Batı Edebiyatında Akımlar 1 2015-2016 Final Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un ideal devleti içinde sanata ve sanatçıya yer vermemesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Sanatın bir tür taklit olması
B
Sanatkarın, insanlara hayatın anlamı, olayların sebebi gibi konularda bilgi verebilir olması
C
Sanatkarın, sanatını aklın kontrolünden uzak bir şekilde ortaya koyması
D
Sanat eserlerinde gençlere kötü örnek teşkil edecek bölümlerin olması
E
Sanatkarın herhangi bir konuda yetkinlikle konuşabileceği bir bilgi birikiminin olmaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat akımlarını oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
inanç sistemleri
B
Kültürel perspektif
C
Sosyal olaylar
D
Siyasal olaylar
E
Estetik perspektifler
Soru 3

Güzel sanatların, ait olduğu kültür ve medeniyete göre sınıflandırılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonetik Sanatlar
B
Batı Sanatı
C
Görsel Sanatlar
D
Sahne Sanatları
E
Plastik Sanatlar
Soru 4

Batıda XVI. yüzyılın sonlarından itibaren oluşmaya başlamış ve XVIII. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüş olan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rönesans
B
Hümanizm
C
Romantizm
D
Helenizm
E
Klasisizm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Romantizmin rasyonalizme karşı tepkilerini besleyen isteklerinden biri değildir?

A
Bireyin hürriyetine önem vermek
B
Arzu ve hayalleri arka plana itmek
C
insanın duygu dünyasının sırlarına eğilmek
D
Aklın üstünlüğü ve otoritesine sınır getirmek
E
Doğaya yönelip onun güzelliklerini tanımak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Romantizm akımının düşünce temelinde yer alan filozoflardan biri değildir?

A
Diderot
B
Biaise Pascal
C
Montesquieu
D
J.J. Rousseau
E
Voltaire
Soru 7

Romantizm akımı, aşağıdaki hangi akım ve onun niteliğine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A
Realizm/Nesnellik
B
Klasisizm/Evrensellik
C
Klasisizm/Kuralcılık
D
Hümanizm/Aristokrasi
E
Klasisizm/Dinsellik
Soru 8

Klasizmin doğup geliştiği ortam ile ilgili ilk dikkati çeken özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kralın dinin, herkesin dini olduğu anlayışının var olması
B
Halkın savaşlardan bıkmış olması
C
Kültür hayatında bir takım gerilemelerin yaşanması
D
Derebeylerin güç ve hakimiyetlerinin artması
E
Mutlak monarşinin egemen olması
Soru 9

Romantik yazarların eserlerinde var olan mekan tasvirlerinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanın doğadan ne kadar kopuk yaşadığını vurgulamak
B
Pastoral tasvirlerle lirik unsurlar yaratmak
C
Doğayı olduğu gibi yansıtarak gerçekçi bir söyleyiş oluşturmak
D
Melankolik bir anlatım tarzı geliştirmek
E
Omekâna bakan insanın ruh halinin anlatılmasına yardımcı olmak ve kişinin ruh dünyasını sezdirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sembolist sanatçılardan biri değildir?

A
James Joyce
B
Maurice Maeterlinck
C
Paul Verlaine
D
Emile Verhaeren
E
Jean Moreas
Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kant’ın ‘bilgi’ tanımına uygundur?

A
Mutlaktır.
B
Evrensel ve nesneldir.
C
Sezgisel ve özneldir.
D
Bilimseldir.
E
Kültürel ve nesneldir.
Soru 12

Edmond de Goncourt’un “Tarih, yazılı belgelerle meydana getirildiği gibi bugünkü roman da anlatılmış veya tabiattan çıkartılmış belgelerle vücuda getirilmektedir. Tarihçiler geçmişin anlatıcıları, romancılar da bugünün anlatıcılarıdır” ifadeleri realizmin hangi ilkesini öne çıkarır?

A
Tasvire önem verme
B
Çağdaş toplumu konu edinme
C
Eleştirel gerçeklik
D
Gözleme dayalı gerçeklik
E
Nesnellik
Soru 13

Sembolizmin doğuş zeminini hazırlayan faktörlerin başında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Edebiyata toplumsalcılık işlevi yükleme eğilimi
B
Sanatta Hristiyan dünya görüşünü öne çıkarma isteği
C
Şairlerin nesnel gerçeğe yönelme istekleri
D
Sanat yaşamında baskın hale gelen pozitivizm, determinizm ve materyalizme karşı oluşan tepkiler
E
Görünen gerçeği, edebiyattan çok resim sanatıyla aktarma isteği
Soru 14

Realizm akımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hayatı, doğayı ve insanları olduğu gibi anlatma ve aktarma endişesi içindedir.
B
19. yüzyılın başlarından itibaren ilk belirtileri görülmeye başlanmıştır.
C
Gerçeğin öznel gözlemini esas alır.
D
19. yüzyılın ortalarından itibaren ilkeleri tespit edilmiştir.
E
Yerini, devamı olan natüralizme bırakmıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin ilkelerinden biridir?

A
Mitolojik simgelere gönderim yapma
B
Aristokrat olma
C
Dil ve üslup mükemmelliği peşinde olma
D
Dış gerçekliğin tasvirini önemseme
E
Evrensel olma
Soru 16

1880’li yıllarda ortaya çıkan, sembolizmin oluşmasında rolü olan ve şairlerinin birçoğu daha sonra sembolizme katılan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naturalistler
B
Dekadanlar
C
Toplumsal Gerçekçiler
D
Romantikler
E
Parnasyenler
Soru 17

Stendhal, “Roman, büyük bir yolun üstünde gezdirilen bir ayna gibidir.” şeklindeki ifadesini, realizmin aşağıdaki ilkelerinden hangisi kapsamında dile getirmiştir?

A
Nesnel olma
B
Çağdaş insan ve toplumu anlatma
C
Gözleme önem verme
D
Gerçekçi olma
E
Mekan ve çevreye önem verme
Soru 18

Natüralistlerin, pozitif bilimlerde gerçeğe ulaşmak için başvurulan deney metodunu, sosyal bilimlere ve sanat/edebiyata taşıyıp uygulamaya çalışmasıyla ortaya çıkan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Determinist roman
B
Nesnel roman
C
Deneysel roman
D
Bilimsel roman
E
Dramatik roman
Soru 19

Jean Moreas’ın kaleme aldığı manifesto niteliğindeki ilkeler hangi akımın temel özelliklerini belirlemiştir?

A
Romantizm
B
Hümanizm
C
Realizm
D
Klasisizm
E
Sembolizm
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sembolizmi etkileyen idealist filozof veya sanatçılardan biri değildir?

A
Henri Bergson
B
Schopenhauer
C
Richard Wagner
D
Immanuel Kant
E
Auguste Comte
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x