Batı Edebiyatında Akımlar 1 2016-2017 Vize Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat biliminin alt birimlerinden biri değildir?

A
Edebiyat iktisadı
B
Edebiyat Eleştirisi
C
Edebiyat Sosyolojisi
D
Edebiyat Kuramı
E
Edebiyat Tarihi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat akımlarını oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
inanç sistemleri
B
Siyasal olaylar
C
Kültürel perspektif
D
Estetik perspektifler
E
Sosyal olaylar
Soru 3

Hümanist dönem eserlerinde rasyonalizm, denge ve düzen unsurlarına önem verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya gerçekliğini vurgulamak
B
Platon’un öğretilerini uygulamak
C
İnsanı cennetteki kusursuzluğa doğru götürmek
D
Orta Çağ anlayışına aykırı olmak
E
Hristiyanlık öğretisini yaymak
Soru 4

Batıda XVI. yüzyılın sonlarından itibaren oluşmaya başlamış ve XVIII. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüş olan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hümanizm
B
Romantizm
C
Helenizm
D
Rönesans
E
Klasisizm
Soru 5

Edebiyat akımlarının varoluş temelinde cevap aradığı soru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güzellik / çirkinlik nedir?
B
Varlık nedir?
C
Sanat / edebiyat nedir?
D
İyilik / kötülük nedir?
E
Soyut / somut nedir?
Soru 6

Rönesans ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akıl ve gözler bütün dikkatini tabiata ve varlıklara çevirir; bireyi keşfeder.
B
Batı toplumlarının yüzyıllarca karanlığında yaşadıkları fikri, dini, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata akli bir başkaldırıdır.
C
Batı toplumlarının tarihinde çok açık bir dönüm noktasıdır.
D
Skolastizm düşüncesini kırar.
E
Platon ve Aristocu düşünce sistemleri ağırlık kazanır.
Soru 7

Malharbe, ‘şiir hamalların dilinde yazılmalı’ cümlesi ile aşağıdakilerden hangisini kastetmek istemiştir?

A
Dilin abartılı imajlardan, fantezisi kullanımlardan arındırılıp sadeleştirilmesi
B
Dilin akıl çağına uygun olması
C
Saray dilinin burjuvazi diline dönüşmesi
D
Evrensel ve eşitlikçi bir anlayış olması
E
Şiirin değersizleşmesi
Soru 8

Edebiyatın bir inanç sisteminin sınırları içine çekildiği ve bütünüyle dinileştirildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Helenistik Dönem
B
Roma Dönemi
C
Altın Çağ Dönemi
D
Orta Çağ Dönemi
E
Antik Çağ Dönemi
Soru 9

Orta Çağ Avrupa edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yunanca ve Latince yazılan eserler geniş halk kitlelerine ulaşır.
B
Bu dönem edebiyatının iki ana kolunu Yunan ve Latin edebiyatı oluşturur.
C
Romanslar, modern romanın ilk veya ilkel halleridir.
D
Bu dönem Avrupa edebiyatının dili Yunanca ve Latincedir.
E
Orta Çağ Avrupa edebiyatının milli dillerde dikkat çeken eserlerinin başında romanslar gelir.
Soru 10

Batı kültür ve medeniyetinin, kültür ve sanat alanında beslendiği temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortaçağ Edebiyatı
B
Fransız Edebiyatı
C
İngiliz Edebiyatı
D
Eski Yunan ve Latin Edebiyatı
E
Hristiyanlık
Soru 11

Avrupa’nın Ortaçağ’daki durumu ve görünümünü tanımlayan en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edebiyat ve sanat üzerinde yaşanılan dünyaya yönelinmesi
B
Hristiyanlığın toplum hayatının hemen her alanına hakim olması
C
Batı Roma imparatorluğunun yıkılışı
D
Özgür düşüncenin insan hayatında önemli bir yer tutması
E
Pozitif ve akli düşünceye önem verilmesi
Soru 12

Edebiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En yaygın sanat türlerinden biridir.
B
Kelime olarak Türkçe’de birden fazla anlamı vardır.
C
En eski sanat türlerinden biridir.
D
Kelime kökeni olarak Farsça’dan dilimize geçmiştir.
E
Dille yapılan güzel sanattır.
Soru 13

“Sanat; fikirleri, hayalleri çeşitli şekillerde çeşitli boyutlarda gerçekleştirme hareketidir. Ama bilimsel ve teknolojik buluşlar bir sanat eseri sayılmazlar. Çünkü çoğu kez sanatın yol gösterici ışığı olan güzellik ve beğenilme değerlerinden yoksundurlar. Estetik yaşantı olmaksızın sanattan bahsedilemez. ” W.F.Hegel Hegel’e göre estetik yaşantının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayaller
B
Yaratıcılık
C
Duygular
D
Güzellik
E
Fikirler
Soru 14

“Sanat; fikirleri, hayalleri çeşitli şekillerde çeşitli boyutlarda gerçekleştirme hareketidir. Ama bilimsel ve teknolojik buluşlar bir sanat eseri sayılmazlar. Çünkü çoğu kez sanatın yol gösterici ışığı olan güzellik ve beğenilme değerlerinden yoksundurlar. Estetik yaşantı olmaksızın sanattan bahsedilemez. ” W.F.Hegel Estetik felsefesi düşünürü Hegel’e göre; her insan yaratımının bir sanat eseri olamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faydacı amaçlarla üretilmeleri
B
Estetik değer taşımamaları
C
Fikir ve hayale dayalı üretilmemeleri
D
Felsefi bir anlayış taşımamaları
E
Ahlaki değerden yoksun olmaları
Soru 15

Klasizmin doğup geliştiği ortam ile ilgili ilk dikkati çeken özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür hayatında bir takım gerilemelerin yaşanması
B
Halkın savaşlardan bıkmış olması
C
Mutlak monarşinin egemen olması
D
Kralın dininin, herkesin dini olduğu anlayışının var olması
E
Derebeylerin güç ve hakimiyetlerinin artması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un ideal devleti içinde sanata ve sanatçıya yer vermemesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Sanatkârın herhangi bir konuda yetkinlikle konuşabileceği bir bilgi birikiminin olmaması
B
Sanatkârın, insanlara hayatın anlamı, olayların sebebi gibi konularda bilgi verebilir olması
C
Sanat eserlerinde gençlere kötü örnek teşkil edecek bölümlerin olması
D
Sanatkârın, sanatını aklın kontrolünden uzak bir şekilde ortaya koyması
E
Sanatın bir tür taklit olması
Soru 17

Latin edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Latin edebiyatı İtalyan yarım adasında hayat bulmuştur.
B
Latin edebiyatının dili Latincedir.
C
Latin edebiyatı Romanın kuruluşundan M.S. III. yüzyıla kadar sürmüştür.
D
Roma imparatorluğu’nun yıkılışından sonra adım adım eski gücünü ve yaygınlığını kaybetmiştir.
E
Latin edebiyatının güzellik/sanat/edebiyat anlayışı Eski Yunan edebiyatından farklıdır.
Soru 18

Klasisizmin teşekkül ve varlığını sürdürmesinde önemli bir rolü olan Fransız Akademisi'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Descartes
B
François de Malharbe
C
Voltaire
D
Jean Jacques Rousseau
E
Richelieu
Soru 19

Sanat veya sanat eserinin birinci vasfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal bir varlık olmasıdır.
B
Nesnel olmasıdır.
C
insan eseri olmasıdır.
D
Hayal unsuru olmasıdır.
E
Herkese hitap etmesidir.
Soru 20

Avrupada Reform hareketlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Huldreich Zwingli
B
Martin Luther
C
Jean Jacques Rosseau
D
John Calvin
E
Aziz Thomas
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x