Bankalarda Kredi Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Bankalarda Kredi Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bankaların portföyünde yer alan araçların gelecekte sağlayacağı nakit akımlarının teminat göstererek, yurt dışından sağladıkları fonları ifade etmesine ne ad verilir?

A
iskonto kredisi
B
Döviz kredisi
C
Sendikasyon kredisi
D
Seküritizasyon kredisi
E
Factoring kredisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na göre kredi türlerinden biri değildir?

A
Taahhüt edilmiş öz kaynak
B
Teminat mektubu
C
Ters repo işleminden alacak
D
Satın alınan tahvil
E
Tahsil edilmemiş faiz
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kredinin temel unsurlarından biri değildir?

A
Güven
B
Depozito
C
Vade
D
Gelir
E
Risk
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi analizinde yaptığı mali tahlil türlerinden biri değildir?

A
Oran analizi
B
Yatay analiz
C
Dikey analiz
D
Panel analiz
E
Trend analizi
Soru 5

Finansal çeşitlendirme, finansal sistemin sunduğu aşağıdaki hizmetlerin hangisi ile en yakından ilişkilidir?

A
Riskin dağıtılmasıyla
B
Güvence mekanizması sağlamasıyla
C
Finansal bilgi sağlanmasıyla
D
Likidite sağlanmasıyla
E
Tarafları buluşturmasıyla
Soru 6

Krediyi talep edenin mali yönden krediyi geri ödeyebilme gücünü gösteren kredilendirme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapital
B
Kefalet
C
Karakter
D
Koşullar
E
Kapasite
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi analizinde yaptığı mali tahlil türlerinden biri olan oran analizinde kullanılan rasyolardan biri değildir?

A
Etkinlik
B
Kaldıraç
C
Likidite
D
Nakit akım
E
Kârlılık
Soru 8

Aralarında bağlı ortaklık ya da iştirak ilişkisi bulunan firmaların mali tablolarının birleştirilerek tek bir mali tablo halinde sunulmasına ne ad verilir?

A
Transfer fiyatlama
B
Sendikasyon
C
Arındırma
D
Aktarma
E
Konsolidasyon
Soru 9

İskonto kredilerinde, senet borçlusunun, iskonto işlemini gerçekleştiren banka şubesinin bulunduğu il hudutları dışında ikamet etmesi durumundaki krediye ne ad verilir?

A
Faktoring kredisi
B
iştira kredisi
C
Dış yatırım kredisi
D
İhtisas kredisi
E
İhracat kredisi
Soru 10

Türkiye’de büyük kredilerin toplamı öz kaynakların kaç katını aşamaz?

A
2
B
4
C
8
D
10
E
12
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ticari kredi kullandırma sürecinde bankalar tarafından kullanılan mali tahlil aracı olan finansal tabloların sunduğu bilgilerden biri değildir?

A
Firmanın borçları
B
Firmanın ortaklarının adı
C
Firmanın nakit akışları
D
Firmanın ortaklara yaptığı dağıtımlar
E
Firmanın varlıkları
Soru 12

Türkiye’de, vadeleri kaç yıldan fazla olan krediler uzun vadeli kredidir?

A
1
B
3
C
5
D
7
E
10
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ticaret bankalarının fon kaynaklarından biri değildir?

A
iştirakler
B
Mevduatlar
C
Menkul kıymet ihraçları
D
Kısa Vadeli Borçlar
E
Öz kaynaklar
Soru 14

Bankaların şahıslar veya firmaların ahlaki ve mali durumlarını doğru olarak tespit etmek amacıyla, çeşitli kaynaklardan yaptıkları bilgi toplama ve değerlendirme işlemine ne ad verilir?

A
Kontrol
B
istihbarat
C
Reeskont
D
Aval
E
Teminat
Soru 15

Kaynak yaratabilecek müşterilere öncelik verilmesi, hangi kredi kullandırma ilkesi ile bağdaştırılabilir?

A
Yan risklerden kaçınma
B
Akışkanlık
C
Dağılımın uygunluğu
D
Verimlilik
E
Emniyet
Soru 16

Bankaların, ellerindeki ticari senetleri merkez bankasına iskonto ettirerek kısa vadeli kullandığı krediye ne ad verilir?

A
Reeskont kredisi
B
Varant kredisi
C
Sendika kredisi
D
Çek kredisi
E
Ciro kredisi
Soru 17

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının en temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rezervleri kontrol etmek
B
Bankalara kredi sağlamak
C
Para arzını kontrol etmek
D
Döviz kurlarını ayarlamak
E
Fiyat istikrarını sağlamak
Soru 18

Türkiye’de borçlu cari hesap kredisinin vadesi en fazla kaç aydır?

A
72
B
36
C
18
D
6
E
3
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi taksitli ticari kredi türlerinden biri değildir?

A
Turizm sektörü sezonuna hazırlık kredisi
B
Yurtdışı fuar kredisi
C
Döviz kredisi
D
Franchising kredisi
E
Ticari Taksi Kredisi
Soru 20

Kredi fiyatlamasında temel olarak kredinin fiyatı, fonlama maliyeti ile aşağıdakilerden hangisinin toplamına eşittir?

A
Komisyon
B
Teminat
C
Depozito
D
Kontrgaranti
E
Kâr payı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x