Antropoloji 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Antropoloji 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kemiriciler hangi biyolojik sınıfın üyesidir?

A
Primatlar
B
Sürüngenler
C
Etçiller
D
Kuşlar
E
Memeliler
Soru 2

İlk antropolojik araştırmaları diğer sosyal bilim alanlarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel-göreci yaklaşımı
B
insan davranışını incelemesi
C
Batı dışında kalan toplumlar ve kültürleri incelemesi
D
Eşitlikçi ve evrenselci yaklaşımı
E
Genel kültür kuramlarına yönelmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Homo erectus fosillerinin bulunduğu yerlerden biri değildir?

A
Gürcistan
B
Java adası
C
Fransa
D
Çin
E
Afrika
Soru 4

İnsan evrimindeki asıl sıçrama aşağıdakilerden hangisinin devreye girmesi ile gerçekleşmiştir?

A
Genetik değişim
B
Biyolojik uyarlanma
C
Kültür
D
Doğal seçilim
E
Yerleşik yaşam
Soru 5

Tarihin derinliklerinden bugüne kadar hemen hiç değişmeden kalmış kültürler olduğu varsayımına dayanan ve tarihsel değişmeyle mekânsal farklılaşmayı dikkate almayarak kültürün esas yapısını anlamaya çalışan yaklaşıma ne ad verilir?

A
Doğa tarihi
B
Doğalcılık
C
Kültürel evrimcilik
D
Tarihselcilik
E
Özcülük
Soru 6

Hem bitki hem de hayvansal besinlerin tüketilmesine dayanan karma beslenmeye ne ad verilir?

A
Herbivor
B
Omnivor
C
Karnivor
D
Frugivor
E
Granivor
Soru 7

Doğadan elde edilen gözlemlerden yola çıkarak doğa ve onun tarihi hakkında genellemelere ve yasalara varma yöntemine ne ad verilir?

A
Katılımcı gözlem
B
Doğal seçilim
C
Kültür tarihi yöntemi
D
Sosyo-biyoloji yaklaşımı
E
Doğa tarihi yöntemi
Soru 8

Difüzyonizm ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde gelişmiştir?

A
Belçika
B
Rusya
C
Britanya
D
Almanya
E
ispanya
Soru 9

Endüstri toplumunda egemen olan kitle kültürünü sinema, edebiyat, televizyon ve internet gibi alanları araştırmak yoluyla inceleyen bilim alanına ne ad verilir?

A
Kitle psikolojisi
B
Sosyoloji
C
Endüstriyel antropoloji
D
Kültürel çalışmalar okulu
E
Kültürel antropoloji
Soru 10

Ortadoğu’da yerleşik köy yaşamına geçişin ilk adımını temsil eden kültürlere ne ad verilir?

A
Holosen
B
Epipaleolitik
C
Pleistosen
D
Paleolitik
E
Neolitik
Soru 11

Doğaüstü alana mensup bir ya da birden çok yüce ve ölümsüz tanrının varlığına dayanan, bütün ölümlü varlıkların onların varlığıyla ilişkili olduğunu savunan inanç sistemine ne ad verilir?

A
Teizm
B
Animizm
C
Şamanizm
D
Hinduizm
E
Agnostisizm
Soru 12

Avcı-toplayıcı geçim tarzının yok olmasında tarımın başlaması dışındaki etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
AvrupalI kolonileştirme
B
Küresel ısınma ve kuraklık
C
Küreselleşme
D
Sanayileşme
E
Devletin ortaya çıkması
Soru 13

Tüketim kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Markalar kültürel kimlikler yaratır, insanlar kendilerini tükettikleri markalarla tanımlar.
B
insanların ne tükettikleri ve nerede tükettikleri kimliklerini belirler.
C
Belli bir merkezde örgütlenen ve zincir mağazalar yoluyla dünyaya yayılan ürünleri tüketmek bir değer ölçüsüdür.
D
insanların kimlikleri, üretimdeki rolleri ve sınıfsal konumlarına bağlıdır.
E
Kültür, ticari ve endüstriyel kurumlar tarafından üretilir ve dağıtılır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi insanın konuşma yeteneğini sağlayan organlardan biri değildir?

A
Damak
B
Hyoid kemiği
C
Gırtlak
D
Beyin
E
Pankreas
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi evlilik yoluyla kurulan bağların sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Yeni mesleki yetenekler edinmek
B
Yeni toplumsal statüler edinmek
C
Yeni barınma olanakları sağlamak
D
Yeni iş bulmak
E
Yeni borç para bulma olanakları edinmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mitosların işlevlerinden biridir?

A
ibadetleri düzenlemek
B
Varoluşsal sorulara cevaplar sunmak
C
Din görevlilerinin görevlerini tebliğ etmek
D
Ayinleri yönetmek
E
Dinin örgütlenmesini gerçekleştirmek
Soru 17

Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüm diller çevreyi aynı şekilde ele alırlar.
B
Bütün insanlar doğuştan dil öğrenme ve konuşma yeteneğine sahiptir.
C
Dil soyut kurallardan oluşur, seslerle somutluk kazanır.
D
Dil yeteneğimiz, biyolojik yapımızın evrimsel olarak biçimlenişinin bir sonucudur.
E
Dil, insanların zihninde işleyen bilişsel süreçlerle şekillenir.
Soru 18

Ortak bir erkek ya da kadın ataya dayalı akraba grubuna ne ad verilir?

A
Hısımlık
B
Soy
C
Aşiret
D
Akrabalık sistemi
E
Aile
Soru 19

İnsanlık tarihi boyunca geçim ve yaşam tarzını kökten değiştiren iki önemli devrimsel yeniliğin olduğu kabul edilir. Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte yer almaktadır?

A
Tarım-bilişim
B
Tarım-uzay
C
Tarım-sanayi
D
Avcılık-sanayi
E
Avcılık-tarım
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi endüstri çağında artan ve yayılan, bu yüzden bu çağa özgü olarak kabul edilen hastalıklardan biri değildir?

A
Kalp-damar hastalıları
B
Obezite
C
Kanser
D
Sıtma
E
AIDS
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x