Batı Edebiyatında Akımlar 1 2017-2018 Final Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yunan Klasik Çağı insanlık tarihinde benzersiz bir yaratıcılık dönemidir. İ.Ö. 5 ve 4 yüzyıllarda sonraki kuşakların örnek alacakları entelektüel standartlar yaratılmıştır.
Yukarıdaki ifadede sözü edilen bu yaratıcılığın temelinde yatan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarayın sanatı desteklemesi
B
Yunan halkının sanatı desteklemesi
C
Öncü sanatçı ve filozofların yetişmesi
D
Özyönetime izin veren siyasal ve toplumsal düzen
E
Ruhban sınıfının sanatı desteklemesi
Soru 2

Edebi akımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yayıldıkları coğrafyalarda farklılıklar gösterir.
B
Kendi içinde homojendir.
C
Tarihi ve sosyal olaylarla yakından ilgilidir.
D
Felsefi bir ortaklığa dayanır.
E
Üslup, içerik ve amaç ortaklığına dayanır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi klasik komedinin özelliklerinden biridir?

A
Oyunun genellikle dört perdeden oluşması
B
içerdiği entrika ve olayların mutsuz sonla bitmesi
C
Soylu insanların şato ve saraylarında yaşadıkları şeyleri konu edinmesi
D
Oyuncuların söylem ve hareketlerinin ciddi olması
E
Üç birlik kuralına uyma zorunluluğunun olmaması
Soru 4

Bilgilerin prensi diye adlandırılan yazar P. Mirandola'nın insana dair düşünceleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendine özgü bir doğası yoktur.
B
Kendi yazgısını oluşturmaya ve yönetmeye ehildir.
C
Özgür iradesiyle yalnızca hayvan düzeyinde kalmayı tercih edebilir.
D
Konumu ne olursa olsun, Tanrı’nın buyrukları kendi gerçekliğinden önce gelir.
E
Akıl ve zekâyla donatılmış ayrıcalıklı bir yaratıktır.
Soru 5

Namık Kemal’in, tarihi bir konuyu ele alması bakımından romantik sayılan ve önsözünde romantik tiyatroyu tarif ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zavallı Çocuk
B
Şair Evlenmesi
C
Gülnihal
D
Celaleddin Harzemşah
E
Cezmi
Soru 6

Edebi akımlara geniş bir açıdan bakıldığında, akımların sanat eserinde “gerçek” olarak neyi kabul ettiklerinin estetik anlayışlarını da belirlediği görülecektir.
Yukarıdaki bilgiye göre realizmin gerçek olarak aşağıdakilerden hangisini kabul ettiği söylenebilir?

A
Beş duyu organı ile algılanan nesneler
B
Aşkı nlaştırılmış doğa ve duygular
C
Kavramsal gerçeklikler
D
Bilinçaltı gerçeklikler
E
Platonik idealler dönem
Soru 7

Realizmin etkili olmaya başladığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
17. yüzyılın ikinci yarısı
B
18. yüzyılın ilk yarısı
C
18. yüzyılın ikinci yarısı
D
19. yüzyılın ilk yarısı
E
19. yüzyılın ikinci yarısı
Soru 8

Realist yazar ve eserleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Dickens-Antikacı Dükanı
B
Goncourt Kardeşler-Kumarbaz
C
Balzac-Vadideki Zambak
D
Stendhal-Kırmızı ve Siyah
E
Flaubert-Madam Bovary
Soru 9

Realizmin toplumsal geri planı olduğu gibi estetik bir geri planı da vardır. Romantizmle realizm arasında köprü olan ________ ve Balzac romancılığının 1850 sonrası realist yazarlarına ve realizmin kuramlaşmasına katkısı büyüktür.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hugo
B
Stendhal
C
Dostoyevski
D
Lamartine
E
Gorki
Soru 10

Romantikler, sanatın gerçeği aynıyla aktardığını hiç düşünmediler. Sanat, sanatkârın bilerek yanılsamasıdır. Sanatta bilerek yanılsamaya__________. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Rapsodi
B
Mensur şiir
C
Tirat
D
Manifesto
E
Romantik ironi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi modern Türk edebiyatının romantizmden etkilenme sebeplerinden biri değildir?

A
Teknolojik gelişmeler
B
Fransızcadan yapılan çeviriler
C
Tanzimat dönemi Osmanlı aydınının Fransa’yı tanıması
D
Fransa’ya gönderilen öğrenciler
E
Osmanlı hükümetinin Fransa ile ilişkileri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Emile Zola’nın Rougon-Macquart serisinde ön plana çıkan natüralist romanın en önemli özelliklerinden biridir?

A
Duyguları ön plana almak
B
Betimlemeleri azaltmak
C
Olay örgüsünü karmaşıklaştırmak
D
Vesikaya dayanmak
E
Öznel tasvirler yapmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dekadans sanatının özelliklerinden biri değildir?

A
Yadırgatıcı olması
B
Avangard bir hareket olması
C
Natüralizm estetiğinden doğması
D
Burjuva değerlerine karşı çıkması
E
Toplum kurallarına karşı çıkması
Soru 14

Sembolü alegoriden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karmaşık olması
B
Soyut olması
C
Anlamının göreceliliği
D
Yaratıcı olması
E
Somut bir şeye işaret etmesi
Soru 15

Fransız pozitivizminin önde gelen isimlerinden biri olan, natüralizmin kuramsal temellerini atan ve sosyolojik eleştiriyi kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Zola
B
Auguste Comte
C
Hippolyte Taine
D
Gustave Flaubert
E
Emile Durkheim
Soru 16

Natüralizm, 19. asrın başından itibaren gelişen realizmin devamı niteliğindedir. 1870’lerden sonra güzel sanatlarda, özellikle tiyatro ve roman sahasında ________ doğa yönteminin ilkeleri ekseninde gelişir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Darwinci
B
ampirik
C
septik
D
antik
E
deneyci
Soru 17

Sembolizmin ilke ve nitelikleri bakımından yakın olduğu akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romantizm
B
Realizm
C
Natüralizm
D
Parnasizm
E
Klasisizm
Soru 18

Sembolist manifestoya göre sembolist şiirin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burjuva karşıtı bir hareket yaratmak
B
Kapalı ve karmaşık bir şiir kurmak
C
Felsefi görüşleri telkin etmek
D
Yüksek söz sanatları yapmak
E
Düşünceyi duyulabilir şekle sokmak
Soru 19

Natüralizmin doğduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Fransa
C
ispanya
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 20

Zaman zaman Emile Zola’nın da sohbetlerine katıldığı ve genç natüralistlerin oluşturduğu topluluk aşağıdaki isimlerden hangisiyle anılmıştır?

A
Barbizon
B
Goncourt
C
Medan
D
Sorbonne Okulu
E
Elea
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x