Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2016-2017 Vize Sınavı

Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kaldırımların elektrik direkleriyle kesintiye uğraması sonucunda engellilerin ellerinden alındığını gösteren haklardan biridir?

A
Özel araçlardan yararlanma hakkı
B
Çevresel mimari ve erişim hakkı
C
Sağlık, bakım, rehabilitasyon hakkı
D
Eğitim ve kültür hakkı
E
Şiddet, istismar, ayrımcılıktan korunma hakkı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin yararlarından biri değildir?

A
Bakım hizmeti sunumunun zor maliyetinin yüksek olması
B
Bakıma muhtaçlıkla başa çıkmada stresi azaltıcı etki
C
Bakımın bireye özerklik hakkı tanıması
D
Bakıma muhtaç bireyin belirli işlevlerinde kayıp yaşamaması
E
ihtiyaçların karşılanmasından duyulan tatminin oluşması
Soru 3

Yaş kavramında, doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana kadar geçen yılların toplamına ne ad verilir?

A
Biyolojik yaş
B
Psikolojik yaş
C
Gerçek yaş
D
Patolojik yaş
E
Kronolojik yaş
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetlerinin unsurlarından biri değildir?

A
Profesyonel destek hizmetlerini kapsıyor olması
B
Bakım elemanlarınca yürütülen bir hizmet olması
C
Genel olarak kurumsal bakım ve evde bakım olarak ele alınıyor olması
D
Aile üyelerinin çabasıyla gerçekleşen hizmet olması
E
Bakıma muhtaç olmayı gerektiren bir hizmet olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi enstrümental günlük yaşam aktivitelerinde test edilen başlıklardan biridir?

A
Tuvalet
B
Ulaşım
C
Giyinme
D
Beslenme
E
Banyo
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetlerini gruplandırmak için kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A
Hizmetin sunum zamanına göre
B
Hizmetin sunum süresine göre
C
Hizmetin kalitesine göre
D
Bakıma ihtiyaç duyma nedenlerine göre
E
Hizmetin verildiği yere göre
Soru 7

Hekimini özgürce seçme hakkı aşağıdaki bildirgeden hangisinde yer almaktadır?

A
Dünya Tabipler Birliği Bali Hasta Hakları Bildirgesi
B
Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi
C
Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi
D
işkencenin Önlenmesine Dair Avrupa Bildirgesi
E
Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetlerinde ev hizmeti verenlerden biridir?

A
Öğretmen
B
Anne
C
Akraba
D
Psikolog
E
Baba
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların temel gereksinimlerinden biri değildir?

A
Yasal boşluklar
B
Sosyal güvence varlığı
C
Ekonomik yeterlilik
D
Toplumsal yaşama katılım
E
Bağımsız yaşamın sürdürülmesi
Soru 10

Bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan ve aile yanında bakılması mümkün olmayan yaşlı, özel gereksinimli ve kronik hastalığı olan bireylerin bireysel, sosyal, psikolojik gereksinimlerinin karşılandığı, serbest zamanlarını etkili ve verimli şekilde kullanabilmelerinin sağlandığı, sosyal ilişkilerinin ve aktivitelerinin artırıldığı bakım türüne ne ad verilir?

A
Evde bakım
B
Kurumsal bakım
C
işyerinde bakım
D
Toplum temelli bakım
E
Erken dönem bakımı
Soru 11

Gereksinimleri özetleyen, plan ve amaçları tanımlayıp gereksinimleri gösteren ve bütün bir süreci değerlendirmek için kullanılan, amaçlara ulaşmak için bazı eylemleri yorumlayan forma ne ad verilir?

A
Kayıt formu
B
Kişisel değerlendirme formu
C
Bakım planı formu
D
Risk değerlendirmesi formu
E
ilk değerlendirme formu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının görev ve sorumluluklarından biri değildir?

A
Bakıma muhtaç bireyin sosyal ilişkilerinin devam etmesine özen göstermeli
B
Bakıma muhtaç bireyi de hizmete katan bir yaklaşım sergilemeli
C
insan sevgisi ve hoşgörüsü ile donanmış olmalı
D
Bakıma muhtaç bireyin ihtiyaçları doğrultusunda bakım planı hazırlamalı
E
Bakıma muhtaç olanın gereksinimlerini kendisininkinden önde tutmalı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genel risk değerlendirme formunda bulunan risk alanlarından biri değildir?

A
Bakımsızlık
B
Dışlanma
C
Aile desteği
D
Hipodermi
E
Şiddet/saldırı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlığı mesleğinin etik ilkelerinden biri değildir?

A
Kurumsal sadakat
B
Maddi istismardan kaçınma
C
Mesleki ilerleme
D
Mesleki rekabet
E
Mesleki liyakat
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bakım planlaması yapılırken ilk aşamada analiz edilecek konulardan biridir?

A
Bilgi ve beceri düzeyi
B
Doğum ve ölüm oranı istatistikleri
C
Finansman
D
Araç-gereç
E
Teknik donanım olanakları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bakım gerektiren bireylere girişimde görev üstlenen sağlık personellerinden biridir?

A
Ergoterapist
B
Özel eğitimci
C
Sosyal hizmet uzmanı
D
Çocuk gelişimci
E
Psikolog
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bakıma muhtaç bireylerin fiziki potansiyellerinden biridir?

A
Dayanıklılık
B
inanç
C
Azim
D
Sabır
E
Bedensel güç
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi engelli bakım elemanının, hasta bakım elemanının ve yaşlı bakım elemanının sahip olması gereken ortak becerilerden biri değildir?

A
iletişim yeterliliği
B
Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanma
C
Çalıştıkları ortamda kendi sorumluluklarının bilincinde olma
D
Vücut mekaniği ile ilgili yeterlilikler
E
Temel sağlık ile ilgili yeterlilikler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı bağımsız birey özelliğidir?

A
Fiilleri yerine getirebilmesi için mutlaka desteklenmeleri gerekmesi
B
Bakım elemanının yardımına ihtiyaç duyabilmesi
C
Yaşamı kolaylaştıran yardımcı araç-gerece ihtiyaç duyabilmesi
D
Temel gereksinimlerini karşılamada kendisine yetmesi
E
Bazı fiilleri ancak kısmen gerçekleştirebilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım elemanı, hasta bakım elemanı ve engelli bakım elemanının ortak özelliğidir?

A
Bakım planı hazırlamak
B
Ölüm anında yanında olmak
C
Altında çalışanları denetlemek
D
Nöbet tutmak
E
Mesleki gelişime ilişkin etkinliklere katılmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x