Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2015-2016 Vize Sınavı

Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkının kapsamında yer almaz?

A
Tıbbi özen gösterilmesini isteme
B
Kayıtları inceleme
C
Bilgi verilmesini yasaklama
D
Genel olarak bilgi isteme
E
Kayıtların düzeltilmesini isteme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetlerinin unsurlarından biri değildir?

A
Bakım elemanlarınca yürütülen bir hizmettir.
B
Bakıma muhtaç olmayı gerektiren bir hizmettir.
C
Genel olarak kurumsal bakım ve evde bakım olarak ele alınmaktadır.
D
Profesyonel destek hizmetlerini kapsamaktadır.
E
Herkesin yararlanabileceği bir hizmettir.
Soru 3

Evde bakım hizmetlerinin Batı’da özellikle tercih edilmeye başlandığı yıllar aşağıdakilerden hangisidir?

A
1980'li
B
1960'h
C
1950'li
D
1940'h
E
1930'lu
Soru 4

Psikolojik yaşlanmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoksulluğa ya da alış ya da beslenme, sağlık ve diş bakım yetersizliği, orta zenginlikte ya da aşırı beslenme, hareket eksikliği gibi ömür boyu süren etmenler nedeniyle ortaya çıkan bir yaşlanma türüdür.
B
Zamana bağlı olarak bireyin anatomi ve fizyolojisindeki değişimlerdir.
C
Parasal koşullardaki değişikliklerin etkisiyle yaşlı kişinin yaşam tarzının değişmesidir.
D
Bireyin davranışsal uyum yeteneğindeki yaşa bağlı değişimlerdir.
E
Zaman akışı içinde edinilen sosyal davranış ve sosyal konumun ve bireyin sosyal rollerinin değişmesidir.
Soru 5

Aynı yerleşkede veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkân tanıyan sosyal hizmet kuruluşları aşağıdakilerden hangileridir?

A
Aktif yaşam merkezleri
B
Özel bakım merkezleri
C
Ev tipi sosyal hizmet birimleri
D
Bakım ve rehabilitasyon merkezleri
E
Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşları
Soru 6

İnsan hak ve değerlerinin sağlık hizmetine uyarlanmasına ne ad verilir?

A
Tedavi hakları
B
Engelli hakları
C
Yaşlı hakları
D
Hasta hakları
E
Bakım hakkı
Soru 7

Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve işlev kaybı olan kişiye ne ad verilir?

A
işitme engelli
B
Ortopedik engelli
C
Zihinsel engelli
D
Görme engelli
E
Dil ve konuşma engelli
Soru 8

Kronolojik yaş nedir?

A
Doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana kadar geçen yılların toplamıdır.
B
Kişinin kendisini hissettiği yaştır.
C
Hayatın evrelerinden her birine verilen addır.
D
içinde bulunulan biyolojik basamağın zaman birimi olarak gösterilmesidir.
E
Kimlik bilgilerinde belirtilen yaştır.
Soru 9

Bakım hizmetinin sunum süresine göre olan bakım hizmeti türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erken dönemdeki bakım hizmetleri
B
Kişisel bakım hizmetleri
C
Sosyal bakım hizmetleri
D
Geç dönemdeki bakım hizmetleri
E
Kısa süreli bakım hizmetleri
Soru 10

Çalışma saatleri içinde bakım hizmeti sunan sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatılı bakım kuruluşları
B
Gündüzlü bakım kuruluşları
C
Bakım ve rehabilitasyon merkezleri
D
Aktif yaşam merkezleri
E
Özel bakım merkezleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bakım planlamasının aşamaları arasında yer almaz?

A
Bakım planı hazırlama
B
Güçlükler ve zorluklar
C
Öncelikler
D
Kaynakların değerlendirilmesi
E
Amaçlar ve hedefler
Soru 12

Bakıcı aile bireylerinin varlığı, ev düzeninin ve mimari yapısının bireye uygun hale getirilmesi gibi bakıma muhtaç bireye çevreden sağlanabilen her türlü insani, maddi ve teknik desteğe ne ad verilir?

A
Dış potansiyel
B
iç potansiyel
C
Maddi potansiyel
D
Fiziki potansiyel
E
Sınırlı potansiyel
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genel risk değerlendirme formunda bulunan risk alanlarından biri değildir?

A
Şiddet/saldırı
B
Bakımsızlık
C
Dışlanma
D
Aile desteği
E
Hipodermi
Soru 14

Bakım gerektiren bireyin bakımında tıbbi hizmetler dışında kişisel bakımına, sosyal aktivitelerinin yaptırılmasına yardımcı olan ve bireysel gereksinime uygun bakımını üstlenen ara meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizyoterapist
B
Hemşire
C
Ergoterapist
D
Bakım Elemanı
E
Doktor
Soru 15

Temel hedefi 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinim olan, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimleri desteklemek olan meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ev ekonomisti
B
Doktor
C
Fizyoterapist
D
Özel eğitimci
E
Çocuk gelişimci
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bakıma muhtaç birey hakkında edinilmesi gereken bilgilerden biri değildir?

A
Bakılan kişinin ne kadar maaş aldığı
B
Sosyal çevresi ile ilişkisi
C
Aile içindeki yeri, rolü ve önemi
D
Hobiler, deneyimleri, bilgi birikimi ve yetenekleri
E
Yaşamındaki başarıları ve başarısızlıkları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Sadece bakıma muhtaç bireyin değil, kendi gereksinimlerini de gözden kaçırmaması
B
Bakım gerektiren bireyin sosyal ilişkilerinin devam etmesine, gerektiğinde, sosyal dayanışma mekanizmalarının harekete geçirilmesine özen göstermesi
C
Bakıma muhtaç birey adına resmi işlemleri gerçekleştirmesi
D
Bakıma muhtaç bireyi de hizmete katan bir yaklaşım sergilemesi
E
insan sevgisi ve hoşgörüsü ile donanmış olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bakım programı hazırlanırken saptanması gereken hususlardan biri değildir?

A
Yapılacak işin tanımı
B
işin hangi aralıklarla yapılacağı
C
işin maliyeti
D
işin ne zaman yapılacağı
E
işin nerede yapılacağı
Soru 19

Bireyi, sahip olduğu psikolojik, sosyal ve ekonomik donanımını kullanarak yaşama tutunmaya zorlayan, bireyin o güne kadar getirdiği tüm yaşam dengeleri için bir tehdit oluşturan, stres yaratan yaşam olayına ne ad verilir?

A
Ağır hastalık
B
Kaygı
C
Kritik durum
D
Etkin dinleme
E
Ölüm
Soru 20

Bakım gerektiren bireylerde insan iletişimi ve dil - konuşma becerileri ile ilgilenen meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolog
B
Diyetisyen
C
Sosyal hizmet uzmanı
D
Hemşire
E
Dil ve konuşma terapisti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x