Batı Edebiyatında Akımlar 1 2017-2018 Vize Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1. Fischer
2. Plehanov
3. Çernişevski
X. Doğayı kontrol etme
Y. iş
Z. Oyun
Yukarıdaki düşünürler ve onların sanatın kaynağı olarak gösterdikleri maddeler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1 -X, 2-Y, 3-Z
B
1 -X, 2-Z, 3-Y
C
1 -Y, 2-X, 3-Z
D
1 -Y, 2-Z, 3-X
E
1 -Z, 2-X, 3-Y
Soru 2

I. Üslup konusunda ortak görüşler
II. içerik ve sanatın işlevi konusunda ortak görüşler
III. Ortak felsefi eğilimler
IV. Ortak bir sosyal sınıftan gelme
V. Aynı zaman diliminde yaşama
Yukarıdakilerden hangileri bir edebi akımın öncüleri ya da temsilcilerinde olması beklenen özelliklerdir?

A
I,II ve III
B
I, IV ve V
C
II, III ve IV
D
II, III ve V
E
I, II, IV ve V
Soru 3

Gautier, Mademoiselle de Maupin adlı romanının önsözünde, değirmenleri kiliselere, ekmeği, ruhun gıdasına tercih eden insanları örnek vererek sanatta yararlılık aramayı buna benzetir. Ona göre sanatçı iyi ve doğru ile değil, güzel ile ilgilidir.
Yukarıdaki paragraftan yapılacak çıkarımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sanatçı özgürdür.
B
Sanatın kendinden başka bir amacı yoktur.
C
Sanat ideal ve ahlaki olmalıdır.
D
Sanatta yarar aranamaz.
E
Sanat eseri ders vermez.
Soru 4

Latince edebiyatın başlangıcı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Plautus'un komedyaları
B
Cicero'nun söylevleri
C
Lucretius'un Evrenin Yapısı şiiri
D
Vergilius'un Aeneas Destanı
E
Andronicus'un Odysseia çevirisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Yunan Klasik Çağının yarattığı türlerden biri değildir?

A
Komedya
B
Tıp metinleri
C
Hitabet
D
Didaktik şiir
E
Tarihyazımı
Soru 6

Filolojinin doğduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyonya
B
Syrakusai
C
Roma
D
Atina
E
İskenderiye
Soru 7

Eski Yunan sanatında özellikle Praksiteles’te görülen, Rönesans sanatçılarını ve klasikleri de etkileyen güzellik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekçi ve nesnel olanın yansıtılması
B
Sıradışı ve nadir olanın hayal ile birleşmesi
C
Hayal gücüne dayalı bir güzelliğin yansıtılması
D
Tipik ve idealize olan ile bireysel olanın birleşmesi
E
ideal ve ölçülü olanın yansıtılması
Soru 8

Batı edebiyatında klasik dönem eserleri; olay örgülerini, kahramanlarını, hikâyelerini çoklukla Homeros’tan alır cümlesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Batı edebiyatı temelinin Eski Yunan ve Latin edebiyatları olduğunu
B
Batı edebiyatında konu çeşitliliği olduğunu
C
Homeros’un metinlerinin kutsal sayıldığını
D
Homeros'un, olası bütün insanlık durumlarını eserlerinde işlediğini
E
Batı edebiyatında olumlu kahramanlara öncelik verildiğini
Soru 9

Orta Çağda XII. yüzyıl itibarıyla görülmeye başlayan roman(s)ların gelişmesi ve başarı kazanmasındanda önemli bir katkı sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roman(s)ların akıcı şiirsel anlatımları
B
Roman(s)larda anlatılan şövalye aşkları
C
Saray ve şatolardaki aristokrat kadınların roman(s)lara gösterdiği ilgi
D
Gezgin ozanların çalgı aleti eşliğinde yaptıkları okumalar
E
Aristokrat erkeklerin, roman(s)ların okunmasına izin vermeleri
Soru 10

Klasisizmin kuralları göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki hangi özellikleri taşıyan eser için klasik eser denebilir?

