Batı Edebiyatında Akımlar 2 2016-2017 Final Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

20. yüzyılın manifestolu ilk ekspresyonist grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Sanatçılar
B
Köprü
C
Mavi Süvari
D
Resmî Salon
E
Fovlar
Soru 2

Kübist resimle karşılıklı etkileşim içinde olarak kübizmi şiire uygulayan ve bu akımın lideri sayılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Heredia
C
Breton
D
Aragon
E
Apollinaire
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatı canlandırmak için fütüristlerin başvurdukları yöntemlerden biri değildir?

A
Geleneksel yapıyı terk etmek
B
Çağa uygun yeni temalara yer vermek
C
Lirik imgeler yaratmak
D
Sanatçıyı özgür bırakmak
E
Şiirin klasik yapısını kırmak
Soru 4

Feminist düşünceyle varoluşçuluğu birleştiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Albert Camus
B
Milan Kundera
C
André Malraux
D
Jean-Paul Sartre
E
Simone de Beauvoir
Soru 5

Kierkegaard’ın özgürlük kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendi içine dönmek ve kendini bilmek özgürlüktür.
B
Özgürlük kavramı kaygıya, kaygı da özgürlüğe yol açar.
C
Özgürlük kavramı Tanrı’nın yokluğu halinde mümkündür.
D
insan özgür seçimlerle kendi varoluşunu inşa eder.
E
insan, davranışları nedensellikle açıklamadığı için özgürdür.
Soru 6

“Zevk Bahçesi” gibi oneirik yapıtlarıyla sürrealist resmin erken habercisi sayılan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Johannes Vermeer
B
Pablo Picasso
C
Francisco Goya
D
Leonardo da Vinci
E
Hieronymus Bosch
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi varoluşçu edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

A
Saçma kavramının tema ve biçime yansıması
B
Olay örgüsünün önem kazanması
C
iç konuşma, bilinçakışı gibi tekniklerin öne çıkması
D
Öznellik ve öznel gerçekliğin aktarılması
E
Üslûpları genel olarak açık ve sadedir.
Soru 8

Foucault’ya göre aşağıdakilerden hangisi modernitenin özelliklerinden biri değildir?

A
Bireycilik, özgürlük ve eşitliğe verilen öncelik
B
Sanayileşme ve kentleşme
C
Feodalizmden kapitalizme geçilmesi
D
Bilimsel ve teknolojik ilerleme
E
Tanrı’ya ve kutsal kitaba dayanan yasa
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi postmodern romanlarda çoklu bakış açısı kullanılmasının asıl nedenidir?

A
Öznel gerçekliği yansıtma isteği
B
Farklı hikayelerle anlatımı zenginleştirme isteği
C
Farklı üslupları bir arada kullanma isteği
D
Anlatıyı uzatma ve genişletme isteği
E
Geleneksel edebiyata karşı olma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi postmodern edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

A
Melezleme
B
Parçalanma
C
Belirsizlik
D
Nedensellik
E
ironi
Soru 11

Anlatıcı-yazar ile anlatı-kişileri, anlatıda öykülenen doğaüstü ile gerçekçi olayların uyumlu bütünlüğünü bozacak biçimde açıklama yapmamalı ve yaklaşmamalıdırlar.
Yukarıda verilen bilgide büyülü gerçekçiliğin hangi niteliği ortaya konmaktadır?

A
Karşıtların eşdeğerliği
B
Melezleşme
C
Yazarın ağız sıkılığı
D
Okur ile metin arasındaki uzaklık duygusu
E
Gizemli bir uzam
Soru 12

Klasisizm ve romantizmi bir kenara bırakıp bütün ilgisini pozitif bilime yönelterek, edebiyatta gerçekçiliğin esas alınması gerektiğini savunan, gözleme dayalı gerçekçilik ile deneye dayalı doğacılığı bir bütün olarak gören ve Diderot’dan önceki Avrupa edebiyatını “evhamat” (kuruntular) ve “hayalat” (hayaller) olarak nitelendiren ilk gerçekçi Türk yazarı kimdir?

A
Ahmet Mithat
B
Namık Kemal
C
Şinasi
D
Beşir Fuad
E
Samipaşazade Sezai
Soru 13

Türk edebiyatının ilk gerçekçi romanı olarak kabul edilir. Yazarın yaşamından kesitlerin yer aldığı roman, devrin romantik gerçekçiliğini tek başına temsil eder. Eserin kahramanı Bihruz Bey aşırı romantik bir tiptir. Bihruz Bey, içinde bulunduğu Türk toplumunda hiçbir şeyi beğenmez. Topluma yönelik eleştirilerinden dil de nasibini alır. Roman, yanlış Batılılaşmanın örneği olarak da kabul edilir.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
B
intibah
C
Sergüzeşt
D
Araba Sevdası
E
Cezmi
Soru 14

Simülakralar ve Simülasyon adlı eseriyle postmodern toplumun üretim biçimini yeniden üretim olarak tanımlayan ve artık yalnızca kopyaların üretiminin söz konusu olduğunu söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Baudrillard
B
Frederic Jameson
C
Jacques Derrida
D
Fronçois Lyotard
E
Michel Foucault
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin modernizme karşı yağtığı en temel itirazdır?

A
Nesnel bilgiye dayandırılan iktidar
B
Din ve inancın ihmal edilmesi
C
Irkçılık ve ayrımcılık
D
Farklılıkların yok edilmesi
E
Bireyselliğin yüceltilmesi
Soru 16

Kullandığı roman tekniği ve izlekler, onun Batı edebiyatını yakından takip ettiğini gösterir. Romanlarında Doğu ve Batı kültürlerini her düzlemde kaynaştırma çabası görülür. İstanbul sokakları, Kurtuluş Savaşı öncesi çaresizliğinin Türk insanına yansıması, büyük yıkımlar sonrası gençliğin başkalaşması ve bunalımı gibi konuları ele alır. Cumhuriyet insanının değişim sancılarını ve içine düştüğü bunalımı anlatmak için yazdığı romanında varoluşçuluk akımının izlerini görmek olasıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar ve yapıtı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Melih Cevdet Anday - Aylaklar
B
Yaşar Nabi Nayır - Bir Kadın Söylüyor
C
Cevdet Kudret - Osmanoflar
D
Ahmet Hamdi Tanpınar- Saatleri Ayarlama Enstitüsü
E
Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal
Soru 17

Büyülü gerçekçilik kavramını edebiyat alanında ilk kez kullanan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jorge Luis Borges
B
Massimo Bontempelli
C
Alejo Carpentier
D
Arturo Uslar Pietri
E
Gustav Hartlaub
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x