Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2015-2016 Final Sınavı

Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bedensel, zihinsel ve ruhsal engellilikleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktif yaşam merkezi
B
Genel bakım merkezi
C
Pasif yaşam merkezi
D
Bakım ve rehabilitasyon merkezleri
E
Özel bakım merkezi
Soru 2

Azim, gayret, inanç, sabır, dayanıklılık gibi bireyin kimlik ve kişilik yapısından kaynaklanan içsel güç kaynaklarına ne ad verilir?

A
Maddi potansiyel
B
Dış potansiyel
C
Fiziki potansiyel
D
iç potansiyel
E
Sınırlı potansiyel
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bakım gerektiren bireylere girişimde görev üstlenen sağlık personelinden biri değildir?

A
Ergoterapist
B
Diyetisyen
C
Dil ve konuşma terapisti
D
Doktor
E
Ev ekonomisti
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların temel gereksinimleri arasında yer almaz?

A
Bağımsız yaşamın sürdürülmesi
B
Davranışlarının kısıtlanması
C
Toplumsal yaşama katılım
D
Sosyal güvence varlığı
E
Ekonomik yeterlilik
Soru 5

Bunalım, iç daralması, kaygı olarak yaşlı bireylerde beliren sorunlar aşağıdaki başlıkların hangisinin kapsamında yer alır?

A
Psikolojik sorunlar
B
Ekonomik sorunlar
C
Sosyal sorunlar
D
Kültürel sorunlar
E
Kuşak sorunları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, “Yaşam Zinciri” adı verilen 5 eylemden biri değildir?

A
Erken elektroşok uygulaması
B
Kalp durmasının erken tanınması
C
Hızlıca kalp masajına başlanması
D
Kalp çalıştıktan sonra evde bakılması
E
Etkili ileri yaşam desteğinin uygulanması
Soru 7

Engelli bireylerin kendilerine yardım edilmesini istememelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Engelin kabul edilmek istenmemesi
B
Yardım edecek kişiye öfke duyulması
C
Yardım edilmesinin sevilmemesi
D
Eksik olanın kendileri tarafından başarılmak istenmesi
E
Engelli olmayanların dışlanması
Soru 8

KAC’nin öğretildiği ve uygulanmasının yaygınlaştırıldığı ilk şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roma
B
New York
C
Amsterdam
D
Denmark
E
Paris
Soru 9

Bakım verenlerin psikolojik yönü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bakım verenlerin çoğunluğu kadındır.
B
Bakım verici işini severek yapıyorsa ve işi ile ilgili yeterli eğitimi almışsa psikolojik sorunlar yaşamaz.
C
Bakım işinin zorluğu bir süre sonra bakım verende isteksizlik ve bakım performansında azalmaya neden olabilir.
D
Bakım verici zamanla özel yaşamını kontrol etmekte zorlanarak çaresizlik, öfke, suçluluk gibi duygular yaşayabilir.
E
Kadınların kendi yaşamlarında var olan rolleri iş yoğunluğunu artırır ve yetememe duygusu yaşamasına neden olur.
Soru 10

Kalbi duran hastada solunum ve dolaşımı idame ettirmeye yönelik tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A
KAC
B
DTP
C
TYD
D
RAC
E
ABC
Soru 11

Ölü görülen bir kişinin bilincinin tekrar kazandırılması için yapılan işleme ne ad verilir?

A
Resüstasyon
B
Defibrilasyon
C
Reanimasyon
D
Airway
E
Circulation
Soru 12

Yaşlılıkta yoksullukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birey yaşlandıkça daha çok çalışır, üretir ve kazanır.
B
Yaşlılıkta gelirde azalma görülür.
C
Yaşlılıkta işsizlikte artma görülür.
D
Yoksul kesimde kronik işsizlik görülür.
E
Yaşlılar yaşam düzeylerini yükseltecek ek iş bulmakta güçlük yaşarlar.
Soru 13

Gelişen toplumlardaki yaşlıların yapabildikleri ile teknolojik gelişim hızı ve olanakları denk olamamaktadır. Bu değişim hızına yetişemeyen ya da beklentileri karşılayamayan yaşlı birey de zaman zaman modası geçmiş bulunmaktadır.
Bu durum ise yaşlı bireyin güvenlik, saygı, sevgi, ait olma ve tanınma gibi gereksinimlerini tehdit etmektedir.
Bu durum aşağıdaki yaşlılık teorilerinden hangisiyle açıklanır?

A
Etkinlik teorisi
B
Toplumsal değişim teorisi
C
ilişki kesme teorisi
D
Rol bırakma teorisi
E
Ekonmik durum teorisi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi krizde görülebilecek belirtilerden biri değildir?

A
Nefes alamama, boğulma hissi
B
Çarpıntı
C
Öfkelenme
D
Saldırganlık
E
Kanama
Soru 15

Etkileşimin içeriğine ne ad verilir?

A
Aracı
B
Kanal
C
Söylenti
D
Anlam
E
Mesaj
Soru 16

Kelime anlamıyla “çöküş” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stres
B
Anksiyete
C
Tükenmişlik
D
Depresyon
E
Ürtiker
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının yaptıkları işle ilgili olarak maruz kalabildikleri önemli sağlık ve güvenlik risklerinden biri değildir?

A
Enfeksiyona maruz kalmak
B
Mesleki ilerleme fırsatlarının sınırlılığı
C
Şiddete maruz kalmak
D
Pasif içicilik
E
Tehlikeli maddelere maruz kalmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının yaşadıkları en belirgin psikolojik sorunlardan biri değildir?

A
Stres
B
Ürtiker
C
Anksiyete
D
Tükenmişlik
E
Depresyon
Soru 19

Ön yargılar, dalıp gitmeler ve peşin hükümleri tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurgusal gürültü
B
Fizyolojik gürültü
C
Psikolojik gürültü
D
Anlamsal gürültü
E
Fiziksel gürültü
Soru 20

Süreçler içinde zorlukları aşmada kolaylaştırıcı bir yaklaşımın ötesinde vermeyi bir değer olarak görmek ile ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koçluk
B
Yaklaşım üretmek
C
Anlamlılık
D
Sebatkarlık
E
Yüce gönüllülük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x