Batı Edebiyatında Akımlar 1 2018-2019 Final Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilgilerin prensi diye adlandırılan yazar P. Mirandola'nın insana dair düşünceleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendi yazgısını oluşturmaya ve yönetmeye ehildir.
B
Konumu ne olursa olsun, Tanrı’nın buyrukları kendi gerçekliğinden önce gelir.
C
Akıl ve zekâyla donatılmış ayrıcalıklı bir yaratıktır.
D
Kendine özgü bir doğası yoktur.
E
Özgür iradesiyle yalnızca hayvan düzeyinde kalmayı tercih edebilir.
Soru 2

Filolojinin doğduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyonya
B
Atina
C
İskenderiye
D
Roma
E
Syrakusai
Soru 3

“İyi giyimli, hareket ve sözlerinde ölçülü, kibar, görgülü ve zarif” ifadesi ile tanımlanan XVII. yüzyıl klasik dönem insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soyluluk değerlerini vazgeçilmez olarak gören derebeyi
B
XIV. Louis ve onun temsil ettiği seçkin ve onurlu insan
C
Zenginleşmesi sonucu parayla unvan ve makam satın alan burjuva insanı
D
Dinsel mesajlarını vermek için insanları etkilemek durumunda olan din adamı
E
XVII. yüzyıl sosyete hanımefendisi
Soru 4

“Gerçek daima somuttur. Gerçek, bilinçten bağımsız, somut ve nesneldir.” iddiasındaki bir kişinin karşı çıktığı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekçilik
B
Maddecilik
C
idealizm
D
Pozitivizm
E
Akılcılık
Soru 5

Romantizmin temaları arasında önemli bir yer tutan ölüm, mezarlık, harabelere duyulan ilgi, melankoli ve yalnızlık gibi konular bu devir edebiyatında sıklıkla görülmeye başlanır. O yüzden 1750’den sonraki döneme ________ dönemi denir. Bu dönem akla ve zekâya karşı, duygunun ve duyarlığın zaferidir. 18 yüzyılın ortalarında başlayıp 19 yüzyılın ilk yıllarına kadar devam eden bu hazırlık döneminde sanat ve edebiyatta hayal gücü'yeniden önem kazanmıştır.
Yukarıda sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pre-romantizm
B
Sembolizm
C
Parnasizm
D
Hümanizm
E
Dekadans
Soru 6

I. Göl Okulu Şairleri
II. Alman Duygucular
III. Sturm und Drang grubu
IV. Rousseau ve eserleri
Yukarıdakilerden hangileri romantizmin habercisi olarak kabul edilir?

A
Yanız II
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 7

Romantik dönemde üretilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trajedi
B
Romantik komedi
C
Lirik şiir
D
Dram
E
Komedi
Soru 8

Namık Kemal’in kaleme aldığı ________ isimli eser piyes tekniği bakımından romantizme örnek olabilecek ilk eserdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Vatan Yahut Silistre
B
Cezmi
C
Akif Bey
D
Gülnihal
E
Celaleddin Harzemşah
Soru 9

Yazdığı “Ornans’ta Cenaze” eseri realizmin çıkışı olarak kabul edilen ve ilk kez kendisini realist olarak tanımlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mme de Stael
B
Daubigny
C
Courbet
D
Millet
E
Daumier
Soru 10

Realizmin doğuşuna etki eden iki tarihsel olay aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Reform ve Fransız Devrimi
B
Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi
C
Reform ve Sanayi Devrimi
D
Fransız Devrimi ve Sömürgelerin kurulması
E
Buharlı makinenin icadı ve Coğrafi keşifler
Soru 11

I. Vesikalara dayanma
II. Vaka ve tipleri gerçek hayattan alma
III. Olabildiğince nesnel olma
IV. Gerçeği coşkulu bir duygululukla birleştirme
Yukarıdakilerden hangileri Flaubert’in realizmle ilgili ortaya koyduğu ilkeler arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 12

Romanda romantizm ile realizm arasında bir köprü sayılan, gözleme önem veren, Kırmızı ve Siyah adlı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Champfleury
B
Flaubert
C
Balzac
D
Maupassant
E
Stendhal
Soru 13

Parnas şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bireysel ve liriktir.
B
Toplumsal faydaya önem vermez.
C
Yalnız güzelliği amaçlar.
D
Doğa tasvirlerine geniş yer verir.
E
Mükemmel biçimi hedefler.
Soru 14

Natüralizmin determinizm ilkesine sıkı sıkıya bağlı olması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuştur?

A
Eserlerin genellikle çok uzun olması
B
Dış dünyanın çok ayrıntılı gözlemlerinin yapılması
C
insanın fiziki ve iradesiz bir varlık olarak ele alınması
D
Eserlerin hayalgücü ve duyguya yer vermemesi
E
Sağlam bir olay örgüsüne yer vermesi
Soru 15

Natüralizmin bildirgesi sayılan “Deneysel Roman” adlı eserinde Claude Bernard’ın Tecrübi Hekimliğe Giriş adlı eserinin yöntemini kopyalayan Zola, natüralizmi bir akım haline dönüştüren ilkeleri ortaya koymuştur. Zola’ya göre romanda gerçeğin doğası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sezgisel ve kanıtlanamaz
B
Gözleme dayalı
C
Kişiye göre değişebilen
D
Tarafsız ve nesnel
E
Deneye dayalı ve determinist
Soru 16

Natüralizm, 19 asrın başından itibaren gelişen realizmin devamı niteliğindedir. 1870’lerden sonra güzel sanatlarda, özellikle tiyatro ve roman sahasında ________ doğa yönteminin ilkeleri ekseninde gelişir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ampirik
B
Darvvinci
C
septik
D
antik
E
idealist
Soru 17

Sembolizmin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçeğin nesnel olamayacağını göstermek
B
Bilinçdışını bilimsel bir bakış açısıyla incelemek
C
Lirizmi ve santimantalizmi diriltmek
D
Görünenin ötesindeki gerçeği sembollerle anlatmak
E
Şiiri müziğe yaklaştırmak
Soru 18

1886’da Sembolist Manifesto’yu yayımlayarak sembolizmin uluslararası sınırlara ulaşmasına katkıda bulunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stephane Mallarme
B
Charles Baudelaire
C
Paul Verlaine
D
Arthur Rimbaud
E
Jean Moreas
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sembolist şiirin özelliklerinden biri değildir?

A
Metafiziğe karşı olması
B
Kapalı ve muğlak olması
C
Eşduyuma önem vermesi
D
Duyusal ve ruhani olması
E
Şiirde müziğe önem vermesi
Soru 20

I. Öznel gerçekçilik
II. Tinsellik/metafizik alana ilgi
III. Biçim mükemmelliğine verilen önem
IV. Sinestezinin kullanılması
Yukarıdakilerden hangileri sembolizmin nitelikleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x