Balık Yetiştiriciliği 2018-2019 Vize Sınavı

Balık Yetiştiriciliği 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Balıkların çoğunda gözkapağı yoktur fakat ________ birçoğunda göz kapağı bulunur. Yukardaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
zargana balıklarının
B
alabalıkların
C
lagos balıklarının
D
somon balıklarının
E
köpek balıklarının
Soru 2

I. Suyun yoğunluğu
II. Suyun vizkositesi
III. Solungaç açıklılığı
Yukardakilerden hangileri balığın vücut şekli ve hareketini etkileyen en önemli faktörler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Lüfer balığı balıkların besin alış biçimlerine göre aşağıdaki sınıflardan hangisinde yer alır?

A
Süzücü
B
Avcı
C
Parazit
D
Emici
E
Otlayıcı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi balıklarda bulanan pul tiplerinden biri değildir?

A
Ganoit
B
Elasmoit
C
Plakoit
D
Kosmoit
E
Operkulum
Soru 5

Tatlı sular içerdikleri tuz konsantrasyonları ________ gram/litre den az olan sulardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
0,005
B
0,05
C
0,5
D
5
E
50
Soru 6

Orta deniz derinliğinde yaşayan balıkların renk tonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyaz
B
Kırmızı
C
Sarı
D
Mavi
E
Yeşil
Soru 7

Bir suyun sert olarak nitelendirilebilmesi için sertlik değerinin kaç mg/L aralığında (CaC03 olarak) olması gerekir?

A
0 - 75
B
75 - 100
C
100 -140
D
150 - 300
E
350 -500
Soru 8

Suyun pH derecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
pH değerleri sudaki karbondioksit yükseldikçe artmaktadır.
B
Fazla bitkisel organizma bulunduran sularda gündüzleri pH düşmektedir.
C
Asidik sularda karbondioksit yoğunluğu çok düşüktür.
D
Genellikle balık yetiştiriciliği için pH değerlerinin 5-6 arasında olması istenir.
E
Doğal suların pH aralığı 4 ile 9 arasındadır.
Soru 9

Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Katı hali sıvı halinden daha yoğundur.
B
Bir su molekülünde 2 hidrojen atomu ve 1 oksijen atomu bulunur.
C
iyonik bileşikleri için mükemmel bir çözücüdür.
D
Dünyadaki suyun yaklaşık % 98'i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su formunda bulunur.
E
Su dünyada katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunur.
Soru 10

Çözünmüş oksijen seviyesinin kaç mg/L'nin altına düşmesi su canlılarında strese yol açar?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 11

Alabalıklarda damızlık stoğu hesabı yapılırken aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmalıdır?

A
1 dişi için 1 erkek
B
3 dişi için 1 erkek
C
5 dişi için 1 erkek
D
5 dişi için 2 erkek
E
12 dişi için 3 erkek
Soru 12

• Derinliği 1-30 metreye kadar olan deniz tabanlarında kumlu bölgelerde, kıyılarda ve lagünlerde yaşar.
• Boyları 70 cm’ye ağırlıkları 17 kg'a kadar ulaşır.
• Etçil balıktır, nadiren otla beslenir.
• Latince adı sparus aurata'dır.
Yukarıdaki ifadelerde tanımlanan balık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sazan
B
Levrak
C
Kefal
D
Çipura
E
Alabalık
Soru 13

• Karnivor bir balık türüdür.
• Latincesi Scophthalmus maximus‘dur.
• Denizin taban kısımlarında yaşayan ekonomik değeri olan bir balıktır.
Yukarıdaki ifadelerde tanımlanan balık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkan
B
Ahtopot
C
Orkinos
D
Levrek
E
Sarıağız
Soru 14

Yumurtadan yeni çıkmış somon yavrularına ne ad verilir?

A
Parr
B
Alevin
C
Grilse
D
Smolt
E
Chum
Soru 15

Levrek yetiştiriciliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Levrek balıklarının aynı yaştaki erkekleri dişilere oranla %40 daha fazla vücut ağırlığına sahiptir.
B
Avrupa’da en önemli akuakültür balık türü olan levrek üretimi 1980 lerde başlamıştır.
C
Levrekler yüksek kalitede ete sahip olmaları nedeniyle büyük öneme sahip bir türdür.
D
Levrekler yırtıcı ve karnivor balıklardır.
E
Levrekler sıcaklığa ve tuzluluğa dayanıklı balıklardır.
Soru 16

Alabalık yetiştiriciliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye'de tatlı sularda yetiştiriciliği en fazla yapılan balık türüdür.
B
Genel olarak sıcaklık 20 °C'nin üstüne çıkmamalıdır.
C
Alabalıklar etçil balıklardır.
D
Alabalıklar soğuk, berrak ve oksijence az olan suları tercih eder.
E
Genel olarak sıcaklık 5 °C'nin altına düşmemelidir.
Soru 17

Balıklarda beynin alt bölümünde bulunan ve yumurtlamayı kontrol eden cinsiyet hormonlarının salgılanmasını düzenleyen bez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiroid
B
Epifiz
C
Medulla
D
Hipofiz
E
Bazal gongliyon
Soru 18

Büyüme ve gelişmelerini denizlerde tamamlayan, cinsi olgunluğa erişince yumurtlamak amacıyla tatlı sulara göç eden balıklara ne ad verilir?

A
Omnivor
B
Karnivor
C
Anadrom
D
Poilitoterm
E
Hermofrodit
Soru 19

Bir dişi balıktan bir üreme peryodunda oluşturulan yumurta miktarına ne ad verilir?

A
Prevelans
B
Sedentar
C
Embriyo
D
insidans
E
Fekondite
Soru 20

I. Sazan balıkları omnivor beslenme özelliğine sahiptir.
II. Sazan balıkları soğuk suları seven bir balıktır.
III. Sazanlar için en ideal büyüme su sıcaklığı 23-24 °C’dir.
IV. Sazan balıkları bentik organizmalarla beslenirler.
Sazan yetiştiriciliğiyle ilgili yukardaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x