A
Ölçü ve tutarlılık gerektirmemesi, kişisel özelliklere ve tutkulara önem vermesi
B
Düzen ve estetik içermesi; görkemli, gerçeğe benzer ve akla uygun olması
C
Öznellik içermesi, doğa dışı ve hayal ürünü izlekleri ele alması
D
Sanatı ön plana alması, görkemli olması, süslemeye ve söz sanatlarına önem vermesi
E
Gösterme ve ifade etmeye önem vermesi, köylü ve aşağı tabakayı konu edinmesi
Soru 11

Klasik nitelikli bir trajedi oyunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişilerin bedenleri kısmen de olsa çıplak gösterilmez.
B
Hırs, öfke ve kıskançlık gibi temalara yer verilmez.
C
Kan, ölüm ve öldürme sahneleri gösterilmez.
D
Argo konuşmalar içermez.
E
Seyirciyi şaşkınlığa uğratan, onu şok eden öğeler gösterilmez.
Soru 12

- Şair veya yazar olmak için doğal yeteneklere sahip olmak yetmez.
- Aklın kontrolündeki esinlenmelerden ve hayal gücünden de yararlanmak gerekir.
- Üslup oluşturmak için Antik Dönem ustaları taklit edilmelidir.
- Aristo’nun ortaya koyduğu kurallara, özellikle üç birlik kuralına uymak gerekir.
Yukarıda Şiir Sanatı adlı eserinde Boileau’nun klasik şair veya yazar için sıraladığı nitelikleri tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazdığı eserde fantezilerden kaçınmalı, gerçeğe benzer eser vermelidir.
B
Din dışı izleklere ağırlık vermelidir.
C
Şiir ve tiyatrosunda onlu hece ölçüsünü kullanmalıdır.
D
Tiyatroda sıradan halkı konu edinmelidir.
E
Süse ve belagate önem vermelidir.
Soru 13

I. Antik Dönem kaynaklarına yöneliş
II. İslam Medeniyetinden etkilenme
III. Ticaretin gelişmesi
IV. Kilisenin etkisinin zayıflaması
V. Ekonomide canlanma
Yukarıdakilerden hangileri Rönesansın en temel iki özelliğidir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Aristo ile Descartes’ın düşüncelerine dayanan ve klasisizm hareketinin temelini oluşturan unsurlardan biridir?

A
Akılcılık
B
Evrensellik
C
Dindarlık
D
Doğallık
E
Kalıcılık
Soru 15

Aristokrat ve feminist bir yapıya sahip olması ile de dikkat çeken saray edebiyatında, şövalyeyi gerçek anlamda sevdiği kadına bağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şövalyenin efendisine olan bağlılığı
B
Aşık olduğu kadının güzelliği
C
Efendisinin konumunu bir an önce elde etme isteği
D
Tanrı sevgisine benzeyen bir aşk
E
Şövalyenin sıradan bir kadını sevemeyeceği yönündeki aristokrat kurallar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi klasik komedinin özelliklerinden biridir?

A
içerdiği entrika ve olayların mutsuz sonla bitmesi
B
Soylu insanların şato ve saraylarında yaşadıkları şeyleri konu edinmesi
C
Oyuncuların söylem ve hareketlerinin ciddi olması
D
Oyunun genellikle dört perdeden oluşması
E
Üç birlik kuralına uyma zorunluluğunun olmaması
Soru 17

Kelt mitolojisindeki izleklerden yararlanarak, çoğunlukla olağanüstü güçlere, tılsım ve büyüye yer veren Orta Çağ roman(s)larına ne ad verilir?

A
Serüven roman(s)ları
B
Güzellik roman(s)ları
C
Antik roman(s)lar
D
Bröton roman(s)ları
E
Saray roman(s)ları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hümanist eğitimin öncelik verdiği hususlardan biridir?

A
Din adamlarının yazdıklarının öğretilmesini sağlamak
B
Hitabetin, insanları eğitmek ve ikna etmek için öğrenilmesini sağlamak
C
insan psikolojisinin derinlemesine incelenmesini sağlamak
D
Fen bilimlerinin öğrenilmesini sağlamak
E
Antik metinlere doğrudan ulaşmayı sağladığı için dil öğrenimine öncelik vermek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın gelişmesinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Haçlı Seferleri
B
Skolastik felsefe ve eğitim
C
Şehirlerdeki gelişme
D
Entelektüel kaynakların çoğalması
E
Görkemli dini yapıların inşası
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x