Antropoloji 2018-2019 Vize Sınavı

Antropoloji 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihin derinliklerinden bugüne kadar hemen hiç değişmeden kalmış kültürler olduğu varsayımına dayanan ve tarihsel değişmeyle mekânsal farklılaşmayı dikkate almayarak kültürün esas yapısını anlamaya çalışan yaklaşıma ne ad verilir?

A
Doğalcılık
B
Doğa tarihi
C
Tarihselcilik
D
Kültürel evrimcilik
E
Özcülük
Soru 2

Doğadan elde edilen gözlemlerden yola çıkarak doğa ve onun tarihi hakkında genellemelere ve yasalara varma yöntemine ne ad verilir?

A
Katılımcı gözlem
B
Doğal seçilim
C
Doğa tarihi yöntemi
D
Kültür tarihi yöntemi
E
Sosyo-biyoloji yaklaşımı
Soru 3

Antropolojik bakış açısına göre aşağıdakilerden hangisi bir insan için söylenemez?

A
Vicdansız
B
Kültürsüz
C
Görgüsüz
D
Eğitimsiz
E
Anlayışsız
Soru 4

İlk antropolojik araştırmaları diğer sosyal bilim alanlarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel kültür kuramlarına yönelmesi
B
insan davranışını incelemesi
C
Kültürel-göreci yaklaşımı
D
Batı dışında kalan toplumlar ve kültürleri incelemesi
E
Eşitlikçi ve evrenselci yaklaşımı
Soru 5

Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir bireye ait kültürden de söz edilebilir.
B
insan nasıl düşünmesi gerektiğini toplumsallık içinde öğrenir.
C
Bireysel farklılıklar ancak toplumsal hayatın koyduğu sınırlar içinde mümkündür.
D
Bütün davranış ve tutumların bir kültürel referansı vardır.
E
Günlük yaşama hükmeden değer, norm ve kurallar kültüreldir.
Soru 6

I. insanı kültürel ve biyolojik çeşitliliği ile birlikte anlamak
II. insan toplumlarının farklı koşullara nasıl uyarlandıklarını anlamak
III. insan toplumlarının uyarlanma biçimlerinin nasıl geliştiğini ve değiştiğini anlamak
IV. Bazı toplumların uyarlanma biçimlerinin neden diğerlerinden daha iyi olduğunu anlamak
Yukarıdakilerden hangileri antropolojinin hedeflerindendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
1,1I ve III
E
II, III ve IV
Soru 7

İnsanın araç ve gereçlerindeki değişimin yanı sıra dünya görüşü ve algılarındaki değişimi de kapsayan kavram aşağıdaki lerden hangisidir?

A
Kültür tarihi
B
Aydınlanma
C
Evrim
D
ilerleme
E
Toplumsallaşma
Soru 8

İngiliz İşlevciliğinin kurucusu antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boas
B
Taylor
C
Malinovvski
D
Morgan
E
Benedict
Soru 9

Paleosen dönemin sonunda primatlar için uygun yaşam alanlarının ortaya çıkmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havada soğuma ve suların donması sebebiyle deniz seviyesinde düşme
B
Havada ısınma ve artan yağışlar
C
Havada ısınma ve artan kuraklık
D
Havada soğuma ve artan kuraklık
E
Bir ısınma bir soğuma nedeniyle sürekli değişen çevresel koşullar
Soru 10

Kemiriciler hangi biyolojik sınıfın üyesidir?

A
Etçiller
B
Sürüngenler
C
Kuşlar
D
Memeliler
E
Primatlar
Soru 11

Kendi çağındaki bir takım batı-dışı toplumları ilkel ya da vahşi olarak adlandıran ve bu toplumları “yaşayan kültürel fosiller” şeklinde tanımlayan kuramsal antropoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışmacı Yaklaşım
B
Yapısal işlevselci
C
Yayılmacı
D
Tarihsel Özgücü
E
Evrimci
Soru 12

Beyin kapasitesi ortalama 1000 santimetreküp civarında olan fosil insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homo erectus
B
Homo habilis
C
Homo rudolfensis
D
Homo neanderthalensis
E
Homo sapiens
Soru 13

İnsanın kendi türünü bütün diğer canlılardan ayrı ve ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmesi hangi bakış açısından kaynaklanır?

A
Homosantrik
B
Etnosantrik
C
Irkçı
D
Hümanist
E
Sosyobiyolojik
Soru 14

Difüzyonizm ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde gelişmiştir?

A
Britanya
B
Almanya
C
Belçika
D
Rusya
E
ispanya
Soru 15

Canlılar arasındaki savaşımdan bahsederek doğal seçilim fikrinin öncülüğünü yapmış olan Antik Çağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anaksimandros
B
Anaksimenes
C
Thales
D
Aristoteles
E
Herakleitos
Soru 16

Sağlıklı ve irken saf insanların evlenmesinin teşvik edilmesi, sağlıklı olmayan ya da irken saf olmadığı düşünülen insanların üremesinin engellenmesine dayanan ve 20 yüzyılın başında bazı ülkelerden uygulanmış olan ırk ıslahı yöntemine ne ad verilir?

A
Monogenizm
B
Poligenizm
C
Yapay seçilim
D
Ojeni
E
Irkçılık
Soru 17

İnsan ırklarının hepsinin Âdem ve Havva’dan gelmediğini ve bu yüzden ayrı türler olarak değerlendirilmeleri gerektiğini savunan görüşe ne ad verilir?

A
Monogenizm
B
Lamarkizm
C
Aryanizm
D
Doğal seçilim
E
Poligenizm
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi primatlarda gelişmiş öğrenme becerisinin artmasına sebep olan etkenlerden biri değildir?

A
Yavaş ve uzun büyüme süreci
B
iri bir beyin
C
Sıcak iklim uyarlanması
D
Genellikle tek seferde tek yavru doğurma
E
Ebeveynlere bağımlı çocukluk süreci
Soru 19

Sosyobiyoloji kuramı temel olarak aşağıdakilerden hangisini savunur?

A
Toplum işlevsel bir organizmadır.
B
Ekoloji kültür üzerindeki asıl belirleyicidir.
C
Toplumsal durumlar biyolojik veya genetik temellidir.
D
Kültür temel biyolojik ihtiyaçların giderilme ihtiyacından doğmuştur.
E
Toplum bir laboratuvardır.
Soru 20

Toplumsal kurumlardan birinde ortaya çıkan çatışmanın, bir başka toplumsal kurumdaki uzlaşmayla dengelendiğini savunan antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marvin Harris
B
Max Gluckman
C
Claude Meillasoux
D
Kari Marx
E
Maurice Gaudelier
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x