Balık Yetiştiriciliği 2017-2018 Vize Sınavı

Balık Yetiştiriciliği 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi balıkların temel özelliklerinden biri değildir?

A
Birincil olarak suda yaşamaya uyarlanmış olması
B
Derilerinin çoğunlukla pullar ile örtülü olması
C
Solungaçlarının ve yüzgeçlerinin olması
D
Soğukkanlı (poikiloterm) olması
E
Sucul omurgalı olması
Soru 2

I. Baş bağırsak (Buca faringial)
II. Ön bağırsak (Özafagus+Mide)
III. Orta bağırsak (ince bağırsak)
IV. Son bağırsak (Rektum)
Yukarıdaki bölümler balıkta hangi sistemi oluşturmaktadır?

A
Üreme Sistemi
B
Bağışıklık Sistemi
C
Sinir Sistemi
D
Boşaltım Sistemi
E
Sindirim Sistemi
Soru 3

Balıklarda döllenmeyi takiben, embriyonun yumurtadan çıkışına kadar geçen ve yumurta evresi de denen evreye ne ad verilir?

A
inkübasyon evresi
B
Saturasyon evresi
C
inhibasyon evresi
D
Büyüme evresi
E
intübasyon evresi
Soru 4

Diğer omurgalılarda olduğu gibi balıkların çoğu ________ . Yani, vücut içindeki ozmotik çevrelerini, değişen ortam ozmotik şartlarına göre sınırlı da olsa uygun şekilde düzenleyebilirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
öyrihalindir
B
stenohalindir
C
ozmoregülatördür
D
izozmotikdir
E
hipoozmotikdir
Soru 5

I. Beslenmek
II. Avcılarından kaçmak
III. Eş bulmak
Yukarıdakilerden hangileri balıklarda yüzme işlevinin nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Sucul sistemlere en fazla gübreler ile giren element aşağıdakilerden hangisidir?

A
Civa
B
Çinko
C
Krom
D
Arsenik
E
Nikel
Soru 7

Dünya tatlı su rezervinin en büyük kısmını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

A
Buzul
B
Bataklık
C
Akarsu
D
Yeraltı suyu
E
Göl
Soru 8

Balık yetiştiriciliğinde balık sağlığı için iyonize olmamış toksik olan azot formu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nitrit
B
Azot Gazı
C
Amonyak
D
Amonyum
E
Nitrat
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi suyun fiziksel özelliklerinden biri değildir?

A
Işık
B
Çözünmüş oksijen
C
Tuzluluk
D
Bulanıklık
E
Sıcaklık
Soru 10

Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Su, en yüksek yoğunluğa donma noktasında ulaşır.
B
iyonik bileşikler için mükemmel bir çözücüdür.
C
Su molekülünde 2 hidrojen ve 1 oksijen atomu bulunur.
D
Suyun katı hali sıvı halinden daha hafiftir.
E
Su molekülleri hidrojen bağlarıyla bir arada tutulur.
Soru 11

Dünyada yetiştiriciliği yapılan ilk balık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alabalık
B
Çipura
C
Mersin Balığı
D
Sazan
E
Levrek
Soru 12

Hayvansal organizmaları besin olarak tüketen canlılara ne ad verilir?

A
Katadrom
B
Herbivor
C
Karnivor
D
Anadrom
E
Omivor
Soru 13

Alabalıkların fingerling (parmak boy) yavrularıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
5-6 gram ağırlık ve 2-3 cm boyundaki yavrudur.
B
5-6 gram ağırlık ve 15-20 cm boyundaki yavrudur.
C
8-10 gram ağırlık ve 5-6 cm boyundaki yavrudur.
D
10-20 gram ağırlık ve 10-12 cm boyundaki yavrudur.
E
25-30 gram ağırlık ve 15-20 cm boyundaki yavrudur.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde yararlanılan su kaynaklarından biri değildir?

A
Göl ve gölet suları
B
Dere ve ırmak suları
C
Yer altı suları
D
Kaynak suları
E
Bataklık suları
Soru 15

Alabalıkların yavru büyütme dönemi için en uygun su sıcaklık aralığı kaç °C'dir?

A
5-6
B
7-11
C
12-15
D
16-18
E
19-22
Soru 16

Balıkların bulunduğu belirli bir yeri terk etmeden yerleşik yaşamalarına ne ad verilir?

A
Parazitik yaşam
B
Göç yaşamı
C
Pelajik yaşam
D
Mutualistik yaşam
E
Sedentar yaşam
Soru 17

Balıklarda sağarak yumurta alımı yönteminde yumurtaların kaç cm yükseklikten bir kaba sağılması uygundur?

A
15-20
B
30-35
C
35-45
D
45-55
E
55-65
Soru 18

Hermafrodizmde hem yumurtalık hem testis içeren anormal yapıdaki gonadlara ne ad verilir?

A
Gonapodium
B
Ovotestis
C
Ovoviviparlık
D
Ovaryum
E
Spermatozoa
Soru 19

Münhasır Ekonomik Bölge ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkelerin özel haklara sahip olmadığı 12 millik mesafedir.
B
Her türlü su ürünleri avcılığına yasak bölgedir.
C
Ülkelerin özel haklara sahip olduğu 12 millik mesafedir.
D
Ülkelerin özel haklara sahip olduğu 200 millik mesafedir.
E
Ülkelerin özel haklara sahip olmadığı 200 millik mesafedir.
Soru 20

Erkek levrek balıklarının sperm bırakmaya başlama yaşı kaçtır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x