Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2017-2018 Vize Sınavı

Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylere/gruplara göre bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlardan biridir?

A
Yerel yönetime bağlı olarak çalışan bakıma yönelik kuruluşlar
B
Çocuklara yönelik bakım hizmeti veren kuruluşlar
C
Sivil toplum örgütleri tarafından açılan ve çalıştırılan bakıma yönelik kuruluşlar
D
Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan bakıma yönelik kuruşlar
E
Özel sektör eliyle kurulup çalıştırılan bakıma yönelik kuruluşlar
Soru 2

Kişinin olumsuz duygulardan kurtarılması, sosyal yaşama katılımına yardım edilmesi ve sosyal hakları kullanmasının sağlanması engelli bireylere verilen aşağıdaki bakım hizmetlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Profesyonel olmayan destek
B
Gündüz desteği
C
Uzun süreli hizmet
D
Kişisel bakım
E
Psiko-sosyal destek
Soru 3

Ölümü beklenen her yaşta bireye rahat, huzurlu ve onurlu bir ölüm sağlamak üzere yapılandırılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hospis bakım
B
Palyatif bakım
C
Sürekli bakım ve rehabilitasyon merkezleri
D
Güçsüzler yurdu
E
Huzurevi
Soru 4

Erken dönemdeki bakım hizmetleri, yetersizliğin oluşumundan itibaren ilk ________ aylık dönemi içermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
0-2
B
2-4
C
3-6
D
4-6
E
6-8
Soru 5

I. Huzurevleri
II.Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon Merkezi
III.Özel Bakım Merkezleri
IV.Bakım Merkezleri
Yukarıdakilerden hangileri yaşlılara yönelik bakım hizmeti veren kuruluşlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve IV
E
II ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına göre yapılmaması gerekenlerden biridir?

A
Hasta, kayıtları incelemek istiyorsa izin verilmesi
B
Uygulanacak tıbbi işlemlerin hastaya bildirilmesi
C
Tedavisi olmayan hastalığın her koşulda hastaya bildirilmesi
D
Hastanın tedaviyi kabul etmemesi durumunda oluşabilecek sonuçların açıklanması
E
Alternatif tıbbi müdahale unsurlarının açıklanması
Soru 7

Kaliteli tıbbı bakım hakkı aşağıdaki bildirgelerin hangisinde yer alır?

A
1995 tarihli Dünya Tabipleri Birliği Bali Hasta Hakları Bildirgesi
B
1994 tarihli Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi
C
1981 tarihli Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi
D
1972 tarihli Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi
E
insan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi
Soru 8

I. Bağımsız yaşamın sürdürülmesi
II.Toplum içinde kendi ortamında yaşam
III.Teknolojik destek sağlanması
IV.Sosyal güvence varlığı
Yukarıdakilerden hangileri yaşlıların temel gereksinimleri ndendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 9

I. AIDS
II.Kanser
III.Şeker Hastalığı
IV.Gribal Enfeksiyon
Yukarıdakilerden hangileri kronik hastalıklar arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 10

Kronolojik yaş tanımına göre yapılan aşağıdaki yaşlı gruplarından hangisi doğru olarak verilmiştir?

A
55-64: iktisaden faal olmayan yaşlılar
B
55-64: Az yaşlı insanlar
C
55-80: Çok yaşlı insanlar
D
65-74: iktisaden faal olmayan yaşlılar
E
65-74: Çok yaşlı insanlar
Soru 11

Bakıma muhtaç ya da bakım gerektiren bireyin bakımında tıbbi hizmetler dışında kişisel bakımına, sosyal aktivitelerinin yaptırılmasına yardımcı olan ve bireysel gereksinime uygun bakımını üstlenen ara meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakım elemanı
B
Hemşire
C
Doktor
D
Ergoterapist
E
Fizyoterapist
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlığı mesleğinin etik ilkeleri arasında yer almaz?

A
Kurumsal sadakat
B
Ayrımcılık yapmak
C
Mesleki sorumluluk
D
insan sevgisi
E
Mesleğe ve bakıma muhtaçlara saygı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bakım gerektiren bireylere girişimde görev üstlenen sağlık personellerinden biri değildir?

A
Diyetisyen
B
Çocuk gelişimci
C
Dil ve Konuşma Terapisti
D
Doktor
E
Hemşire
Soru 14

I. Bakım planı hazırlamak
II.Nöbet tutmak
III.Sağlık personelinin yazmış olduğu ilaçların alınmasını sağlamak
IV.Gerekli araç ve gereci kullanmak ve temizliğini yapmak
Yukarıdakilerden hangileri yaşlı bakım elemanı, hasta bakım elemanı ve engelli bakım elemanının ortak özelliğidir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bakım etiğinin bakım elemanları açısından yararlarından biridir?

A
Kayıtların doğru tutulmasına neden olması
B
Güven duygusunun gelişmesine sebep olması
C
Davranışlarda tutarlılık sağlaması
D
Bakım eylemi sırasında karşılaşılabilecek baskı ve ön yargıları engellemesi
E
Tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereç ve donanım kaynaklarının, yetki, yetenek ve yeterliliklerin eşitlik ilkesine uygun dağılımını sağlaması
Soru 16

I. Kayıt formu
II.Kişisel değerlendirme formu
III.Risk değerlendirme formu
IV.ilk değerlendirme formu
V.Bakım planı formu
Bakım planlaması sürecinde kullanılan formlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
I, II, III, IV ve V
B
I, III, V, IV ve II
C
III, II, I, V ve IV
D
IV, II, III, V ve I
E
IV, V, I , III ve II
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bakım planlaması sürecinin kapsamında yer almaz?

A
Gerçekçi ve uygulanabilir öncelikli hedefler saptanması
B
Karşılanmamış gereksinimlerin belirlenmesi
C
Toplum sağlığı sorunlarının tanımlanması
D
Gereksinimleri karşılamak için araştırma yapılması
E
Bağımsız bireylerin belirlenmesi
Soru 18

I. izleme
II.Amaçlar ve hedefler
III.Sağlık durumu analizi
IV.Programlama ve uygulama
V.Bakım planı hazırlama
VI. Öncelikler
VII. Kaynakların değerlendirilmesi
VIII. Değerlendirme
Bakım planlaması aşamalarının doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?

A
I- II- III- IV- V- VI- VII- VIII
B
III- II- VII- VI- V- IV- I- VIII
C
III- VII- II- V- VI- I- IV- VIII
D
V- II- III- VI-VII- IV- I- VIII
E
V- III- VII- VI- I- II- IV-VIII
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde bakım planının kapsamları ile bunlara yönelik sorulan sorular birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Zaman çizelgesi: Nerelerde yapılacak?
B
Aksiyonlar/eylemler: Bunu kim yapacak?
C
Sorumluluklar: Bunu nasıl yapacağız?
D
Amaçlar: Ne zaman ve kim tarafından yapılacak?
E
Sonuçlar/çıktılar: Neleri elde etmeyi planlıyoruz?
Soru 20

Bakıma muhtaç bireylerin bağımlılık dereceleri sınıflandırmasında bağımsız birey, kısmen bağımlı birey ve bütünüyle bağımlı bireyin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlı, engelli ve/veya hasta birey olması
B
Bir veya birden fazla engelden dolayı sınırlı bir şekilde kendi kendine yeterli birey olması
C
Bakım elemanının yardımına ihtiyaç duyan birey olması
D
Temel gereksinimlerini karşılama veya giderme bakımından kendi kendine yeterli birey olması
E
Mutlak surette bakıma muhtaç hale gelmiş birey olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x