıfının üyeleriyle ortak özelliğimizdir?

A
Memeliler
B
Sürüngenler
C
Kuşlar
D
Balıklar
E
Böcekler
Soru 15

Yeryüzünde sıcak bölgelerde yaşayan insan toplulukları nasıl bir vücut yapısıyla bulundukları ortama uyarlanmışlardır?

A
ince ve uzun
B
Kısa ve tıknaz
C
Küçük ve narin
D
iri
E
Kilolu
Soru 16

İnsana genetik olarak en yakın primat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babun
B
Gibon
C
Goril
D
Orangutan
E
Şempanze
Soru 17

İşlevleri bakımından aynı ancak evrimsel kökenleri farklı olan 'görevdeş' organlara ne ad verilir?

A
Semilog
B
Monolog
C
Anolog
D
Homolog
E
Dialog
Soru 18

Canlıların yaşayan bireylerden çok daha fazlasını dünyaya getirdiklerini, ancak birçok bireyin erişkinlik ve üreme aşamasına gelmeden yaşamını yitirdiğini belirten nüfus bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles Lyell
B
Thomas Malthus
C
A. Russel Wallace
D
Jean-Baptiste Lamarck
E
Francis Galton
Soru 19

Canlıları cins ve tür düzeyinde ayırarak, Homo Sapiens gibi ikili isimlendirmeyle sınıflandıran doğa bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles Darwin
B
Aristoteles
C
Cari von Linne
D
Charles Lyell
E
Jean-Baptiste Lamarck
Soru 20

Yaşamın ilk öğesinin su olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heraklitos
B
Anaksimenes
C
Thales
D
Aristotales
E
Sokrates
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x