Batı Edebiyatında Akımlar 1 2015-2016 Vize Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Batı kültür ve medeniyetinin, kültür ve sanat alanında beslendiği temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiliz Edebiyatı
B
Fransız Edebiyatı
C
Hristiyanlık
D
Ortaçağ Edebiyatı
E
Eski Yunan ve Latin Edebiyatı
Soru 2

İlyada ve Odysseia destanları aşağıdaki hangi şiir türüne örnek teşkil eder?

A
Halk
B
Epik
C
Lirik
D
Trajedi
E
Romans
Soru 3

Edebiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En eski sanat türlerinden biridir.
B
Kelime kökeni olarak Farsça’dan dilimize geçmiştir.
C
En yaygın sanat türlerinden biridir.
D
Kelime olarak Türkçe’de birden fazla anlamı vardır.
E
Dille yapılan güzel sanattır.
Soru 4

Bünyesinde var oldukları toplum veya toplumların, belirli siyasi kültürel ve ekonomik ortamlarında hayat bulmaları yönüyle edebiyat akımlarının ilişkili olduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
içerik
B
Edebiyat Tarihi
C
Edebiyat Sosyolojisi
D
Edebiyat Eleştirisi
E
Edebiyat Kuramı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatının doğup gelişmesinde Eski Yunan edebiyatının etkisi altında olmasının önemli nedenlerinden biridir?

A
Latinlerin Yunanları gerçek ataları olarak görmeleri
B
Latin edebiyatı dilinin Yunanca olması
C
Yunan kökenli kölelerin, Roma soyluları ve burjuvaların çocuklarına eğitim vermeleri
D
Eski Yunan edebiyatının milli ve özgün bir niteliğe sahip olması
E
Latin edebiyatının daha çok hitabet ve tiyatro türlerinde eserler üretmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un sanat/sanatçı hakkındaki düşüncelerinden biri değildir?

A
Sanat, ideaların bir yansıması olan varlıkların taklididir.
B
Bütün sanatlar üçüncü dereceden bir yansıtmadır.
C
Sanat olası gerçeği yansıtır.
D
Sanatçının ifade ettiklerinden sorumlu olması beklenemez.
E
Sanatçı, eserlerini ilahi bir çılgınlık anında yaratabilir.
Soru 7

Ezop’un eser verdiği edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik şiir
B
Trajedi
C
Destan
D
Fabl
E
Lirik şiir
Soru 8

Avrupa’nın Ortaçağ’daki durumu ve görünümünü tanımlayan en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edebiyat ve sanat üzerinde yaşanılan dünyaya yönelinmesi
B
Hristiyanlığın toplum hayatının hemen her alanına hakim olması
C
Özgür düşüncenin insan hayatında önemli bir yer tutması
D
Batı Roma imparatorluğunun yıkılışı
E
Pozitif ve akli düşünceye önem verilmesi
Soru 9

Romanesk dönemin ilk ciddi ve yaygın romans türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pastoral romans
B
Dinî romans
C
Pkaro romans
D
Şövalye romansı
E
Epik romans
Soru 10

Güzelliği esas alan sanatın, faydaya yönelik olan zanaattan ayrılan yönleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fayda / nesnellik / tekrar
B
Orijinallik / teklik / nesnellik
C
Bireysellik / teklik / orijinallik
D
Teklik/tekrar/nesnellik
E
Tekrar / orijinallik / fayda
Soru 11

Edebiyat akımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her edebiyat akımının doğal olarak belli kurallar ve değerleri vardır.
B
Her yeni edebî akım geleneğin yeni değerlerle zenginleştirilmesine hizmet eder.
C
Edebî akımlar, birbirlerinden farklı değer ve niteliklere sahip oldukları gibi, birbirine benzeyen değer ve niteliklere de sahiptirler.
D
Her edebî akım, kendinden öncekine göre yeni bir kültürel, felsefî ve estetik bakış açısına sahiptir.
E
Edebiyat akımları, millî veya evrensel edebiyat tarihi içinde belli bir zamanla sınırlı değildir.
Soru 12

Batılı filozof ve estetikçilerin, güzel sanatlar için yaptıkları tasnif aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mimari, heykel, resim, musiki, edebiyat
B
Mimari, heykel, resim, sinema, edebiyat
C
Mimari, heykel, resim, musiki, görsel sanatlar
D
Mimari, heykel, resim, edebiyat, sinema, sahne sanatları
E
Mimari, heykel, resim, edebiyat
Soru 13

Sanat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çevreyi, dünyayı ve hayatı daha güzel kılmaya yöneliktir.
B
insan eseridir.
C
Güzellik duygusunun dil, ses, renk ve taş gibi çeşitli malzemelerle, estetik formlara dönüştürülmüş somut halidir.
D
Büyük ölçüde faydaya dayalıdır.
E
Yapay bir güzelliktir.
Soru 14

Batı toplumlarının içinde yaşadıkları dünyaya karşı XIV. yüzyıldan itibaren tepki olarak geliştirdikleri yeni dünya görüşüne ne ad verilir?

A
Hümanizm
B
Rönesans
C
Reform
D
Pozitivizm
E
Aydınlanma
Soru 15

Klasisizm döneminde hitabet türünün ünlü Fransız yazarı kimdir?

A
Montaigne
B
Jean de La Bruyere
C
Jacques-Benigne Bossuet
D
Nicolas Boileau
E
François de Malharbe
Soru 16

Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Jean de La Fontaine - Fabller
B
Moliere - Scapain’in Dolapları
C
Jean de La Bruyere - Gülünç Kibarlar
D
John Milton - Kaybolan Cennet
E
Pierre Corneille - Le Cid
Soru 17

İtalyan edebiyatının kurucusu ve Rönesans’ın hazırlayıcısı olarak nitelendirilen kişi kimdir?

A
Boccacio
B
Petrarca
C
Ronsard
D
Rabelais
E
Dante
Soru 18

“Alexandre” adlı eserin sahibi olan büyük trajedi yazarı kimdir?

A
Jean Racine
B
Biaise Pascal
C
Francçois de la Mothe Fenelon
D
François de Malherbe
E
Nicolas Boileau
Soru 19

Malharbe, ‘şiir hamalların dilinde yazılmalı’ cümlesi ile aşağıdakilerden hangisini kastetmek istemiştir?

A
Dilin akıl çağına uygun olması
B
Evrensel ve eşitlikçi bir anlayış olması
C
Saray dilinin burjuvazi diline dönüşmesi
D
Şiirin değersizleşmesi
E
Dilin abartılı imajlardan, fantezisi kullanımlardan arındırılıp sadeleştirilmesi
Soru 20

Klasizmin doğup geliştiği ortam ile ilgili ilk dikkati çeken özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak monarşinin egemen olması
B
Halkın savaşlardan bıkmış olması
C
Derebeylerin güç ve hakimiyetlerinin artması
D
Kültür hayatında bir takım gerilemelerin yaşanması
E
Kralın dinin, herkesin dini olduğu anlayışının var olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x