Antropoloji 2018-2019 Final Sınavı

Antropoloji 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Kültür bir kuşak tarafından icat edilemeyeceği gibi yıkılamaz da.
II. Kültür zaman zaman yavaş, zaman zaman da hızlı değişir.
III. Kültür maddi değişimlere göre daha yavaş değişir.
IV. Teknoloji ve ekonomideki değişimler kültürel değişmede birebir yansımasını bulur.
V. Toplumsal dönüşümü sadece kültür devrimleri sağlar.
Kültürel değişim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
II, III ve IV
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin amaçları arasındadır?

A
Kültürel bozulmayı engelleme yollarını tanımlamak
B
ideal toplumun nasıl olması gerektiğini tayin etmek
C
Toplumsal ve kültürel değişimin nasıl gerçekleştiğini anlamak
D
Kültürün en doğru şekilde aktarılmasına yönelik yollar aramak
E
Kültürel ilerlemenin nasıl olması gerektiğine dair stratejiler geliştirmek
Soru 3

Tufan Kuramı’m geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lamarck
B
Lyell
C
Darwin
D
Cuvier
E
Von Linne
Soru 4

Bireyin, onu aşan toplumsal yasalara boyun eğen ve bu yasalar gereğince hayatını sürdüren bir unsur olduğunu ifade eden ve böylece bireye karşı toplumu öne çıkaran kuramsal antropoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel maddecilik
B
Simgecilik
C
Evrimcilik
D
İngiliz işlevciliği
E
Yapısal-işlevselcilik
Soru 5

Bilişsel antropoloji kuramı hangi kuramsal yaklaşımın devamı niteliğindedir?

A
Kültür-kişilik
B
Yeni işlevcilik
C
Yeni evrimcilik
D
Yapısalcılık
E
Kültürel maddecilik
Soru 6

Ortak bir erkek ya da kadın ataya dayalı akraba grubuna ne ad verilir?

A
Soy
B
Aile
C
Akrabalık sistemi
D
Hısımlık
E
Aşiret
Soru 7

Aşağıdakilerden hangileri mitosların işlevlerinden biri değildir?

A
Güncel toplumsal düzeni kutsal bir geçmişe bağlamak
B
Hayatın ve toplumun kökenine dair varoluşsal sorulara cevap vermek
C
Bir ahlak öğretisi oluşturmak
D
Kişilerin dünya algısını ve davranışlarının toplumun öngördüğü kalıplara uydurulmasını sağlamak
E
Tarihsel gerçekleri kuşaktan kuşağa aktarmak
Soru 8

Tropikal yağmur ormanları gibi yoğun ormanlık alanlara uyarlanmış topluluklar tarafından uygulanan özel tarım biçimine ne ad verilir?

A
Geçimlik tarla tarımı
B
Bahçecilik
C
Yağmur tarımı
D
Ormancılık
E
Yoğun tarım
Soru 9

Endüstri toplumunda egemen olan kitle kültürünü sinema, edebiyat, televizyon ve internet gibi alanları araştırmak yoluyla inceleyen bilim alanına ne ad verilir?

A
Sosyoloji
B
Kültürel çalışmalar okulu
C
Endüstriyel antropoloji
D
Kitle psikolojisi
E
Kültürel antropoloji
Soru 10

I. Küçük nüfuslu topluluklardır
II. Biyolojik taşıma kapasitesi diğer geçim biçimlerine göre yüksektir.
III. Teknolojik gelişme yavaştır.
IV. Mevsimsel olarak yer değiştirirler.
V. Genellikle savaşçıdırlar.
Avcı-toplayıcı topluluklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
I, III ve IV
C
I, III ve V
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 11

İlk kentlerin ortaya çıkmasına yol açan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazının keşfi
B
Ordunun ortaya çıkması
C
Tarımın yarattığı artık-değer
D
Devletin doğuşu
E
Yoğun nüfus artışı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi insanın konuşma yeteneğini sağlayan organlardan biri değildir?

A
Pankreas
B
Hyoid kemiği
C
Gırtlak
D
Beyin
E
Damak
Soru 13

Avustralya Aborijinlerinin inançlarının odağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
iklimler
B
Boyun eğme (tevekkül)
C
Hayvanların üremesi
D
Transa geçme yoluyla doğaüstüyle ilişki kurma
E
Bereket
Soru 14

Bir dilin söz varlığının zenginliği aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

A
Uzun bir tarihsel geçmişe sahip olmasından
B
Çok sayıda kültür ve coğrafyayla etkileşime girmesinden
C
iyi bir eğitim sistemiyle beslenmesinden
D
Benzersiz olmasından
E
Zeki insanlardan oluşan bir toplumun dili olmasından
Soru 15

Bazı toplumlarda görülen, kadınların anayanlı soyu ve erkeklerin de babayanlı soyu izlediği soy çizgisine ne ad verilir?

A
Farklı soy çizgisi
B
Aynı cinsiyet soy çizgisi
C
Çift hatlı soy çizgisi
D
Tek hatlı soy çizgisi
E
Paralel soy çizgisi
Soru 16

Kültürel süreçler ve kurumlan aktarabilmek için en gerekli olan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dil
B
Eğitim
C
Sanat
D
Din
E
Aile
Soru 17

Keçinin insanlar tarafından ilk evcilleştirmeye alındığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta Anadolu
B
Orta Afrika
C
Doğu Akdeniz
D
Batı Anadolu
E
Orta Asya
Soru 18

Tüketim kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Markalar kültürel kimlikler yaratır, insanlar kendilerini tükettikleri markalarla tanımlar.
B
insanların ne tükettikleri ve nerede tükettikleri kimliklerini belirler.
C
Belli bir merkezde örgütlenen ve zincir mağazalar yoluyla dünyaya yayılan ürünleri tüketmek bir değer ölçüsüdür.
D
Kültür, ticari ve endüstriyel kurumlar tarafından üretilir ve dağıtılır.
E
insanların kimlikleri, üretimdeki rolleri ve sınıfsal konumlarına bağlıdır.
Soru 19

Aborijin inancında iki tür totemcilik vardır. Bunlar, kişinin doğumuyla ilişkili doğum totemleri__________ totemleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Aile
B
Hayat
C
Köken
D
Ata
E
Ölüm
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi evlilik yoluyla kurulan bağların sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Yeni toplumsal statüler edinmek
B
Yeni borç para bulma olanakları edinmek
C
Yeni iş bulmak
D
Yeni mesleki yetenekler edinmek
E
Yeni barınma olanakları sağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x