Antropoloji 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Antropoloji 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mezopotamya’da icat edilen yazının bugün tüm dünyada kullanılan bir iletişim yöntemi olması hangi kültürel süreçle açıklanabilir?

A
Kültürleme
B
Kültürel yayılma
C
Kültürel değişme
D
Kültürlerime
E
Kültürel özümseme
Soru 2

Cins ve tür ayrımı yaparak ikili isimlendirmeyi biyolojik sınıflandırmaya dâhil eden doğa bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cari von Linne
B
Charles Darwin
C
Aristoteles
D
Jean-Baptiste Lamarck
E
Charles Lyell
Soru 3

Yaşayan insan topluluklarının büyüme ve gelişme sorunlarını inceleyen antropoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyoarkeoloji
B
Fiziksel antropoloji
C
Adli antropoloji
D
Tıbbi antropoloji
E
Paleoantropoloji
Soru 4

Canlıların en ilkel düzeyde kendiliğinden oluştuğunu belirterek tranformizm adı verilen ilk evrim düşüncesini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Darwin
C
Lamarck
D
Thales
E
Aristoteles
Soru 5

Teknolojik gelişmelerin kullanılan enerji miktarını arttırdığı ve artan enerji miktarıyla birlikte toplumsal karmaşıklığın da arttığını savunan antropoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel Ekoloji
B
Yeni işlevcilik
C
Marksçı Antropoloji
D
Kültürel Maddecilik
E
Yeni Evrimcilik
Soru 6

Primatların temel anatomik özellikleri nasıl bir çevreye uyarlanmayı yansıtır?

A
Sıcak iklim
B
Denizel
C
Ağaç yaşamı
D
Kurak
E
Dağlık
Soru 7

Primatlarda önemi azalmış olan duyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tat alma
B
Koklama
C
Görme
D
işitme
E
Dokunma
Soru 8

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren antropologlar inceledikleri Batı-dışı toplumların “egzotik, değişmemiş, bozulmamış” olmadıklarını anladıklarında, alan araştırmalarına hangi yöntemi de eklemek durumunda kalmışlardır?

A
Anket
B
Etnoğrafya
C
istatistik
D
Doğa tarihi yöntemi
E
Kültür tarihi yöntemi
Soru 9

Bütün kadın kuzenlerin kız kardeş ve bütün erkek kuzenlerin erkek kardeş olarak adlandırıldığı akrabalık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eskimo sistemi
B
Hawai sistemi
C
Omaha sistemi
D
Crow sistemi
E
Sudan sistemi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Sapir - Whorf kuramının dil ve kültür ilişkisi hakkındaki görüşlerinden biri değildir?

A
Bir dildeki tüm sözcük ve kavramlar başka bir dile tercüme edilebilir.
B
Dilin yapısı, düşüncenin yapısını da belirler.
C
insanlar dil üzerinden dünyayı algılar.
D
Farklı dilleri konuşanların farklı düşünce dünyaları vardır.
E
Dilin kültür ve dünya görüşü üzerindeki etkisini açıklar.
Soru 11

İnceleme konusu kent toplumuna özgü popüler kültür, moda, iletişim biçimleri, tüketim tarzları, kimlik ve kimlik ideolojileri olan araştırma alanına ne ad verilmektedir?

A
Kültürel çalışmalar
B
Uygulamalı antropoloji
C
Kültürel antropoloji
D
Endüstriyel antropoloji
E
Psikolojik antropoloji
Soru 12

Cinsiyetin toplumsal olarak nasıl oluşturulduğunu, anlamlandırıldığını ve biçimlendirildiğini araştıran bilimsel alana ne ad verilir?

A
Cinsiyet sosyolojisi
B
Seksoloji
C
Cinsiyet psikolojisi
D
Toplumsal cinsiyet
E
Cinsiyet antropolojisi
Soru 13

Ortadoğu’da yerleşik köy yaşamına geçişin ilk adımını temsil eden kültürlere ne ad verilir?

A
Pleistosen
B
Neolitik
C
Holosen
D
Epipaleolitik
E
Paleolitik
Soru 14

Sesbilimin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filoloji
B
Etnolinguistik
C
Fonoloji
D
Etnoloji
E
Morfoloji
Soru 15

Toprak soyluluğunun tasfiye olmasına neden olan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokrasinin gelişmesi
B
Küreselleşme
C
Endüstri Devrimi
D
Milliyetçiliğin yükselmesi
E
Ulus devletin ortaya çıkması
Soru 16

Bireylerin, kendi özel eğilimleri doğrultusunda kendinlerine özgü bir konuşma üslubu geliştirmesine ne ad verilir?

A
idiolekt
B
Diyalekt
C
Tarz
D
Şive
E
Lehçe
Soru 17

Tarihte ilk kentler nerede ortaya çıkmıştır?

A
Meksika
B
Orta Asya
C
İtalya
D
Mezopotamya
E
Yunanistan
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mitosların işlevlerinden biridir?

A
Ayinleri yönetmek
B
Din görevlilerinin görevlerini tebliğ etmek
C
Kutsal kişilerin hayatları üzerinden ahlak öğretisi oluşturmak
D
ibadetleri düzenlemek
E
Dinin örgütlenmesini gerçekleştirmek
Soru 19

Avcı-toplayıcılıktan tarıma ilk geçildiğinde uygulanan tarım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoğun tarım
B
Transhümans
C
Sulamalı tarım
D
Agro - pastoralizm
E
Bahçecilik
Soru 20

Bir kabile toplumunun bir hayvan türüyle kendisini özdeşleştirerek onun soyundan geldiğini kabul etmesine ne ad verilir?

A
Animizm
B
Kült
C
Şamanizm
D
Totemcilik
E
Senkretizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x