Balkanlar’da Siyaset 2017-2018 Final Sınavı

Balkanlar’da Siyaset 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.
II. Ülkede yaşayan Arnavutlar nüfusun %25'ini oluşturmaktadır.
III. 2005 yılından beri AB’ye aday ülke statüsündedir.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

A
Kosova
B
Romanya
C
Bulgaristan
D
Slovenya
E
Makedonya
Soru 2

Bir devletin uluslararası ilişkilerdeki meselelere ve diğer devletlerle olan diplomatik, askeri ve siyasi ilişkilere en alt düzeyde katılımı ve kapılarını dış dünyaya kapatması durumuna ne ad verilir?

A
izolasyonizm
B
Pragmatizm
C
Strasserizm
D
Oryantalizm
E
Polis devleti
Soru 3

“Balkanlaşmak” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı'nın kendisinden farklı olan medeniyetleri ötekileştirmesidir.
B
Küreselleşmenin Balkan kimliği üzerindeki artan etkisidir.
C
Batı medeniyetinin oryantalizm ile uyum sürecine girmesidir.
D
Aynı bölgede yer alan, birbirine düşman birçok küçük ulus, devlet, halkın oluşturduğu siyasi yapıdır.
E
Aynı bölgede yer alan medeniyetlerin huzur ve barış içinde yaşamasıdır.
Soru 4

Büyük Yunanistan idealini amaçlayan yayılmacı siyasete ne ad verilir?

A
ilhak
B
Kleft
C
Helenizasyon
D
Enosis
E
Megali idea
Soru 5

Amerikalıların Balkanlar’a olan ilgisini ilk kez somut olarak ortaya koyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Truman Doktrini
B
Marshall Yardımı
C
Yüzdeler Anlaşması
D
Woodrow Wilson’un 14 ilkesi
E
Balkan Paktı
Soru 6

Türkiye’nin Balkanlar'daki en önemli dış ticaret ortakları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bulgaristan, Kosova ve Makedonya
B
Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan
C
Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya
D
Bosna Hersek, Romanya ve Yunanistan
E
Romanya, Slovenya ve Hırvatistan
Soru 7

Bulgaristan’ın Soğuk Savaş döneminde Sovyet yanlısı tutumunu muhafaza ettiğini gösterdiği gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
SSCB’nin dağılması / 11 Eylül olayları / Küresel Mali Kriz
B
Macar Devrimi / SSCB’nin dağılması / 11 Eylül olayları
C
Macar Devrimi / Küba Füze Krizi / Prag olayları
D
Küba Füze Krizi / Johnson Mektubu / U2 Olayı
E
Macar Devrimi / Küba Füze Krizi / Johnson Mektubu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’ın nükleer silahlardan arındırılmış alanlar için ortak politika geliştirmeye çalıştığı dönemde oluşturduğu Altı Devlet İnisiyatifi içerisinde yer alan ülkelerden biri değildir?

A
Hindistan
B
Meksika
C
Arjantin
D
İsviçre
E
Tanzanya
Soru 9

Adriyatik ötesinden gelen coğrafi yakınlığı sebebiyle Arnavutluk’u Balkanlar’a açılan bir kapı olarak gören ve tarihsel olarak bu bölgede etkinlik kurmak için çaba sarf eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Yunanistan
C
Portekiz
D
Hırvatistan
E
ispanya
Soru 10

Eski Yugoslav Cumhuriyetleri içerisinde Avro-Atlantik kurumlan ile bütünleşme sürecini en kısa sürede tamamlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Slovenya
B
Sırbistan
C
Hırvatistan
D
Makedonya
E
Bosna-Hersek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi dönüşüm sürecinin temel şartlarından biri değildir?

A
Ekonomik faaliyetler, fiyatlar ve piyasa işlemlerinin serbestleştirilmesi
B
Piyasa ekonomisini destekleyen para ve maliye politikalarıyla makroekonomik istikrar sağlanması
C
Gerekli yasal ve kurumsal reformların gerçekleştirilmesi
D
Kamu şirketlerinin yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi
E
Merkezi planlı ekonomik modelin iyileştirilmesi
Soru 12

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Türkçe eğitimi ilk kez 1944 yılında başlamıştır?

A
Yunanistan
B
Bulgaristan
C
Slovenya
D
Romanya
E
Makedonya
Soru 13

Balkan doğumlu ilk devşirme şair, yazar ve Fatih Sultan Mehmet döneminin etkili veziri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sait Paşa
B
Sokullu Mehmet Paşa
C
Mahmut Paşa
D
Emin Paşa
E
Köprülü Mehmet Paşa
Soru 14

Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar Hareketi’nin içerisinde yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanistan
B
Yugoslavya
C
Romanya
D
Bulgaristan
E
Türkiye
Soru 15

1933’te imzaladıkları Samimi Anlaşma (Entente Cordiale) ile ortak sınırlarını garanti altına alan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yugoslavya ve Türkiye
B
Bulgaristan ve Yugoslavya
C
Yunanistan ve Türkiye
D
Bulgaristan ve Yunanistan
E
Yunanistan ve Yugoslavya
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkelerinin 2008 yılındaki küresel ekonomik krizin negatif etkilerine karşı aldığı tedbirlerden biri değildir?

A
IMF ile olan stand-by anlaşmasının iptal edilmesi
B
Vergi oranlarının artırılması
C
Maaşların dondurulması veya azaltılması
D
Kredi ve faizlere yönelik sübvansiyonların verilmesi
E
Kamu şirketlerinde çalışanların sayısının azaltılması
Soru 17

Aşağıdaki Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden hangisi Kosova’yı tanımamaktadır?

A
Slovenya
B
Romanya
C
Almanya
D
Bulgaristan
E
Hırvatistan
Soru 18

Tuna nehri üzerinden gerçekleşen uluslararası taşımacılığın 2005 yılına kadar aksamasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgede piyasa ekonomisinin çalışmasını sağlayacak olan kurumların yeterince geliştirilmemiş olması
B
Bölgeye yapılan yatırımların verimsiz olması
C
Balkan ülkelerindeki refahın düşük olması
D
NATO’nun Sırbistan’a karşı gerçekleştirdiği hava müdahalesi
E
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin Sırbistan’a karşı ambargo uygulaması
Soru 19

I. Tarımdaki en önemli ürünü buğdaydır.
II. Ürettiği tütün yüksek kaliteli olup ihracat ürünüdür.
III. Ormanlar, ülkenin %30’unu kaplamakta ve kerestecilikte kullanılmaktadır.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

A
Slovenya
B
Makedonya
C
Bulgaristan
D
Bosna Hersek
E
Karadağ
Soru 20

En çok Türk’ün yaşadığı Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanistan
B
Bulgaristan
C
Romanya
D
Kosova
E
Bosna-Hersek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x