Batı Edebiyatında Akımlar 2 2015-2016 Vize Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XIX. yüzyılın son çeyreğinde realizm, natüralizm ve parnasizme tepki olarak doğup gelişen sanat/edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sembolizm
B
Ekspresyonizm
C
Romantizm
D
Empresyonizm
E
Fütürizm
Soru 2

Sürrealizmin ilk bildirisinin ilan edildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
1923
B
1924
C
1925
D
1926
E
1927
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi sürrealist sanatçılardan biridir?

A
Robert Frost
B
Benjamin Perret
C
Paul Claudel
D
Max Frisch
E
Octavio Paz
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi önemli kübist ressamlardan biridir?

A
Tzara
B
Braque
C
Bazille
D
Degas
E
Manet
Soru 5

Aşağıdaki sanatçı, eseri ve temsil ettiği akım eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
Blaise Cendrars - Bourlinguer - Kübizm
B
Apollinaire - Peindre - Empresyonizm
C
Tristan Tzara - La Main Passe - Fütürizm
D
Paul Eluard - Mediuses - Letrizm
E
Filipp Marinetti - infernales - Dadaizm
Soru 6

Empresyonizm kelimesini ilk olarak kullanan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Hume
B
Andre Gide
C
Arthur Rimbaud
D
Paul Verlaine
E
Louis Leroy
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ekspresyonistlerin “yeni insan” kavramına model olarak benimsedikleri beş önemli isimden biri değildir?

A
Freud
B
Darvvin
C
Nietzche
D
Aristo
E
Marks
Soru 8

Sanayi çağının dinamizmi, hızı, değişimi ve heyecanını sanata taşıyarak sanat ile hayat arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmak isteyen sanat/edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fütürizm
B
Realizm
C
Dadaizm
D
Sürrealizm
E
Letrizm
Soru 9

Sanayi Çağının anlamsızlaştırdığı veya bütünüyle maddileştirdiği yaşama bir tepki hareketi olarak XX. yüzyılın başında ortaya çıkan sanat/edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kübizm
B
Empresyonizm
C
Sürrealizm
D
Dadaizm
E
Ekspresyonizm
Soru 10

Andre Gide’in “Hissediyorum öyleyse varım.” görüşü, aşağıdaki empresyonizm ilkelerinden hangisini ifade eder?

A
Dış dünyanın sanatkarın üzerinde bıraktığı izlenimlerle yansıtılmasını
B
Mitolojik olay ve kahramanlara sıkça yer verilmesini
C
Felsefi şiir eğilimini
D
Olayların başkasının gözüyle anlatılmasını
E
Gerçeklerin objektif olarak sanata yansıtılmasını
Soru 11

Dilin saflığını kaybettiğine inanan ve onu başlangıcındaki saflığına döndürmek isteyen bir sanatkâr aşağıdaki sanat/edebiyat akımlarından hangisinin temsilcisi olabilir?

A
Dadaizm
B
Letrizm
C
Kübizm
D
Fütürizm
E
Parnasizm
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Max Jacob’un eserlerinden biri değildir?

A
Ballades
B
Art Poetique
C
Saint Matorel
D
Kazanova
E
Genç Bir Şaire Öğütler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dadaizmin şiirdeki tesirlerinden biridir?

A
Kelimeleri bilinen manalarından farklı kullanmak
B
Geçmişten gelen estetik kurallara sahip çıkmak
C
Şiirde kafiye ve ölçüye önem vermek
D
Şiirde dış dünya gerçekliğini esas almak
E
Şiirde sözcük dizilimlerine dikkat etmek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sürrealistlerin kullandığı dil ve üslup özelliklerinden biridir?

A
Dil kullanımında açık, anlamlı ve faydalı olmaya önem vermeleri
B
Dili belli gramer ve anlam kuralları çerçevesinde kullanmaları
C
Alışılagelmiş imajları kullanmaları
D
Dil kullanımında bilinci çağrıştıracak her türlü ifadeyi kullanmaları
E
Gelenek haline gelmiş bütün sanat/edebiyat kurallarına karşı olmaları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Rainer Maria Rilke’in eserlerinden biridir?

A
Asılmışlar Balosu
B
Zuhal Şiirleri
C
Âşıkların Bayramı
D
Aşk ve Ölüm Şarkısı
E
Sözsüz Romanslar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kübizm akımının ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

A
Birinci Dünya Savaşı’nın etkisi
B
Toplumdaki sosyal, ahlaki ve dini değerler karşısında karamsarlığa düşmeleri
C
Katolik kilisesinin etkisi
D
Yokluk, acı ve kıtlıkların insanları derin buhranlara sürüklemesi
E
Savaş sonrası devletlerin silahlanmaya büyük paralar ayırması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ekspresyonist yazarlardan biri değildir?

A
Franz Kafka
B
Heinrich Mann
C
Jean Moreas
D
Hugo BalI
E
James Joyce
Soru 18

Otomatik olarak ortaya çıkan ruhsal olaylar, bilinçaltından gelen çağrışımlar ve rüyaları kendisine malzeme olarak gören sanat/edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Empresyonizm
B
Fütürizm
C
Sürrealizm
D
Letrizm
E
Dadaizm
Soru 19

Resim sanatında kübizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilinmeyeni bilinene, anlatılamayanı anlatılana dönüştürür.
B
Sanat var olan gerçekleri taklit etmek ve açığa çıkarmaktır.
C
Varlıkların kübistlere sunduğu gerekli malzemeden hareketle gerçeğin yeniden yaratılması gerektiğini savunur.
D
Sanatkâr doğadan kopar ve kendi üzerinde yoğunlaşır.
E
Gerçeğin yeniden yaratılması gerektiğini savunur.
Soru 20

Empresyonizm akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Süslü ve karmaşık anlatıma duyulan bir özlemdir.
B
Önemli olan sanatkârın gerçekle olan ilişkisidir.
C
Ressamları kalıcı ve statik olanın peşindedir.
D
Sanatkârın görme duyusu ile iç dünyası arasındaki ilişkiye dayanır.
E
Edebiyatın roman ve öykü türlerinde etkili olmuştur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x