Bahçe Tarımı 1 2016-2017 Final Sınavı

Bahçe Tarımı 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Erkek ve dişi organların eş zamanlı olarak olgunlaşmalarına ve aynı zaman diliminde görev yapabilir durumda olmalarına ne ad verilir?

A
Protandri
B
Klaystogami
C
Homostili
D
Homogami
E
Dikogami
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi meyvelerin sıcaklık isteklerine göre sınıflandırılmasındaki gruplardan biri değildir?

A
Tropik iklim meyveleri
B
Ekvatoral iklim meyveleri
C
Soğuk ılıman iklim meyveleri
D
Sıcak ılıman iklim meyveleri
E
Subtropik iklim meyveleri
Soru 3

Bazı bahçe bitkilerinin yetiştiriciliğinde, bitkinin tüketilen kısımlarının beyaz veya yakın renkler olması istendiğinden, bu kısımların çoğunlukla toprakla örtülmesi sonucu ışık almasının engellenmesi olayına ne ad verilir?

A
Topraksız kültür
B
Örtü altı yetiştiriciliği
C
Malçlama
D
Etiyolleştirme
E
Polarite
Soru 4

Türkiye’de en az üretilen meyve grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sert çekirdekli meyveler
B
Sert kabuklu meyveler
C
Turunçgiller
D
Diğer tropik ve subtropik meyveler
E
Yumuşak çekirdekli meyveler
Soru 5

Çok yıllık bahçe bitkilerinde hangi yaşlanma türü görülür?

A
Kademeli yaşlanma
B
Tam yaşlanma
C
Ani yaşlanma
D
Hızlı yaşlanma
E
Kısmi yaşlanma
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, bahçe bitkilerinde kapilarite ile su kaybını azaltmada kullanılan yaygın yöntemlerden biridir?

A
Ağaçların yapraklarına su püskürtme
B
Budama
C
Meyve seyreltmesi
D
Yaprak gübresi uygulama
E
Toprak işleme
Soru 7

Vegetatif elma anaçları ile ayvanın çoğaltılmasında aşağıdaki daldırma yöntemlerinden hangisi yaygın olarak kullanılır?

A
Tepe daldırma
B
Uç daldırma
C
Basit daldırma
D
Hava daldırma
E
Hendek daldırma
Soru 8

Paketlenen bir ürünün üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

A
Ürünün sınıfı
B
Paketleme tarihi
C
Depolanma sıcaklığı
D
Asitlik seviyesi
E
Ürün ve çeşidin adı, şekli ve rengi
Soru 9

Bahçe bitkileri tarımında toprak pH’sının çok düşük veya yüksek olmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bazı besin elementlerinin topraktan alınması güçleşmekte ve bitki gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir.
B
Meyveler erken olgunlaşmaktadır.
C
Toprağın işlenmesi kolay olmaktadır.
D
Bitkiler kış soğuklarına daha iyi dayanmaktadır.
E
Toprakta suyun hareketi daha kolay olmaktadır.
Soru 10

Süs bitkilerinde etilenin yaşlanma üzerine olan etkisini azaltmak için aşağıdaki bileşiklerden hangisi kullanılır?

A
Bakır sülfat
B
Potasyum sülfat
C
Kalsiyum sülfat
D
Amonyum sülfat
E
Gümüş tiyosülfat
Soru 11

Bahçe bitkilerinin gübrelenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uygulanacak gübre miktarının tespitinde topraktaki ve yapraktaki besin elementi düzeyi bilinmelidir.
B
Topraktaki bazı besin elementlerinin noksanlığı yapraklardaki belirtilerle ortaya çıkabilir.
C
Topraktaki besin elementi fazlalığının bitkilerde hiçbir olumsuz etkisi görülmez.
D
Gübrelemede bitki kök derinliği dikkate alınmalıdır.
E
Toprakta besin elementlerinin hızlı veya yavaş hareket etme özellikleri gübre uygulama şeklini etkilemektedir.
Soru 12

Sebzelerde aşılı fide kullanımının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meyve ağaçlarında olduğu gibi, tohum kullanmadan vegetatif çoğaltım sağlayabilmek
B
Pırasa, maydanoz, lahana ve soğan türlerinde sağlıklı fide elde etmek
C
Ucuz sebze fidesi üretimini sağlamak
D
Tat ve aroması artırılmış ürün elde etmek
E
Toprak kökenli hastalıklara dayanıklı anaçlar kullanarak, sağlıklı ve verimli bitki yetiştirebilmek
Soru 13

Kökeni tek bir bitki olan ve bu bireyden tamamen vegetatif yollarla çoğaltılmış, genetik yapı bakımından bir örnek bitki topluluklarına ne ad verilir?

A
Popülasyon
B
Anaçlık
C
Klon
D
Koloni
E
Gen havuzu
Soru 14

Kiraz meyveleri için kullanılan en yaygın ön soğutma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buz ile ön soğutma
B
Freon ile ön soğutma
C
Vakumla ön soğutma
D
Su ile ön soğutma
E
Amonyak ile ön soğutma
Soru 15

Bahçe bitkilerindeki çelikle çoğaltma işleminde en yaygın kullanılan büyümeyi düzenleyici maddeler grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sitokininler
B
Oksinler
C
Absisik asitler
D
Poliaminler
E
Gibberellinler
Soru 16

Organik tarım aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlıdır?

A
ilkel tarımla
B
Endüstriyel tarımla
C
Biyolojik tarımla
D
Kârlı tarımla
E
Pasif tarımla
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi organik tarımın dört temel ilkesinden biri değildir ?

A
Sağlık ilkesi
B
Özen ilkesi
C
Eşitlik ilkesi
D
Ekoloji ilkesi
E
Birliktelik ilkesi
Soru 18

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi organik bitkisel üretimde karşılaşılan hastalık ve zararlılara karşı alınması gereken kültürel önlemlerden biri değildir?

A
Çiçekli tuzak bitkilerin kullanılması
B
Uygun ekim nöbeti uygulaması
C
Çevrede bulunan yabancı otların ilaçlanarak yok edilmesi
D
Yapışkan ve koku yayan tuzakların kullanılması
E
Dayanıklı tür ve çeşit kullanılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi gibberellinlerin etkilerinden biridir?

A
Tohumların çimlenme zamanını uzatmak
B
Çiçek tomurcuğu oluşumunu engellemek
C
Dip sürgünlerini engellemek
D
Köklenmeyi sağlamak
E
Meyve çatlamasını artırmak
Soru 20

Bitki bünyesinde bir yağ asidi olan linolenik asitten sentezlenen büyümeyi düzenleyici madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jasmonik asit
B
indol-3-asetik asit
C
indol bütirik asit
D
Gibberellik asit
E
Benzil adenin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x