Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2017-2018 Final Sınavı

Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bakım programı planlanırken saptanması gereken hususlardan biri değildir?

A
İşin kimlerle yapılacağı
B
İşin ne zaman yapılacağı
C
İşin nerede yapılacağı
D
İşin hangi aralıklarla yapılacağı
E
İşin yapılması için ne kadar süreye ihtiyaç olduğu
Soru 2

24 saat bakım hizmeti sunan çalışma modeline göre bakım hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gündüzlü bakım kuruluşları
B
Özel bakım merkezleri
C
Yatılı bakım kuruluşları
D
Aktif yaşam merkezleri
E
Rehabilitasyon merkezleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bakım etiğinin bakım gerektiren bireyler açısından yararlarından biridir?

A
Bakım gerektiren bireye yönelik davranış ve sorumluluklarının neler olduğunu belirlemesi
B
Etik ve manevi olarak prensip sahibi olmayı sağlaması
C
Bakım eylemi sırasında karşılaşılabilecek baskı ve ön yargıları engellemesi
D
Karar verme özgürlüğü ve bağımsızlığını sağlaması
E
Davranışlarda tutarlılık sağlaması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin temel gereksinimleri arasında yer almaz?

A
Özel eğitim hizmeti
B
Genel eğitim programları
C
Kentsel alan düzenlemeleri
D
Destek eğitim hizmeti
E
Yaşam boyu bakım ve gözetim hizmeti
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi engelli ve yaşlı bireylerle iletişimde iyi ve sağlıklı bir iletişim için yapılması gerekenlerden biridir?

A
işitme sorunu varsa bağırarak konuşmak
B
Acıma, küçümseme içeren ifadeler kullanmak
C
Bireyle bir otorite gibi konuşmak
D
Bireylerin engeli ya da sorunu yokmuş gibi davranmak
E
Konuşurken bireye doğru yönelmek ve gözlerinin içine bakarak konuşmak
Soru 6

I. Ulaşım, fiziksel çevre ve konut
II. Teknoloji
III. Eğitim
IV. Rehabilitasyon
Yukardakilerden hangileri engellilerin toplumla bütünleşmelerinin önündeki engellerden değildir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I,III ve IV
Soru 7

Yaşlılığı, toplumdan yavaş yavaş geri çekilme süreci olarak gören teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişki kesme teorisi
B
Toplumsal değişim teorisi
C
Etkinlik teorisi
D
Rol bırakma teorisi
E
Ekonomik durum teorisi
Soru 8

Yaşlılıkta yoksullukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yoksul kesimde kronik işsizlik görülür.
B
Yaşlılıkta gelirde azalma görülür.
C
Yaşlılıkta işsizlikte artma görülür.
D
Birey yaşlandıkça daha çok çalışır, üretir ve kazanır.
E
Yaşlılar yaşam düzeylerini yükseltecek ek iş bulmakta güçlük yaşarlar.
Soru 9

İştah azalması, kilo kaybı, uyku bozukluğu, hareketlerde yavaşlama gibi bedensel bulgularla kendisini gösteren kriz belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaygı
B
Empati
C
Öfke
D
Depresyon
E
Yaşlılık
Soru 10

I. Saldırganlık
II. Öfke
III. Tacizde bulunma
IV. Kendini suçlama
Yukardakilerden hangileri kriz belirtilerindendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 11

Bireyin yaşamında sevgi objesinin bulunmaması __________. izolasyon kavramına karşılık gelmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
fiziksel
B
sosyal
C
duygusal
D
ekonomik
E
kültürel
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi genellikle intihar açısından risk altında olan gruplardan biri değildir?

A
Erkek hastalar
B
Kadın hastalar
C
Depresyon bulguları gösterenler
D
Ağır psikiyatrik hastalığı olan hastalar
E
Alkol, madde veya ilaç bağımlısı olanlar
Soru 13

Dinlemeden, konuşma tamamlanmadan sonuca yönelen dinleyici reaksiyonuna ne ad verilir?

A
Erken yargılama
B
Ön yargılar
C
Odaklanma eksikliği
D
Değerlendirme
E
Karşılık verme
Soru 14

Kültürel farklılıklara bağlı olarak sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerinin değişiklik gösterebilmesine ne ad verilir?

A
Çevreyi kontrol
B
Mekân
C
Sosyal kümelenme
D
iletişim
E
Biyolojik çeşitlilik
Soru 15

Bireylerin karşılıklı olarak bilgi, duygu, düşünce ve yaşam biçimlerini paylaştıkları sürece ne ad verilir?

A
Kültürel iletişim
B
Kişisel iletişim
C
Kültürlerarası iletişim
D
Kamusal iletişim
E
Kişilerarası iletişim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarında bel ağrısı görülmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

A
Personel yetersizliği
B
Bakım gerektiren bireylerin hareket etmesine yardım edilmesi
C
Bakım esnasında yaşanan stres
D
Çalışma ortamının bakım gerektiren bireylerin bakımına uygun düzenlenmesi
E
Çoğunlukla kadın olunması
Soru 17

Etkileşimin içeriğine ne ad verilir?

A
Kanal
B
Mesaj
C
Söylenti
D
Anlam
E
Aracı
Soru 18

Başka bir kültürel grubun ve farklı bir kültürel özelliğe sahip kişinin kültürel özellikleri, tarihi, değerleri, inanç sistemleri ve davranış biçimleri hakkında alışma ve yaklaşım sağlamayı işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel farkındalık
B
Kültürel bilgi
C
Kültürel yıkıcılık
D
Kültürel hassasiyet
E
Kültürel yetersizlik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının diğer çalışanlarla yaşadığı ortak sorunlardan biri değildir?

A
Ücretlerin düşük olması
B
iş güvencesizliğinin olması
C
Mesleki ilerleme fırsatlarının çok olması
D
Sosyal koruma kapsamı dışına kalınması
E
Çalışma sürelerinin uzun olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının yaşadığı psikolojik sorunlardan biri değildir?

A
Resüstasyon
B
Stres
C
Tükenmişlik
D
Anksiyete
E
Depresyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x