Batı Edebiyatında Akımlar 2 2016-2017 Vize Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

20. yüzyılın manifestolu ilk ekspresyonist grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fovlar
B
Yeni Sanatçılar
C
Resmî Salon
D
Mavi Süvari
E
Köprü
Soru 2

“Gerçek, bir varlık değil, bir oluş, bir koşul değil, bir süreçtir” görüşüyle empresyonist ressamlara kaynaklık eden isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sisley
B
Aristo
C
Heraklitos
D
Rilke
E
Marcel Proust
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dadaist şiirin ve şairlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Mantığın düzmece olduğunu düşünmek
B
Hiçbir zaman anlaşılmayacak bir sanatı arzulamak
C
Mevcudu var eden ahlâk, estetik gibi dinamikleri görmezden gelmek
D
Sınırları kabul etmek
E
Geleneksel sanatlara karşı olmak
Soru 4

Dada terimini bulan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paul Cezanne
B
Kurt Schvvitters
C
Picasso
D
TristanTzara
E
Vladimir Vladimirovic Mayakovski
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kübik resmin özelliklerinden biri değildir?

A
Doğayı deforme ederek yansıtmak
B
Derinlikli ve üç boyutlu imgeler yaratmayı amaçlamak
C
Doğanın ve eşyanın yapısını bozmak
D
Işık ve gölge uyumuna karşı olmak
E
Perspektife karşı olmak
Soru 6

Ekspresyonizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ekspresyonistler renklerden ve geometrik şekillerden faydalanmışlardır.
B
Ekspresyonistlerin soyutlamacı bir tavrı vardır.
C
Sanatçının asıl görevi kendi iç dünyasını gözlemlemektir.
D
Ekspresyonistler sert bir üsluba sahiptir.
E
Ekspresyonizme göre insanın iç dünyası değişmez.
Soru 7

Kübist resmi yakından takip edip bu akımı şiire uygulamaya çalışan öncü şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Breton
B
Apollinaire
C
Aragon
D
Heredia
E
Max VVeber
Soru 8

Ekspresyonizmin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simgecilik
B
Dışavurumculuk
C
iç izlenimcilik
D
Dışarıdan izleme
E
izlenimcilik
Soru 9

Doğadaki her şeyin geometrik bir şekille yansıtılabileceği düşüncesi ile kübizmin ilk evresini etkileyen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Louis Aragon
B
Max Jacop
C
Robert Deolunay
D
Andre Derain
E
Paul Cezanne
Soru 10

Modernitenin ürettiği toplumsal kuralların ve sanayileşmenin getirdiği tekdüze hayatın arasına sıkışmış bireyin iç dünyasını teşhir etmeye dayanan, insanın her eyleminin dışavurum olduğu tezinden hareket eden akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fütürizm
B
Romantizm
C
Ekspresyonizm
D
Realizm
E
Letrizm
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Rus fütüristlerin yayımladığı en önemli bildirilerden biridir?

A
Fütürist Heykel Teknik Manifestosu
B
Fütürist Resim: Teknik Manifesto
C
Genel Beğeniye Tokat
D
Fütürizm Manifestosu
E
Gürültü Sanatı
Soru 12

“Zevk Bahçesi” gibi oneirik yapıtlarıyla sürrealist resmin erken habercisi sayılan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leonardo da Vinci
B
Pablo Picasso
C
Johannes Vermeer
D
Francisco Goya
E
Hieronymus Bosch
Soru 13

Gerçeküstücülüğün iki önemli ismi Andre Breton ve Phillippe Soupault’un 1920’de birlikte kaleme aldıkları, ilk gerçeküstü yapıt olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dada Bir Armadillodur
B
Sürrealist Bildiri
C
Sürrealist Oyunlardan
D
Manyetik Alanlar
E
Bilinçaltı Okumalar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi letrizmin ilkelerinden biridir?

A
Şiirin iletisini açıkça belirtmek
B
Anlamı sesle kurmak
C
Anlamı kelimelerin sözlük anlamıyla kurmak
D
Şiirde ahenk için klasik vezni kullanmak
E
Şiirde şekilden çok anlama önem vermek
Soru 15

Fransız şiirinin öncülerinden olan ________ , ilk şiirlerini Kalpteki Çanlar’da yayımlar. Breton ve Aragon’la tanıştıktan sonra gerçeküstücü harekete dâhil olur. 1934’te yayımladığı Ustasız Çekiç, gerçeküstücü akım etkisindedir.
II. Dünya Savaşı’nda Nazi işgaline karşı Direniş Hareketinin içinde yer alır. Savaşın acımasızlığını 1946 yılında yayımladığı Hipnoz Yaprakları eserinde gözler önüne serer.
Yukarıda verilen bilgilere göre boş bırakılan yere getirilecek isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rene Char
B
OscarVVİlde
C
Andre Breton
D
Robert Desnos
E
Jacgues Prevert
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fütürizmin ortaya çıkışında etkili olmuş ana kavramlardan biridir?

A
Hız
B
Şekil
C
Renk
D
Heykel
E
Roman
Soru 17

Sürrealizmin öncüsü Andre Breton’un savunduğu değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geleneksel edebiyat içinde kalan bir yazarın orijinal olma şansı yoktur.
B
Hayal gücünün engellenmesi, insanı sıradanlaştırdığı gibi yazarları da sınırlar.
C
Orijinal olabilmek için nesnel mantık bağlarına tutunmak gerekir.
D
Geleneksel edebiyat yazarın tutkularını kısıtlar.
E
Geleneksel edebiyat aynı biçim içerisinde devamlı bir surette eser verdiği için tek tipleşir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi fütüristlerin edebiyatı canlandırmak için başvurdukları yöntemlerden biri değildir?

A
Geleneksel yapıyı terk etmek
B
Sanatçıyı özgür bırakmak
C
Çağa uygun yeni temalara yer vermek
D
Lirik imgeler yaratmak
E
Şiirin klasik yapısını kırmak
Soru 19

Sürrealizmin aynı psikolojik altyapıyı paylaştığı ve onun bir devamı olarak nitelendirilebilecek edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dadaizm
B
Kübizm
C
Sembolizm
D
Romantizm
E
Empresyonizm
Soru 20

Ultra letrist olarak nitelendirilen ve “ses şiirinin” öncüsü kabul edilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
François Dufrene
B
Umberto Boccioni
C
Luigi Russolo
D
Gabriel Pomerand
E
Isodore Isou
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x